Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Конкурс на вступних іспитах до вищого навчального закладу змінювався відносно попереднього року, %: у 2001 р. - 79%; 2002 р. - 82%; 2003 р. - 87%; 2004 р. - 96%.

Читайте также:
  1. I - Всероссийского конкурса детского и юношеского
  2. III. Организация работы конкурсной комиссии
  3. IV. Конкурсное задание
  4. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  5. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  6. V открытый Екатеринбургский Интернет-фестиваль (конкурс) талантливых детей и молодёжи
  7. V. Рекомендации по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам по ОБЖ
  8. Алгоритм обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою
  9. Аннотации к конкурсам олимпиады
  10. В 2014 году в связи с проведением в Российской Федерации Года культуры(Указ Президента РФ от 22.04.2013 N 375)в качестве тематики для конкурсных работ выбрана тема «КУЛЬТУРА».

Середньорічний коефіцієнт зміни конкурсу можна розрахувати за формулою середньоїгеометричної;

3.36. Середньодушове споживання цукру в 2003 р. становило 78% рівня 2000 р., а в 2005 р. - 82% рівня 2003 р. Визначте коефіцієнт зменшення споживання цукру за 2000 - 2005 рр. Відповіді: (0,783*0,822)^1/5

3.37. Коефіцієнт зростання хворих на активний туберкульоз за 2000 - 2002 рр. становив 1,10, а за 2002-2006 рр. - 1,16. Середньорічний коефіцієнт зростання хворих на туберкульоз за 2000 - 2006 рр. становить:

Відповіді: (1,12*1,164)^1/6

3.38. Комерційний банк залучив депозити під такі проценти:

Депозитна ставка, % 15 18 20 23 Разом

Кількість вкладників 16 30 34 20 100

х(сер.) = (15*16+18*30+20*34+23*20)/100 = 19,2; Середня депозитна ставка становить: 1) 19,2;

3.39. Ділова активність 20 підприємців визначалася шляхом самооцінки 3- бальною шкалою у порядку зростання активності:

Оцінка ділової активності, балів 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Разом

Кількість підприємців - 4 7 6 3 20

Визначте середній бал ділової активності підприємців. Відповіді: 1) 2,2;

3.40. Несплачена кредиторська заборгованість становить:

Сума Частканесплаченої

Кредитор короткострокових заборгованостіусумі

кредитів, млн. грн. короткостроковихкредитів, %

Акціонерні товариства 40 25

Малі підприємства 20 10

Визначте середню частку несплаченої заборгованості.

х(сер) = (40*25+20*10)/60 = 20 Відповіді, %: 4) 20,0.

3.41. Витрати сировини залежать від технології виробництва:

Технологія Витрати сировини на Всього витрачено

виробництва одиницю продукції, т сировини, т

Стара 0,9 450

Нова 0,6 420

 

Визначте середні витрати сировини на одиницю продукції.

х(сер) = (450+420)/(450/0.9 + 420/0,6) = 0,725 Відповіді: 1) 0,725;

3.42. Реалізація продукції на експорт характеризується даними:

Вироблено Частка комплектів,

Сервіз

комплектів, шт. реалізованих на експорт, %

Чайний 220 50

Кавовий 50 60

Столовий 130 40

х(сер) = (220*50+50*60+130*40)/(220+50+130) = 48

Середній процент продукції, реалізованої на експорт, становить: 2) 48;

3.43. Результати перевірки консервів на якість характеризуються даними:

Забраковано

Групаконсервів тис. умовних % до загальної кількості

банок перевірених банок

М'ясні 6 3

Рибні 28 7

плодоовочеві 20 5

Визначте середній процент забракованого товару.

х(сер) = (6*3+28*7+20*5)/100% = 5,8 Відповіді:; 4) 5,8.

3.44. Розподіл земель серед фермерських господарств країни характеризується даними:

Природно- площа сільськогос- Частка ріллі у

Кількість

кліматична подарських угідь, сільськогосподарських

областей

зона тис. га угіддях, %

Степ 9 400 90

Лісостеп 9 160 92

полісся 7 40 88

Разом 25 600 ×

х(сер) = (400*90+160*92+40*88)/600 = 90,4

Середній процент ріллі у площі сільськогосподарських угідь становить: 3) 90,4;

3 .45. Вартість окремих робіт, що виконуються обчислювальними центрами, характеризується даними:

Вид робіт Вартість робіт, млн. грн.

у розрахунку на одного

всього

виконавця

Обробка інформації 1400 2,0

Розробка програмних засобів 750 2,5

Визначте середню вартість робіт у розрахунку на 1 виконавця. Відповіді: 1) 2,25; 2) 2,15; 3) 2,34; 4) 4,5.

3.46. У бюджеті країни-донора заплановано фінансову допомогу іншим країнам:

план фінансової Процент виконання

Країни-реціпієнти

допомоги, плану

А 34 95

В 18 105

С 28 98

х(сер) = (34*95+18*105+28*98)/(34+18+28) = 98,3

Середній процент виконання плану фінансової допомоги становить: 3) 98,3;

3.47. Урожайність зернових культур в розрізі окремих категорій господарств характеризується даними:

Категорія Кількість Валовий збір Урожайність

господарств господарств зернових, тис. ц зернових, ц/га

Колективні 48 480 32

Державні 25 280 28

Разом 73 760 ×

Визначте середню урожайність зернових. х(сер) = 760/(480/32 + 280/28) = 30,4 Відповіді: 2) 30,4;

3.48. Станом на 1 січня процентні кредитні ставки комерційних банків становили:

Комерційний Сумана данихкредитів,

Кредитна ставка, %

банк млн. грн.

А 40 15

В 48 5

С 35 20

Визначте середню кредитну ставку. х(сер) = (40*15+5*48+20*35)/(15+5+20)=38,5

Відповіді: 3) 38,5;

 

3 .49. За результатами анкетного опитування населення щодо якості медичного обслуговування відповіді розподілилися так:

Чи задоволені Ви якістю Кількість відповідей, % до

медичного обслуговування? підсумку

Так, цілком 15

Частково 49

Зовсім ні 36

Разом 100

Середній центрований бал якості медичного обслуговування становить: 4) 33,3.

3.50. Самооцінка фахівців стосовно достатності знань, набутих ними в університеті, така:

Достатність теоретичних знань Відповіді, % до підсумку

Цілком достатньо 45

Достатньо 40

Зовсім недостатньо 15

Вцілому 100

Середній центрований бал, що оцінює достатність знань, набутих фахівцями в університеті, становить: 4) 33,3.

3.51. Результати рейтингу діяльності місцевих органів самоуправління характеризується даними:

Результати діяльності Відповіді, % до підсумку

Високі 10

Середні 21

Низькі 69

Вцілому 100

Середній центрований бал, що оцінює результати діяльності місцевих органів самоуправління, становить: 4) 33,3.
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 245 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав