Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання МКР

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Завдання та обов'язки
  3. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  4. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  5. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  6. VII. Домашнє завдання.
  7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  8. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  9. ВАРІАНТ 1 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  10. Варіант 1.Тестові завдання

ВАРІАНТ № 1

1. Обґрунтуйте причини і наслідки періоду „першої кризи” в розвитку літературної компаративістики.

2. Проаналізуйте ключові різнорівневі подібності й відмінності в романах Пантелеймона Куліша „Чорна рада” і Вальтера Скотта „Айвенго”.

3. Проаналізуйте міфопоетичну систему новели В.Стефаника „Камінний хрест”.

ВАРІАНТ № 2

1. Обґрунтуйте причини періоду „другої кризи” в розвитку літературної компаративістики.

2. Визначте й обґрунтуйте характер зв’язку чи іншого типу співвідношень байок Л.Глібова та І.Крилова „Вовк і Ягня”.

3. Проаналізуйте міфопоетичну систему роману І.Багряного „Сад Гетсиманський”.

ВАРІАНТ № 3

1. Дайте оцінку стану й тенденцій розвитку сучасної літературної компаративістики.

2. Визначте й обґрунтуйте характер зв’язків чи іншого типу співвідношень байок Ж. де Лафонтена, І.Крилова і Л.Глібова „Вовк і Ягня”.

3. Проаналізуйте власний приклад контактно-генетичних зв’язків у літературі. Доведіть, що тип зв’язку / іншого різновиду співвідношення обраних Вами об’єктів літературного процесу кваліфікується саме як контактно-генетичний.

ВАРІАНТ № 4

1. Обґрунтуйте специфіку предмета дослідження імагології і власне статус імагології.

2. Визначте й обґрунтуйте характер зв’язку чи іншого типу співвідношень творів „Fata morgana” М.Коцюбинського і „Земля” Е.Золя.

3. Проаналізуйте власний приклад (наявного чи можливого й доцільного) дослідження профілю „антична спадщина і література”.

ВАРІАНТ № 5

1. Проаналізуйте власний приклад типу опрацювання письменником легендарно-міфологічного матеріалу „міфологізація”.

2. Визначте й обґрунтуйте характер зв’язку чи іншого типу співвідношень творів „Земля” О.Кобилянської і „Земля” Е.Золя.

3. Визначте й обґрунтуйте характер зв’язку чи іншого типу співвідношень творів „Перевтілення” Ф.Кафки і „Перевтілення” Р.Бредбері.

ВАРІАНТ № 6

1. Проаналізуйте власний приклад типу опрацювання письменником легендарно-міфологічного матеріалу „реміфологізація”.

2. Визначте й обґрунтуйте характер зв’язку чи іншого типу співвідношень творів „Камінний господар” Лесі Українки і „Дон-Жуан” Дж.Г.Байрона.

3. Проаналізуйте своєрідність інтерпретації української мазепіани в європейському контексті.

 

 

ВАРІАНТ № 7

1. Обґрунтуйте домінантність імагологічних студій у сучасній українській компаративістиці, наведіть (наявні чи можливі й доцільні) варіанти таких досліджень і схарактеризуйте їх.

2. Проаналізуйте власний приклад типу опрацювання письменником легендарно-міфологічного матеріалу „деміфологізація”.

3. Проаналізуйте своєрідність інтерпретації біблійних образів у новелі В.Стефаника „Сини”. Поясніть характер зв’язку чи іншого типу співвідношень цього твору й біблійного контексту.

ВАРІАНТ № 8

1. Проаналізуйте власний приклад (наявного чи можливого й доцільного) міжмистецького дослідження. Визначте його різновид.

2. Обґрунтуйте належність трилогії Дж.Р.Р.Толкієна „Володар перснів” до авторської міфотворчості.

3. Проаналізуйте ключові різнорівневі подібності й відмінності в романах В.Підмогильного „Місто” і Гі де Мопассана „Любий Друг”.

ВАРІАНТ № 9

1. Обґрунтуйте специфіку предмета вивчення розділу компаративістики „література в системі мистецтв та інших видів духовно-практичної діяльності людини”.

2. Обґрунтуйте специфіку антивоєнної романістики О.Гончара, Е.М.Ремарка і Е.Хемінгуея (твори на вибір). Поясніть характер зв’язків чи іншого типу співвідношень цих творів.

3. Проаналізуйте з точки зору порівняльного літературознавства специфіку становлення й творчості письменника-білінгва на прикладі Пантелеймона Куліша.

ВАРІАНТ № 10

1. Проаналізуйте власний приклад авторської міфотворчості. Доведіть, що обраний (-і) Вами твір (твори) можуть бути віднесені до авторської міфотворчості.

2. Визначте й обґрунтуйте характер зв’язків чи іншого типу співвідношень антиутопій Дж.Оруелла „1984”, О.Хакслі „О дивний новий світе”, Замятіна „Ми”.

3. Проаналізуйте своєрідність інтерпретації біблійних образів у творах Т.Шевченка (на вибір). Поясніть характер зв’язку чи іншого типу співвідношень цих творів і біблійного контексту.

 

 


Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав