Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ряди динаміки. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. III.Перспективи розвитку фінансового ринку України.
  3. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  4. АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НАРОДІВ АЗІЇ ТА АФРИКИ ЯК НОВА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
  5. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  6. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  7. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  8. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  9. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  10. Аналіз виробництва культури

7.1. Ряд динаміки характеризує рівень розвитку явища: а) на певні дати; б) за певні інтервали часу.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

7.2. моментним рядом динаміки є:

а) склад населення за віком станом на 12 січня 1989 p.; б) капітал банківської системи на початок кожного місяця поточного року.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

7.3. Інтервальним рядом динаміки є: а)щорічно виплачені дивіденди на акції компанії, яка заснована у 1992 p.; б)розподіл минулорічного прибутку компанії на дивіденди, розвиток власного виробництва та централізовані інвестиції в інші сфери.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) –.

7.4. Залишки обігових коштів фірми на кінець кожного кварталу - це ряд динаміки: а) інтервальний; б) моментний. Середній рівень цього ряду розраховуєтьсяя за формулою середньої:

в) арифметичної; г) хронологічної.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

7.5. Кількість безробітних у країні на кінець року становила, тис. осіб: 1999 - 14,5; 2002 - 15,7; 2006 - 17,8.

Абсолютний приріст безробіття за 2000-2006 pp. дорівнює: а) 1,2; б) 3,3.

Прискорення процесу безробіття: в) 2,1; г) 0,9.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

розв’язання:

∆=17,8-14,5=3,3; К=17,8/14,5 = 1,23

7.6. За минулий рік обсяги промислового виробництва зросли на 2,5%, а оптові ціни на промислову продукцію зменшились у середньому на 1,2 Темп зростання обсягів промислового виробництва становить, %:

а) 102,5; б) 97,5; оптових цін: в) 101,2; г) 98,8.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

7.7. Базовий абсолютний приріст дорівнює:

а) сумі ланцюгових абсолютних приростів; б) добутку ланцюгових абсолютних приростів.

Базовий коефіцієнт зростання дорівнює:

в) сумі абсолютних коефіцієнтів зростання; г ) добутку ланцюгових коефіцієнтів зростання.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, г; 4) б, в.

7.8. За 2004-2006 pp. капітал комерційного банку зріс на 20%, абсолютне значення1% приросту– 12 тис. гр. од. Визначте капітал банку у2006 p., тис. гр. од.

Відповіді: 1) 720; 2) 1440; 3) 2400; 4) 1200.

7.9. Виробництво сталевих труб у минулому році зросло в 1,25 раза, у поточному– на 80%.

Визначте коефіцієнт зростання виробництва сталевих труб за два роки.

Відповіді: 1) 1,00; 2) 2,25; 3) 3,0; 4) 2,05.

розв’язання: Кмин=2,5% Трот=80%; Кпот = (Трот/100)+1 =80/100 +1=1,8; К за 2 роки = 1,25*1,8=2,25

7.10. За 2004 р. інвестиції у галузь становили 200 млн. гр. од. За 2005 р. обсяг інвестицій збільшився на 36, а за 2006 р. - на52 млн. гр. од.Визначте середньорічний темп приросту інвестицій за2005-2006 pp.

Відповіді: 1) 22; 2) 10; 3) 44; 4) 20.

розв’язання:

у04=200; ∆у05=36; ∆у06=52; Уn=200+36+52 = 288; Т=(Уn/У04 – 1)*100 = (288/200 – 1)*100 = 44%

7.11. Оборот універсальної біржі у 2004 р. становив40 млн. гр. од.

За 2005 р. цей показник зріс на 14%, за 2006 р. – на25%.

Визначте середньорічний абсолютний приріст обороту за 2005-2006 pp.

Відповіді: 1) 3,9; 2) 8,5; 3) 19,5; 4) 17,0.

розв’язання:

У04=40; Т05=14%, Т06 = 25%; К05 = (14/100+1)*100 = 1,14; К06 =(25/100+1)*100=1,25

К05-06 = 1,14*1,25 = 1,425; Уn=40*1,425 = 57; ∆=(57-40)/2=8,5

7.12. Тарифи на послуги зв'язку за 2005 р. зросли на 7,5%, за 2006 р. - на 8%. На скільки процентів зросли тарифи за два роки?

Відповіді: 1) 8; 2) 15,5; 3) 16,1; 4) 0,5.

розв’язання:

T05=7,5%; T06=8%; K05=(7,5/100+1)*100=1,075; K06=(8/100+1)*100=1,08; K(05-06)=1,075*1,08=1,161;

T(05-06)=(1,161-1)*100=16,1%.

7.13. Середньорічний абсолютний приріст імпорту бавовни становив: за 2001-2003 pp. - 0,2 тис. т, за2004-2006 pp. - 0,1 тис. т. Визначте темп приросту імпорту бавовни за 2001-2006 pp., якщо в2000 р. імпортувалось 20 тис. т.

Відповіді: 1) 1,5; 2) 4,5; 3) 0,3; 4) 3.

розв’язання:

D(01-03)=0,2; (04-06)=0,1; y2000=20; D(01-03)=3*0,2=0,6; D(04-06)=3*0,1=0,3; yn=0,6+0,3+20=20,9; T=(20,9/20-1)*100=4,5%

7.14. Продаж комп'ютерів за три роки збільшився в 2,15 рази. Визначте середньорічний коефіцієнт зростання продажу.

Відповіді: 1)0,43; 2) 215; 3) 2,15 4) 2,15

7.15. За шість місяців поточного року заборгованість комерційного банку зросла на20% і станом на 1 липня становила360 тис.гр.од. Визначте середньомісячний абсолютний приріст заборгованості банку.

Відповіді: 1) 60; 2) 12; 3) 10; 4) 72.

розв’язання:

T=20%; yn=360; K=20/100+1=1,2; yo=yn/K=360/1,2=300; =(yn-yo)/(n-1)=(360-300)/5=12тис гр од

7.16. У 2006 р. рівень народжуваності в регіоні становив 11,4 проміле, що на 0,6 про мільних пункти менше рівня 2005 р. Визначте темп приросту (зниження) народжуваності, %.

Відповіді: 1) 5,2; 2) -5,5; 3) -5,0; 4) 5,5.

7.17. За стабільних абсолютних приростів темпи приросту: а) зменшуються; б) залишаються стабільними.

За стабільних темпів приросту абсолютні прирости: в) зростають; г) залишаються стабільними.

Відповіді: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г.

7.18. Темпи зростання прибутковості банку (в% до2004 р.) становили:

2004 2005 2006

100 105 110

У2005 р. темп зростання прибутковості порівняно з 2005 p.:

1) зріс; 2) зменшився; 3) залишився без змін.

7.19. Виплавка електросталі щорічно зростала на 3%. Абсолютний приріст частки:

1) зростав; 2) зменшувався; 3) залишався стабільним.

7.20. Посівні площі кукурудзи, що оброблялися за інтенсивною технологією, щорічно зростали на 10 тис. га. Темпи зростання інтенсивно оброблених посівних площ:

1) зростали; 2) зменшувались; 3) залишалися стабільними.

7.21. Обсяги промислового виробництва в регіоні за 2005 p. зменшились на 15,7%, в2006 р. – на 3,9%.

Визначте середньорічний темп зменшення обсягів виробництва.

Відповіді: 1) 9,8; 2) 10; 3) 11,7; 4) 5,9.

7.22. За минулий рік капітал банківської системи збільшився в 2 рази, активи- на 120%. Коефіцієнт випередження зростання активів становить: а) 1,2; б) 1,1.

За той самий період суми наданих банками короткострокових кредитів зросли в 1,5 раза, довгострокових - на 25%. Коефіцієнт випередження процесу короткострокового кредитування становить: в) 2,0; г) 1,2.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

7.23. Середньорічні темпи приросту ВВ у трьох країнах становили, %: А - 5; В - 7,1; С - 9,2. порівняно з країною А коефіцієнт випередження зростання ВВ для країни В дорівнює: а) 1,42; б) 1,02; для країни С: в) 1,04; г) 1,84.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

7.24. За тиждень ціни поза біржового ринку на каву знизилися на 10%, обсяг продажу збільшився на 5%. Коефіцієнт цінової еластичності попиту на каву становить:

1) -2; 2) -0,5; 3) 0,95; 4) 1,05.

7.25. За два роки фондоозброєність праці в галузі зросла на 7,5%, а продуктивність праці – на 3%. Коефіцієнт еластичності продуктивності праці від фондоозброєності становить:

1) 2,5; 2) 1,04; 3) 0,40; 4) 0,96.

7.26. Якщо є підстави для припущення, що явище зростає з більш-менш стабільним абсолютним приростом, то аналітичне вирівнювання динамічного ряду доцільно вести за функцією: а) лінійною; б) показниковою. За стабільних темпів приросту адекватним трендовим рівнянням є: в) лінійне; г) експонента (показниковафункція).

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

7.27. У лінійному рівнянні тренду yt =a+bt параметр Ь характеризує:

а) середній абсолютний приріст; б) середній темп зростанняпараметра:

в) середній рівень ряду динаміки; г) рівень ряду динаміки при t=0.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

7.28. Щомісячне зростання оплати послуг населенням регіону (млн. гр.од.) описується Трендовим рівнянням yt =14,6+l,8t Це означає, що оплата послуг населенням зростає щомісячно в середньому на:

1) 1,8%; 2) 101,8%; 3) 1,8 млн. гр. од.; 4) 16,4 млн. гр.од.

7.29. щоквартальне нарощення валютних коштів, розміщених на рахунках у банках регіону (млн. дол. США) описується трендовим рівнянням yt =48,2 +1,025*t.

Це означає, що валютні кошти зростали щоквартально в середньому на:

1) 102,5%; 2) 2,5%; 3) 102,5 млн. дол. США; 4) 2,5 млн. дол. США.

7.30. Прибуток туристичної фірми зріс з 7,8 тис. гр. од у січні до 9,0 тис. гр. од. у червні.

Припускаючи стабільний абсолютний приріст прибутку фірми, визначте його розмір у серпні.

Відповіді: 1) 9,40; 2) 9,48; 3) 9,20; 4) 9,24.

розв’язання: у(січень)=7,8; y(червень)=9,0; =(9,0-7,8)/(6-1)=0,24; y(серпень)=9,0+2*0,24=9,48;

.31. Оборот фондової біржі (млн..гр.од.) за 6 місяців поточного року (липень-грудень) описується Треньовим рівнянням yt =130+8t, де t = 1,2,...,n. Визначте очікуваний оборот біржі у січні наступного року.

Відповіді: 1) 186; 2) 194; 3) 178; 4) 138.

розв’язання: (на кінець року)=130+8*6=178;Y(на січень)=178+8*1=186.

7.32. Динаміка середнього розміру депозитних вкладів (тис. гр. од.) у комерційні банки міста за період з І кварталу 2005 р. по III квартал 2006 р. описується трендовим рівнянням yt = 152 +1,04 *t, де t = 1,2,...,n.

Припускаючи, що виявлена тенденція найближчим часом збережеться, визначте середній розмір депозитного вкладу в1-му кварталі2007 р.

Відповіді: 1) 208; 2) 164,4; 3) 158; 4) 216,3.

7.33. Сезонні коливання споживання пива та безалкогольних напоїв в області характеризуються даними, % до середньорічного рівня:

Квартал пиво Безалкогольні напої

I 87,2 37,8

II 105,9 176,0

III 94,7 135,0

IV 112,2 51,2

Сезонність споживання безалкогольних напоїв:

1) більша сезонності споживання пива; 2) менша сезонності споживання пива;

3) сезонність споживання обох напоїв однакова; 4) висновок зробити неможливо.

l(пиво) = ¼ ((87,2-100) + (105,9-100)+(94,7-100)+(112,2-100)) = 9,05%

l(безал)= ¼((37,8-100)+(176-100)+(135-100)+(51,2-100))=55,5%

Сезонні коливання у споживанні безалкогольних напоїв набагато більші, ніж пива.

7.34. Сезонна хвиля витрат концентрованих кормів на молочній фермі характеризується даними:

Квартал 1 II III IV

Індекс сезонності, % 108 95 86 111

Визначте середнє лінійне відхилення індексів сезонності.

Відповіді: 1) 25; 2) 6,25; 3) 0; 4) 9,5.

розвязання: l = ¼((108-100)+(95-100)+(86-100)+(111-100)) = 9,5

7.35. За минулий рік в регіоні у дорожніх пригодах загинуло та тяжко травмовано 132 особи. За місяцями статистика дорожніх пригод така.

Січень 15,4 Липень 8,9

Лютий 10,8 Серпень 9,8

Березень 12,2 Вересень 10,6

Квітень 9,5 Жовтень 12,0

Травень 8,8 Листопад 10,1

Червень 9,3 Грудень 14,6

Визначте амплітуду сезонних коливань дорожніх пригод.

Відповіді: 1) 1,4; 2) 0,6; 3) 6,6; 4) 0,8.

15,4 - 8,8=6,6

7.36. Природнокліматичні умови, які склалися в регіоні у минулому році, характеризуються даними:

Температураза

оказник Опади, мм

Фаренгейтом

Середньомісячний рівень 53,5 3,5

Максимальний 75,0 4,3

Мінімальний 33,0 3,0

Сезонні коливання температури порівняно з опадами:

1) більші; 2) менші; 3) однакові; 4) висновок зробити неможливо.

 

7.37. Динаміка норми капіталовкладень у галузь характеризується такими даними:

Рік 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Нормакапіталовкладень, % 28,2 24,3 26,3 32,1 36,3 42,2

Визначити прогнозне значення норми капіталовкладень на 2007 рік, скориставшись методом аналітичного вирівнювання ряду динаміки.

Відповіді: 1) 43,5; 2) 46,2; 3) 45,0; 4) 42,7.

7.38. Обсяг торгів на фондовій біржі минулого року характеризувався

такими даними:

Місяць І II III IV V VI VII

Обсяг торгів, млн. грн. 12,5 14,5 18,7 16,4 20,3 19,1 25,4

Визначити тенденцію методом аналітичного вирівнювання і прогнозні обсяги торгів у серпні, млн. грн.: а) 25,2; б) 26,1 та вересні, млн. грн.: в) 24,9; г) 27,0.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

розвязання:

рік Обсяг кредитних ресурсів Ланцюговий абс. приріст t yt t^2
  12,5 - -3 -37,5  
  14,5   -2 -29  
  18,7 4,2 -1 -18,7  
  16,4 -2,3      
  20,3 3,9   20,3  
  19,1 -1,3   38,2  
  25,4 6,3   76,2  
разом 126,9     49,5  

n=7; a= /n; a=126,9/7=18,13; b= t / ; b=49,5/28=1,77

Y=18,13+1,77t; Y=18,13+1,77*4 =25,21 – у серпні; Y=18,13+1,77*5=26,98– у вересні

 

7.39. Динаміка кредитних ресурсів комерційногобанку на початок місяця минулого року характеризується такими даними:

Місяць І II III IV V VI VII

Обсяг кредитних ресурсів, млн. грн. 56 58 64 72 68 79 82

Методом аналітичного вирівнювання визначити тенденцію і прогнозоване значення обсягу кредитних ресурсів на 1 серпня: а) 86; б) 85 та 1 вересня: в) 91; г) 89.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

розвязання:

рік Обсяг кредитних ресурсів Ланцюговий абс. приріст t yt t^2
    - -3 -168  
      -2 -116  
      -1 -64  
           
    -4      
           
           
разом          

n=7; a= /n; a=479/7=68,4; b= t / ; b=124/28=4,4

Y=68,4+4,4t; Y=68,4+4,4*4=86 – у серпні; Y=68,4+4,4*5 = 90,4 – у вересні
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 1200 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.033 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав