Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритм розрахунку впливу факторів на прибуток

Читайте также:
  1. C. Ветвящихся алгоритмов
  2. CТРУКТУРЫ ДАННЫХ И АЛГОРИТМЫ
  3. III. Алгоритмическая конструкция ветвление и ее использование в языке Visual Basic
  4. IV. Алгоритмическая конструкция цикл и ее использование в языке Visual Basic
  5. IV[17]. КАК ИЗУЧАТЬ? АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  6. LINUX|| Алгоритм замещения страниц в ОС Linux.
  7. Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).
  8. АЛГОРИТМ
  9. АЛГОРИТМ
  10. Алгоритм

 

Номер підста-новки Величина прибутку Фактори, що впливають на прибуток Номер підстановки для розра-хунку
кількість реалізо-ваної продук-ції струк-тура реаліза-ції ціна реаліза-ції змінні витрати постійні витрати
    план план план план план  
    факт факт план план план  
    факт факт факт план план  
    факт факт факт факт план  
    факт факт факт факт факт ––

 

Наведений алгоритм свідчить про відповідність заміни планових показників фактичними вимогами методу ланцюгових підстановок.

Розрахунок впливу факторів на прибуток проводиться у такій послідовності:

спільного впливу кількості реалізованої продукції та структури реалізації: підст. 2 – підст. 1;

цін реалізації: підст. 3 – підст. 2;

змінних витрат: підст. 4 – підст. 3;

постійних витрат: підст. 5 – підст. 4.

Оскільки прибуток у всіх випадках розраховується за формулою (12), а саме із використанням показника , необхідна більш глибока деталізація алгоритму його розрахунку, яка наведена у табл. 8.4.

 

Таблиця 8.4

 

Алгоритм розрахунку показника

Номер підстановки Значення Кількість реалізо-ваної продукції Ціна реалізації Змінні витрати
  0,4081 план план план
  0,4035 факт план план
  0,4533 факт факт план
  0,4162 факт факт факт

Якщо розглянути обидві останні таблиці одночасно, то можна бачити, що для розрахунку використовуються ті ж показник, що і для розрахунку прибутку. Наприклад, для розрахунку прибутку у третій підстановці усі показники, крім змінних і постійних витрат, фактичні. Третя підстановка для розрахунку , базується на тих же самих показниках.

Як бачимо, із даних табл. 8.3 різниця між другою і першою підстановками дозволяє розрахувати спільний вплив кількості реалізованої продукції і структури реалізації. Подальший аналіз допомагає визначити окремий вплив цих факторів на прибуток від реалізації за допомогою методу ланцюгових підстановок виходячи із формули (12), але нехтуючи величиною постійних витрат, тому що їх значення у цьому випадку приймається на рівні плану.

Вплив кількості реалізованої продукції на величину прибутку (∆Пvp) визначається за формулою:

∆Пvp = Vpфпц × (1 підст.) – Vpпл × (1 підст.) =

= (Vpфпц – Vpпл) × (1 підст.) ;

вплив структури реалізації (∆Пстр):

∆Пстр = Vpфпц × (2 підст.) – Vpфпц × (1 підст.) =

= ( (2 підст.) (1 підст.) × Vpфпц,

де Vpфпц –– фактичний обсяг реалізації продукції у планових цінах.

Таким чином, наведені алгоритми свідчать про те, що ця методика базується на науковому апараті. Вона дозволяє провести більш глибокий аналіз впливу факторів на прибуток, ніж традиційні методики аналізу. Треба також підкреслити її велике значення для передпланових багатоваріантних розрахунків.

 
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 67 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав