Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз витрат на гривню товарної продукції

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  4. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  5. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  7. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  8. Аналіз виробництва культури
  9. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  10. Аналіз витрат на виробництво продукції

 

Витрати на гривню товарної продукції є основним показником, який характеризує рівень і динаміку витрат на підприємствах, що виробляють різнорідну продукцію. Показник витрат на гривню товарної продукції є загальним показником рівня витрат, він може бути розрахований для будь-якого підприємства, що дуже важливо для порівняльного аналізу між підприємствами, оцінки їх конкурентоспро-можності. Цей показник характеризує ефективність господарської діяль-ності підприємства: чим менше ці витрати, тим вище рентабельність.

Зниження витрат на гривню товарної продукції характеризує успішність роботи підприємства по впровадженню нової техніки, підви-щенню продуктивності праці, раціональному використанню ресурсів.

Аналіз витрат на гривню товарної продукції в порівнянні з попереднім періодом, а по можливості за ряд років показує на скільки успішно ведеться робота на підприємстві по зниженню витрат.

У процесі аналізу визначається різниця між фактичним і плановим рівнем витрат на гривню товарної продукції. На відхилення фактичних витрат на гривню товарної продукції від планових впливають наступні фактори: зміна асортименту випущеної продукції, обсяг випуску, зміна рівня витрат й оптових цін на продукцію.

Сутність впливу фактора структури й асортименту продукції полягає в тому що не усі вироби, що випускаються підприємством, мають однаковий рівень витрат. Отже випуск продукції з відносно високою рентабельністю і у більшому розмірі, чим це було передбачено планом, викликає зниження витрат на гривню товарної продукції, і, навпаки, збільшення випуску менш рентабельної продукції приведе до збільшення рівня витрат.

При зниженні оптових цін на продукцію за інших рівних умов збільшуються витрати на гривню товарної продукції, і навпаки, при їхньому збільшенні рівень витрат знижується.

Вплив відповідних факторів на рівень витрат на гривню товарної продукції розраховується по формулах:

,

,

,

,

де ∆Зв, ∆Зас, ∆Зз, ∆Зц, –– зміна витрат на гривню товарної продукції фактично у порівнянні з планом за рахунок зміни обсягу випуску, асортименту, витрат і оптових цін відповідно;

, –– випуск і-го виду продукції відповідно за планом і фактично, нат. од.;

В' –– випуск і-го виду продукції фактично при плановій структурі, нат. од.;

, –– витрати на одиницю продукції і-го виду за планом і фактично;

, –– ціни на одиницю і-го виду продукції за планом і фактично.

Аналіз витрат на гривню товарної продукції виконується не тільки в цілому по усіх витратах, але і по кожній статті окремо з визначенням суми відхилення фактичних витрат від плану і попереднього періоду.

 

Контрольні запитання

 

1. Напрямки і задачі аналізу витрат і собівартості продукції.

2. Класифікація витрат для цілей економічного аналізу.

3. Аналіз складу і структури витрат.

4. Аналіз втрат від браку.

5. Оцінка впливу факторів на величину матеріальних витрат.

6. Методи розподілу комплексних статей витрат на постійні і змінні.

7. Фактори, що впливають на комплексні статті витрат, їх оцінка.

8. Значення показника витрат на 1 грн. товарної продукції в оцінці ефективності виробництва.

9. Оцінка впливу факторів на витрати на 1 грн. товарної продукції.

 
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 70 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав