Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Факторний аналіз показників рентабельності

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  4. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  5. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  7. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  8. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  9. Аналіз виробництва культури
  10. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва

 

До узагальнюючих показників, що характеризують ефективність функціонування підприємства, відноситься система показників рента-бельності –– відносних показників, що відображають в основному відношення результату та витрат (ресурсів).

До показників рентабельності відносяться коефіцієнти рента-бельності активів, власного капіталу, рентабельності діяльності, рентабельності продукції (розрахунок і аналіз цих показників наведений у темі 9), рентабельності поточних активів; виробництва (фондів), рентабельності обсягу продажу і т. ін.

Аналіз показників рентабельності здійснюється з використанням прийомів ланцюгових підстановок, розширення факторних моделей.

Наприклад, показник рентабельності обсягу продажу (Рn) розраховується відношенням прибутку від реалізації продукції (Пр) до виручки від реалізації продукції (Vp):

.

Прибуток від реалізації продукції розраховується як різниця між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво і збут продукції (З):

Пр = Vp – З, тоді .

Вплив зміни обсягу реалізації на рівень рентабельності (∆рnv) розраховується за формулою:

.

В результаті зміни суми витрат рентабельність зміниться на величину (∆рnз), що визначається за формулою:

.

Індекси 0, 1 позначають показники базового періоду і періоду, що досліджується, відповідно.

Прийом розширення факторних систем можна розглянути на прикладі аналізу показника рентабельності активів.

,

де Пч –– чистий прибуток;

–– середня величина активів.

В цю формулу вводиться показник виручки від реалізації продукції:

,

де –– коефіцієнт оборотності активів;

–– коефіцієнт рентабельності діяльності.

Використовуючи метод ланцюгових підстановок, здійснюється оцінка впливу цих факторів на показник рентабельності.

 

 

Контрольні запитання

 

1. Значення показників прибутку і рентабельності в оцінці ефективності виробництва.

2. Види прибутку згідно із законодавством України, їх формування і загальний аналіз.

3. Аналіз факторів, що впливають на чистий прибуток.

4. Аналіз факторів, що впливають на прибуток від реалізації продукції.

5. Факторний аналіз показників рентабельності.

 
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 50 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав