Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Середні значення ознаки у двох сукупностях однакові. Чи може бути різною варіація в цих сукупностях?

Читайте также:
  1. ADD / SUB пам’ять-безпосереднє значення.
  2. CMP безпосереднє значення –пам’ять
  3. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  4. Акт проголошення незалежності української держави (1941р.) та його значення.
  5. Акти застосування норм права, їх ознаки та види
  6. Аналіз параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням
  7. Аналіз ряду динаміки методом вирівнювання за середнім абсолютним приростом
  8. Атрибутивні ознаки і властивості культури
  9. Б) частку варіації результативної ознаки, пов'язану з варіацією факторної.
  10. Біологічне значення нестатевого розмноження

а) так; б) ні.Середні значення ознаки в двох сукупностях різні. Чи може бути однаковою

варіація ознаки в цих сукупностях? г) ні. Відповіді: 2) а, г;

 

 

4 .13. Середньодобовий обсяг виробництва на двох хлібозаводах міста за квітень однаковий– по 30 т. За декадами місяця він розподілився так:

Декада

Хлібозавод

1 2 3

№1 1 27 32

№2 25 29 36

Ритмічніше працював: 2) завод№2;

4.14. Комерційні банки міста видавали кредити терміном до 15 діб під проценти:

Банк

Місяць

А В С D К

Вересень 40 35 40 30 35

Грудень 30 20 25 20 25

У грудні порівняно з вереснем середня кредитна ставка: а) зменшилась

Варіація кредитної ставки: г) не змінилась. Відповіді: 2) а, г;

4.15. Споживання кондитерських виробів та морозива населенням міста характеризується даними, % до середньорічного рівня:

Квартал року Кондвироби Морозиво

1 97,3 64,2

II 102,0 121,9

III 94,5 142,3

IV 106,2 71,6

Рівномірніше споживання протягом року: 1) кондвиробів

4.16. Результати тестування двох груп випускників школи аудиторів, які навчались за різними методиками, виявились такими:

Кількість випускників

Оцінка, балів

традиційна методика не традиційна методика

5 2 3

4 4 5

3 3 2

2 1 -

Разом 10 10

Вищий рівень знань у групі, яка навчалась: б) за не традиційною методикою.

Варіація рівня знань менша в групі, яка навчалась: в) за традиційною методикою. Відповіді:; 3) б, в;

4 .17. При обчисленні усереднених характеристик варіації використовують:а) алгебраїчну суму відхилень індивідуальних значень ознаки від середньої;в) суму квадратів цих відхилень.Відповіді: 4) а, в.

4.18. Чи ідентичні за змістом середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення?А)так

Чи однакові вони за абсолютною величиною? г) ні. Відповіді: 2) а, г;

4.19. Якість орної землі в області характеризується даними:

Оцінка землі, балів До 45 45-55 55-65 65-75 75 і більше Разом
% до загальної площі            

Визначте середнє лінійне відхилення оцінок якості орної землі.

X=(40*5)+(50*25)+(60*45)+(70*15)+(80*10)/100=60

L =‌‌‌|40-60|*5+|50-60|*25+|60-60|*45+|70-60|*15+|80-60|*10/100=7 Відповіді: 1) 7;

4.20. За даними ряду розподілу визначте середнє лінійне відхилення терміну експлуатації вантажних автомобілів одного транспортного підприємства.

Термін експлуатації, років   До 4 4-8 8-12 12 і більше Разом  
Кількість автомобілів          

X=(2*25)+(6*40)+(10*20)+(14*15)/100=7.15

L =|2-7.15|*25+|6-7.15|*40+|10-7.15|*20+|14-7.15|*15/100=3.345 Відповіді: 2) 3,3;

4.21 Інвестиційна привабливість підприємств оцінювалась багатомірною середньою:

Оцінка інвестиційної привабливості 0,6-0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 1,2 і більше Разом  
Кількість підприємств          

За даними ряду розподілу визначте середнє лінійне відхилення оцінок

інвестиційної привабливості.

X=(0.7*3)+(0.9*6)+(1.1*9)+(1.3*2)/20=1

L =|0.7-1|*3+|0.9-1|*6+|1.1-1|*9+|1.3-1|*2/20=0.15

Відповіді: 4) 0,15.

4.22. Дисперсія -це: б)середній квадрат цих відхилень.Дисперсію можна визначити:в) лише для кількісної ознаки; Відповіді: 3) б, в;

4.23. Якщо всі значення ознаки збільшити на певну величину, то дисперсія: 3) не зміниться;

4.24. За даними про розподіл вантажних залізничних вагонів за часом обороту визначте дисперсію.

Час обороту, діб До 5 5-7 7-9 9 і більше Разом  
Кількість вагонів,% до підсумку          

Х=(4*20)+(6*65)+(8*10)+(10*5)/100=6

s2 = ((4-6)^2)*20+((6-6)^2)*65+((8-6)^2)*10+((10-6)^2)*5/100=200/100=2 Відповіді: 1) 2;
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 134 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав