Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Молодь як об’’кт та суб’єкт суспільних відносин

Читайте также:
  1. X. Міжнародні відносини
  2. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  3. АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НАРОДІВ АЗІЇ ТА АФРИКИ ЯК НОВА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
  4. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
  5. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.
  6. В загальному вигляді міжнародний рух капіталу означає переміщення капіталу між суб’єктами міжнародної економіки з метою його оптимального використання.
  7. Взаємовідносини з військовими
  8. Взаємовідносини суб'єктів державної системи моніторингу довкілля
  9. Взаємодія державної влади, об'єднань роботодавців та профспілок у визначенні і проведенні в життя узгодженої соціально-економічної політики в галузі трудових відносин – це
  10. Види адміністративно-правових відносин.

молодь — об'єкт і суб'єкт суспільних відносин, тому вони органічно входять до її внутрішньої структури, а особистість оволодіває суспільними відносинами і наповнює їх своїми індивідуальними якостями. Механізмом такого суб'єктивування є процес інтеріоризації (лат. внутрішній, перехід ззовні всередину) — перехід, унаслідок якого зовнішні процеси перетворюються на внутрішні, піддаючись специфічній трансформації: узагальненню, скороченню, розвитку за межами зовнішніх процесів.

Сукупність складових змісту особистості тотожна сукупності суспільних відносин у суспільстві. Можливих складових розвитку особистості може бути стільки, скільки є створених діяльністю людини суспільних відносин. Це матеріальна, політична, правова, моральна, естетична, релігійна та інші складові, кожна з яких становить складну систему, відображає свій вид суспільних відносин, відповідає йому і характеризується елементами сутності особистості.

Так, матеріальна складова змісту особистості включає діяльність з реалізації матеріальних потреб та інтересів у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних засобів життя. До неї належать також світоглядні погляди, уявлення, переконання та ідеали, ціннісні орієнтації та соціальні установки з приводу виробництва і відновлення матеріальних благ. За наявності у розпорядженні тієї чи іншої особистості однакових засобів виробництва, якість і кількість праці визначаються насамперед її світоглядним рівнем. До змісту матеріальної складової особистості належать також різні форми і засоби спілкування: економіко — математичні, електронно-обчислювальні, автоматизовані, всі засоби масової інформації.

Моральна складова змісту особистості включає моральні суспільні відносини в суб'єктивному вигляді. Вопи трансформуються через моральні потреби, мсту та інтереси, моральну діяльність у цілому, моральні погляди, уявлення, переконання та ідеали, способи і форми морального спілкування.

Моральна діяльність, як і будь-яка інша, може бути відносно самостійною та одночасно належати до всіх інших напрямів, родів, видів і підвидів діяльності. Відносно самостійна вона с тоді, коли вирішує завдання з формування в особистості моральних якостей. Однак і в цьому випадку моральна діяльність не може бути "чистою" за змістом, тому що детермінована виробничими та іншими суспільними відносинами.

Моральний світогляд, у свою чергу, об'єктивується в активності, мотивації вибору особистістю лінії своєї поведінки, оцінках умов і результатів діяльності з позицій таких категорій, як благо, добро, обов'язок, відповідальність та ін. Серед функцій морального спілкування особливе значення має нормативність, яка обмежує спілкування і сприяє програмуванню типів і форм взаємовідносин між людьми, котрі вступають у контакти.

 

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав