Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Наукові доповіді, презентації, семінари, симпозіуми, конференції, конгреси.

Читайте также:
  1. Видатні українські вчені та наукові відкриття і винаходи, що збагатили світову науку.
  2. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката
  3. Загальнонаукові методи
  4. Загальнонаукові методи дослідження
  5. Методи теоретичного дослідження і наукові розумові процедури.
  6. Наукові дослідження, наукові проблеми в галузі охорони праці
  7. Наукові колективи як особливі структури в науці
  8. Наукові методи в менеджменті
  9. Наукові основи технології
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Доповідь є прилюдним повідомленням на певну (наукову) тему. Як правило доповідь виголошується за текстом. За структурою доповідьблизька до статті.

Презентація (наукова) є публічним представленням чогось нового, що недавно зявилося, було створено.

Науковий семінар – форма групових навчально-теоретичних або практичних занять членів наукових гуртків, слухачів курсів і т.н., або вид групових занять з якої-небудь наукової, навчальної проблеми; обговорення учасниками заздалегідь підготовлених повідомлень, доповідей.

Симпозіуми як наради з певних наукових питань та конференції як збори, наради науковців, наукових організацій для обговорення та розвязання наукових проблем, є найпоширенішими форумами, де відбувається „прояв” науки у першу чергу в усній формі.

Конгрес – зїзд, нарада з широким представництвом, переважно міжнародного характеру.

Періодичні зібрання є вийнятково важливими для підтримки, розвитку і стратегії наукових досліджень. Такі форуми можуть мати різний розмір, вагу, тривалість та географію проведення, хоча відбуваються у першу чергу у відповідних наукових центрах.

Наукові реферати, статті, монографії, дисертації.

Реферат – 1) стислий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукових досліджень, змісту книг і т.ін.; 2) доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

Стаття є твором невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті. У науковій статті порушубться певні проблеми, показується стан речей і дається авторське розуміння, тлумачення і, врешті, висновок. Як правило, обсяг статті може бути розміром приблизно від однієї сторінки формату А4 до декількох десятків сторінок у залежності від авторського бачення і вимог видавництв. На відміну від публіцистичної статті, наукова стаття повинна мати конкретний, достовірний фактаж, поставлені мету, завдання, посилання на інших науковців, сформульовані висновки, логічний і строгий виклад, який виключає емоційне навантаження тексту.

Монографія є грунтовним науковим дослідженням, у якому висвітлюється одне питання, одна тема. Вона має вигляд книги, яка чітко по науковому структурується. Спосіб викладу текстового матеріалу в монографії не є строго регламентованим і робиться автором у відповідності до його розуміння, бажання розкриття та вирішення наукової проблеми.

Дисертація є науковою роботою, яку захищають на вченій (спеціалізованій) раді наукової установи для одержання наукового (вченого) ступеня. Захист дисертації є відкритим публічним актом, про який завчасно оголошується, який має вигляд доповіді здобувача, запитань і дискусії на відкритому засіданні відповідної вченої ради і на якій представлений сам текст дисертації (книга та можливі ілюстраці). Згідно з прийнятими в Україні двох наукових ступенів – кандидата наук і доктора наук готуються відповідно кандидатська і докторська дисертації.

Підготовка і написання дисертацій підпорядковуються вимогам вчених рад науково-дослідних інституцій та загальнодержавним строгим вимогам до дисертацій. Визначаються як сутність (представлення), актуальність, вага і роль авторських досліджень та їхніх результатів і які, врешті, можуть претендувати на присудження відповідного наукового ступеня; так і формальні ознаки (обсяг сторінок друкованого тексту, кількість покажчиків використаної літератури, правильність самої літературної мови викладу і т.д.). При цьому важливою також є процедурна сторона підготовки і захисту дисертації. За визначений час перед публічним захистом розсилається до певних наукових установ і науковців автореферат дисертації у вигляді невеликої брошури (формат А5, близько 20 стор.) як самостійно написаний стислий виклад основних положень праці.

Науковий матеріал, який є представлений у монографії та у дисертації може мати відповідність.

Опубліковані тези конференцій також відносяться до наукових публікацій.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 37 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав