Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виділіть типи корисно нейтральних взаємодій

Читайте также:
  1. Виділіть рН у разі яких опади є "кислими": <5,8 (1); 2,5 (2); 3,2 (3);6,0 (4); 6.5 (5); 6,6 (6); 7,0 (7); 8,0 (8).
  2. Кількісний підхід до аналізу корисності
  3. Корисність товарів та послуг. Закон спадної граничної корисності.
  4. Поняття винаходу та корисної моделі
  5. Порядковий підхід до аналізу корисності
  6. Теорії суб’єктивної корисності. Теорія граничної корисності і суб'єктивна цінність блага. Основні напрямки критики трудової теорії вартості
  7. Цe корисно знати

Тест

Автор: Admin

 

 

Задание #1

Вопрос:

Переселення особин окремих видів рослин і тварин за межі їх ареалів або місцевості вважають одним із етапів акліматизації:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #2

Вопрос:

Просторове розміщення рослин за ярусами, у вертикальній структурі біоценозів, спостерігається як у наземній, так і в підземній частині:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #3

Вопрос:

За значенням щільності (атомної маси) марганець, хром, ванадій відносять до типових "важких металів":

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

 

2) ні

 

 

Задание #4

Вопрос:

Тварини, рослини, мікроорганізми і віруси, які піддавались генетичній трансформації, називаються трансгенними організмами:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

 

2) ні

 

 

Задание #5

Вопрос:

Водяний пар відносять до парникових газів:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

 

2) ні

 

 

Задание #6

Вопрос:

Сонячне випромінювання є довгохвильовим, тоді як випромінювання земної кулі - короткохвильовим, тому сонячне випромінювання проникає крізь атмосферу і нагріває земну поверхню:

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

 

2) ні

 

Задание #7

Вопрос:

Шляхи біогенних елементів у біогеоценозі паралельні потокам енергії:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

 

2) ні

 

 

Задание #8

Вопрос:

За наявності в атмосфері декількох шкідливих речовин, що спрямовують сумарну дію, їх сумарна концентрація, для збереження екологічної безпеки території, має перевищувати одиницю:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

 

2) ні

 

 

Задание #9

Вопрос:

В "озонових дірах" (у стратосфері ) відбувається локальне падіння концентрації озону на 0,01 - 0,04%:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #10

Вопрос:

Значення ГДК розроблені не лише для атмосфери, природних вод, ґрунтів, продуктів харчування, а також для донних відкладів:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #11

Вопрос:

Антропогенна діяльність впливає не лише на екзогенні, але і на деякі ендогенні геологічні процеси:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #12

Вопрос:

У біогеохімічних циклах беруть участь всі хімічні елементи періодичної системи Д. І. Менделєєва:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

 

2) ні

 

 

Задание #13

Вопрос:

Чадний газ (СО) відносять до надзвичайно небезпечних шкідливих речовин у повітряному басейні урбанізованих територій:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #14

Вопрос:

Величина водневого показника (рН) для типових кислотних опадів знаходяться у межах від 5,6-5,5 до 1,5:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #15

Вопрос:

Сукупність взаємопов’язаних природних об’єктів, переважно тих, що підлягають особливій охороні, в межах фізико-географічного чи адміністративно-територіального простору доповнюють один одного, забезпечують екологічну стабільність, називається природно заповідним фондом:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #16

Вопрос:

Одиницею вимірювання радіоактивності у системі СІ є бекерель:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

 

2) ні

 

 

Задание #17

Вопрос:

Зазвичай біохімічне споживання кисню визначається протягом 5 діб (БСК5), а значення повного БСК протягом 30 діб:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

 

2) ні

 

 

Задание #18

Вопрос:

У суперництві з іншими системами виживає (зберігається) та із них, яка найкраще сприяє надходженню енергії й використовує максимальну її кількість найефективніше:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #19

Вопрос:

Для формування родючості ґрунтового шару потужністю у 20-30 см достатньо 5-10 років:

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

 

2) ні

 

Задание #20

Вопрос:

У Світовому океані біомаса продуцентів менша, ніж біомаса консументів:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #21

Вопрос:

Показники якості питних підземних вод визначають іншими державними стандартами, ніж показники вод суші господарсько-питного водопостачання:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #22

Вопрос:

Використання відходів як вторинних матеріальних або енергетичних ресурсів називають знешкодженням відходів:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #23

Вопрос:

Принцип емерджентності полягає в тому, що за мірою об’єднання компонентів чи підмножини в більш великі функціональні одиниці у них виникають нові властивості, що були відсутні на попередньому рівні:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #24

Вопрос:

Відносна дія фактора тим більша, чим ближчий цей фактор до мінімуму порівняно з іншими:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #25

Вопрос:

Експлеренти - це види, що швидко розмножуються і швидко поширюються:

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

 

Задание #26

Вопрос:

Асоціація характеризуються однорідним видовим складом, однаковою структурою та одноманітними абіотичними умовами:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #27

Вопрос:

Редуценти - це організми, що здійснюють поступову мінералізацію екскрементів і рослинного опаду:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #28

Вопрос:

Здатність організму витримувати певну амплітуду коливання фактора називається екологічною валентністю:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #29

Вопрос:

Повітря як екологічний фактор є не лише середовищем, де відбуваються життєві процеси, але одним із джерел споживання:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #30

Вопрос:

Демпінг - це масовий вилов риби:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

 

2) ні

 

 

Задание #31

Вопрос:

До не відновлювальних джерел енергії відносять кам’яне вугілля, нафту, газ тощо:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #32

Вопрос:

Склерофіти - рослини, що повністю занурені у воду:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #33

Вопрос:

Сезонний поліморфізм - це відмінність осіб різних поколінь, що розвиваються в різні пори року:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #34

Вопрос:

Флора - історично сформована сукупність всіх видів рослин на даній території (акваторії):

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #35

Вопрос:

Продуценти - це організми, які в процесі фотосинтезу трансформують світлову енергію в потенційну енергію хімічних зв’язків, що зосереджується в органічних сполуках:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #36

Вопрос:

Косна речовина - сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #37

Вопрос:

Оліготрофи - рослини, що ростуть тільки на родючих грунтах і містять всі необхідні елементи мінерального живлення та достатню кількість гумусу:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #38

Вопрос:

Фітомеліорація - це комплекс заходів, що передбачає покращання природного середовища шляхом культивації або підтримки природних тваринних угруповань:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

 

2) ні

 

 

Задание #39

Вопрос:

Водоохоронні зони - це природоохоронна територія регульованої господарської діяльності, що створюється для підтримання сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ і інших водойм:

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #40

Вопрос:

"Екологічні" захворювання є результатом негативного впливу забрудненого середовища:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #41

Вопрос:

Екологія - це наука, яка вивчає умови існування живих організмів у середовищі, в якому вони проживають:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #42

Вопрос:

Повністю компенсувати один екологічний фактор іншим неможливо:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #43

Вопрос:

Популяція - це сукупність рослинності, тваринного світу, мікроорганізмів і певної ділянки земної поверхні, які пов’язані між собою обміном речовин та енергією:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #44

Вопрос:

Біотоп - історично сформований взаємозумовлений комплекс живих і неживих компонентів певної ділянки земної поверхні, пов’язаних між собою обміном речовин та енергією:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #45

Вопрос:

Екосистема - основна одиниця біосфери:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #46

Вопрос:

Поняття біосфера ввів В.І.Вернадський:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #47

Вопрос:

Мезотрофи - рослини, що ростуть на грунтах помірно збагачених мінеральними речовинами:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #48

Вопрос:

Родючість - це штучна зміна природно-територіальних компонентів із метою оптимального використання потенціалу земель:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #49

Вопрос:

Ценопопуляція - сукупність особин виду чи підвидового таксону в певному фітоценозі:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #50

Вопрос:

Холоднокровні тварини - це організми, які незалежно від температури навколишнього середовища підтримують температуру тіла на одному рівні:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #51

Вопрос:

Величину популяції у біомасі чи кількість особин, що віднесені до деякої одиниці простору називають щільністю популяції:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #52

Вопрос:

Спроможність популяції до збільшення кількості називають фізіологічним пристосуванням:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #53

Вопрос:

Загибель особин у популяції називається ємністю середовища:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #54

Вопрос:

Співвідношення різних вікових груп у популяції називається репродуктивним потенціалом:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #55

Вопрос:

Види народжуваності, котрі використовують під час характеристики популяції: потенціальна (фізіологічна), реалізована (екологічна), репродуктивна, істинна (генетична), натуральна:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #56

Вопрос:

Розподіл особин популяції у просторі може бути: загальним, усередненим:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #57

Вопрос:

Внесення в якесь середовище нових, не характерних для нього несприятливих фізичних, хімічних та біологічних агентів, або перевищення природного середньобагаторічного рівня цих агентів, називається - забрудненням середовища:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #58

Вопрос:

Основна особливість життя - здатність еволюціонувати і безперервно адаптуватися до зовнішніх умов, що змінюються:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #59

Вопрос:

Парниковий ефект - зростання температури атмосфери внаслідок збільшення в ній вмісту парникових газів:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #60

Вопрос:

Евтрофи - рослини, які живуть на дуже збіднілих грунтах:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #61

Вопрос:

Екологічна ніша - це певний фізичний простір з характерними для нього екологічними умовами, які визначають існування будь-якого організму, місце виду в природі, що включає ставлення до абіотичних факторів середовища існування та функціональну роль у біоценозі:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #62

Вопрос:

Біосфера - це сукупність екосистем планети Земля:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #63

Вопрос:

Біохімічний цикл здійснюється за рахунок сумісної дії біотичної та абіотичної трансформації:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #64

Вопрос:

Екологічний фактор - це будь-який фактор середовища, котрий прямо або опосередковано впливає на живий організм, хоча б у період однієї фази його існування:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #65

Вопрос:

Мезофіти - рослини, які мають середню витривалість перебування без води:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #66

Вопрос:

Під екологічною валентністю розуміють діапазон дії екофактора, в якому можливе існування організму (виду):

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #67

Вопрос:

Коменсалізм - це форма співжиття особин різних видів, коли коменсал живе за рахунок іншого організму:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #68

Вопрос:

Антропогенні фактори - це екзогенний вплив на екосистеми планети Земля:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #69

Вопрос:

Вікова структура популяції - це закономірне співвідношення статей особин, що розмножуються:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #70

Вопрос:

Екосистема - це комплекс організмів та середовища їх існування з усіма взаємозв’язками і взаємодією між ними:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #71

Вопрос:

Редуценти - це організми, які завершують цикл руйнації органічних речовин:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #72

Вопрос:

Екологічний резерв екосистеми - це будь-які зовнішні впливи, що виводять систему із стану рівноваги:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #73

Вопрос:

Вовк - це паразит:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

 

2) ні

 

 

Задание #74

Вопрос:

Основним змістом сучасної екологіїє дослідження взаємовідносин організмів із середовищем на популяційно-біоценотичному рівні, вивчення біологічних макросистем більш вищого рангу: екосистем, біосфери, їх продуктивності та енергетики:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #75

Вопрос:

Живі організми освоїли чотири основні середовища місця проживання: наземно-повітряне, водне, ґрунтове, живі організми (кожний з яких являє собою цілий світ для заселення його паразитами або симбіонтами):

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #76

Вопрос:

Від температури залежить процес фотосинтезу та транспірації; найінтесивніше процеси проходять за температури 200-250С, фотосинтез сповільнюється за температури 300-350С і припиняється за температури
400-450С:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #77

Вопрос:

Піраміда чисел Елтона відображає співвідношення енергетичних еквівалентів на одиницю часу кожного кільця трофічного ланцюга:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #78

Вопрос:

Піраміда біомас відображає співвідношення мас живої речовини кожного кільця трофічного ланцюга:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #79

Вопрос:

Піраміда енергій відображає співвідношення кількості особин у харчовому ланцюгу:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #80

Вопрос:

Біосфера - глобальна екосистема Землі, що складається з величезної кількості екосистем:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #81

Вопрос:

Людина виникла в Природі і може існувати тільки в ній, зберігаючи себе і середовище свого існування:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #82

Вопрос:

Предметом екології є вивчення законів формування, функціонування, розвитку і загибелі екосистем та пов’язаних з ними таких властивостей, як стійкість, продуктивність і надійність функціонування:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #83

Вопрос:

Найпростішим об'єктом у екології є молекула:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #84

Вопрос:

Змінна енергетики природної системи в межах 1%, зазвичай, не виводить природну систему із врівноваженого стану:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #85

Вопрос:

Організми можуть мати широкий діапазон толерантності до даного фактора і вузький до іншого:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #86

Вопрос:

Вода як екологічний фактор одночасно належить до групи кліматичних та едафічних факторів (ґрунту):

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #87

Вопрос:

Моноцен - система, що складається з популяції та її середовища (демотопу), у межах якої реалізуються акції, реакції та коакції:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #88

Вопрос:

Використання й переробка людиною природних ресурсів супроводжується поверненням у біосферу інших компонентів - залишків або відходів:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #89

Вопрос:

Екосистема може функціонувати без додаткової "порції" енергії із зовні:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #90

Вопрос:

Трофічні зв’язки в угрупованнях - це механізми передачі енергії від одного організму до іншого:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #91

Вопрос:

Кислотним дощем називають дощ, водневий показник якого
більший 5,6:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #92

Вопрос:

Клітина є об’єктом вивчення екології:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #93

Вопрос:

Безвідходна технологія є ідеальною моделлю виробництва, яка за раціонального використання природних ресурсів і енергії дозволяє повністю скоротити обсяг відходів, що викидаються в навколишнє середовище під час виробництва й використання кінцевої продукції:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #94

Вопрос:

Сонячне випромінювання внаслідок контакту з частками атмосфери підлягає частковому розсіюванню і відбиванню:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #95

Вопрос:

Кліматичні фактори не визначають умови життя в будь-якому місці на Землі, а їх цифрові значення не дають порівняльну характеристику середовища:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #96

Вопрос:

Живий організм, рослинний чи тваринний залежить від середовища, а середовище змінюється внаслідок діяльності організмів:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #97

Вопрос:

Накопичення в повітрі великої кількості пари сірчаної кислоти може спричинити появу кислотних дощів:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #98

Вопрос:

Кожна система може розширюватися чи звужуватися до безмежності, живий організм може перевищити критичні розміри, які зумовлюються його енергетикою і залежать від факторів існування та умов живлення:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #99

Вопрос:

З одного трофічного рівня екологічної піраміди на інший переходить у середньому не більше 90% енергії:

 

 

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так

2) ні

 

Задание #100

Вопрос:

Динаміку популяцій вивчає підрозділ загальної екології:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) аутекологія

 

2) синекологія

 

3) демекологія

4) синекологія

 

5) екосистемологія

 

 

Задание #101

Вопрос:

Стенобіонтні організми - це організми:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) з широким діапазоном пристосування до середовища

 

2) з вузьким діапазоном пристосування до середовища

 

3) у стані фізіологічного оптимуму до середовища

 

4) у стані песимуму до середовища

 

5) що перебувають у критичному стані

 

 

Задание #102

Вопрос:

Будь-який елемент середовища, здатний в тій чи іншій мірі, прямо чи опосередковано впливати на живі організми хоча б протягом однієї фази їх розвитку, називають:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) екологічним мінімумом

 

2) екологічним фактором

 

3) екологічним максимумом

 

4) екологічним песимумом

 

5) екологічним оптимумом

 

 

Задание #103

Вопрос:

" Лімітуючим фактором процвітання організму може бути як min так і max впливу"- стверджує:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) закон мінімуму Лібіха

 

2) закон Коммонера

 

3) закон толерантності Шелфорда

 

 

4) закон константності Вернадського

 

5) закон необоротності еволюції Долло

 

 

Задание #104

Вопрос:

Екосистема - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) просторова система, що охоплює історично сформований комплекс живих істот, пов’язаних між собою трофічними зв’язками, та неживих компонентів середовища існування, які залучаються ними в процесі обміну речовин та енергії

 

2) фізичний простір з властивими йому екологічними умовами, що визначають існування будь-якого організму, місце виду в природі, що включає не лише становище його в просторі, а й функціональну роль у біоценозі та ставлення до абіотичних факторів середовища існування

 

3) стан внутрішньої динамічної рівноваги природної системи, який підтримується регулярним відновленням основних її структур і енергетично-речовинного складу, а також постійною функціональною саморегуляцією у всіх її ланках

 

4) частина біосфери (за деякими уявленнями, з часом вся біосфера), перетворена людьми за допомогою опосередкованого впливу технічних засобів з метою якнайкращої відповідності соціально-економічним потребам

5) частина біосфери, корінним чином перетворена людиною в технічні і техногенні об'єкти(будівлі,дороги,механізми тощо).

 

Задание #105

Вопрос:

Гомеостаз - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) стан внутрішньої динамічної рівноваги природної системи, який підтримується регулярним відновленням основних її структур і енергетично-речовинного складу, а також постійною функціональною саморегуляцією у всіх її ланках

 

2) просторова система, що охоплює історично сформований комплекс живих істот, пов’язаних між собою трофічними зв’язками, та неживих компонентів середовища існування, які залучаються ними в процесі обміну речовин та енергії

 

3) фізичний простір із властивими йому екологічними умовами, що визначають існування будь-якого організму, місце виду в природі, що включає не лише становище його в просторі, а й функціональну роль у біоценозі та ставлення до абіотичних факторів середовища існування

 

4) обмін речовиною, енергією та інформацією системи з зовнішнім середовищем, а також окремих частин системи між собою

 

5) наявність у певного об’єкта (точки, системи) фізико-хімічних властивостей (рівня висот, тиску, температурних характеристик, електромагнітної зарядженості тощо), що створюють можливість виконати роботу

 

Задание #106

Вопрос:

Термофіли - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) група рослин, які можуть рости за умов досить низьких температур

 

2) група рослин, які розвиваються за умов високих температур, можуть переносити температуру до 700С (верблюжа колючка) і, зазвичай, гинуть за температури < 00С;

 

3) група рослин, які витримують температуру пожеж, рослини саван з грубою корою і тонкошкірим насінням

 

4) група рослин, які витримують значне забруднення атмосферного повітря

 

5) група рослин, які маловимогливі до родючості ґрунту

 

 

Задание #107

Вопрос:

Неморозостійкі рослини - це рослини, які:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) переносять низькі температури, але гинуть як тільки в тканинах починає утворюватися лід(однорічні рослини)

 

2) сильно пошкоджуються або гинуть за температури вище 00С (рослини дощових тропічних лісів, водорості теплих морів), (температура 20 100С)

 

3) ростуть у регіонах із сезонним кліматом і холодними зимами (дерева, кущі, багаторічні трави, озимина)

 

4) витримують значне забруднення атмосферного повітря

 

5) маловимогливі до родючості грунту

 

 

Задание #108

Вопрос:

За ступенем адаптації до високих температур виділяють жаровитривалі рослини (еукаріоти) - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) рослини, що пошкоджуються за температури 300…400С (квіткові рослини, с.-г. рослини, водні)

 

2) рослини сухих місцезростань (степів, пустель, саван) переносять 0,5 год нагрівання до 500…600С

 

3) термодійні бактерії і деякі види синьо-зелених водоростей, які можуть жити в жарких умовах

 

4) сильно пошкоджуються або гинуть за температури вище 00С (рослини дощових тропічних лісів, водорості теплих морів), (температура 20…100С)

 

 

5) витримують температуру пожеж, рослини саван з грубою корою і товстошкірим насінням

 

 

Задание #109

Вопрос:

Гідатофіти - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) рослини частково занурені у воду

 

2) водні рослини, що загалом або майже повністю занурені у воду (ряска, елодея)

 

3) наземні вологолюбні групи рослин (верба, калюжниця, осока)

 

4) рослини здатні накопичувати в тканинах велику кількість води (молочай, алое, агава, кактуси)

 

5) витримують температуру пожеж, рослини саван із грубою корою і тонкошкірим насінням

 

 

Задание #110

Вопрос:

Гігрофіти - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) рослини, частково занурені у воду

 

2) водні рослини, що загалом або майже повністю занурені у воду (ряска, елодея)

 

3) наземні вологолюбні групи рослин, які розселяються у місцях підвищеної вологості (верба, калюжниця, осока)

 

4) рослини, здатні накопичувати в тканинах велику кількість води (молочай,алое, агава, кактуси)

 

5) витримують температуру пожеж, рослини саван із грубою корою і товстошкірим насінням

 

 

Задание #111

Вопрос:

Сукуленти - це:

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) рослини, здатні накопичувати в тканинах велику кількість води (молочай, алое, агава, кактуси)

 

2) сухі рослини (на вигляд), жорсткі кущі або трави, не містять у собі вологу, а інтенсивно її випаровують (верблюжа колючка, полин, ковила)

 

3) рослини, частково занурені у воду

 

4) рослини, що витримують температуру пожеж

 

 

Задание #112

Вопрос:

Залежно від кількості кисню і його розподілу у стоячій воді, виділяють дистрофні водойми - це:

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) небагаті на корм (глибоководні озера з низькою температурою, багаті на кисень, з прозорою водою)

 

2) багаті на корм (неглибокі водойми, висока температура, водойма зелена, невелика кількість кисню)

 

3) бідні на корм (велика кількість гумінових кислот, кисла реакція, коричнева вода)

 

4) багаті на корм, із низькою концентрацією кисню

 

Задание #113

Вопрос:

Залежно від кількості кисню і його розподілу у стоячій воді, виділяють оліготрофні водойми - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) небагаті на корм (глибоководні озера з низькою температурою, вода прозора, багата на кисень)

 

2) багаті на корм (неглибокі водойми, висока температура, водойма зелена, невелика кількість кисню)

 

3) бідні на корм (велика кількість гумінових кислот, кисла реакція, коричнева вода)

 

4) багаті на корм, з низькою концентрацією кисню

 

5)

 

Задание #114

Вопрос:

Об’єднання тварин одного виду по дві або більше особин, з метою виживання в певних межах - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) груповий ефект

 

2) масовий ефект

3) внутрішньовидова конкуренція

 

4) хижацтво

5) паразитизм

 

Задание #115

Вопрос:

Ефект, зумовлений перенаселенням середовища організмами до максимальної чисельності виду - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) груповий ефект

 

2) масовий ефект

3) внутрішньовидова конкуренція

4) популяція

5) мутуалізм

 

Задание #116

Вопрос:

Виділіть типи корисно нейтральних взаємодій

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) протокооперація, мутуалізм

 

2) коменсалізм, синойкія

 

3) аменсалізм

 

4) хижацтво, паразитизм

 

 

Задание #117

Вопрос:

Мутуалізм - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) об’єднання організмів із певною метою виживання за даних умов, за інших умов існувати можуть окремо

 

2) можливість життя кожного з видів лише в присутності іншого, вони існують в симбіозі

 

3) взаємозв’язок, за якого один вид угруповання - коменсал одержує користь від співжиття з іншим видом, а останній їх немає (нахлібниство)

 

4) співжиття, за якого один партнер використовує організм іншого як житло

 

5) живлення тварин хижаків іншими тваринами, чисельність хижаків у десятки та сотні разів менша ніж їх жертв

 

 

Задание #118

Вопрос:

Синойкія - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) співжиття, за якого один партнер використовує організм іншого як житло

 

2) живлення тварин хижаків іншими тваринами, чисельність хижаків у десятки та сотні разів менша ніж їх жертв

3) спосіб існування дрібних організмів за рахунок споживання живої тканини господарів

 

4) активний пошук представниками двох видів одних і тих самих кормових ресурсів

 

5) нейтральний варіант стосунків, коли обидва види незалежні і не впливають один на одного (ліс і білка).

 

 

Задание #119

Вопрос:

Алелопатія - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) нейтральний варіант стосунків, коли обидва види незалежні і не впливають один на одного (ліс і білка)

 

2) форма взаємозв’язків між організмами, за якої один із них пригнічує життєдіяльність іншого, не зазнаючи при цьому негативного зворотного впливу

 

3) співжиття за якого один партнер використовує організм іншого як житло

 

4) взаємний хімічний вплив живих організмів чи їх решток

 

5) взаємозв’язок, за якого один вид угруповання одержує користь від співжиття з іншим видом, а останній їх немає.

 

 

Задание #120

Вопрос:

Ґрунтові умови, що впливають на життя і поширення живих організмів - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) едафічні фактори

 

 

2) орографічні фактори

 

3) геологічні фактори

 

4) гідрологічні фактори

 

5) кліматичні фактори

 

 

Задание #121

Вопрос:

Акліматизація - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) пересення особин окремих видів рослин і тварин за межі їх ареалів або місцевості, де вони раніше не жили

 

2) пристосування організмів до кліматичних, фізико-хімічних і ґрунтових умов нового середовища та до нових біоценозів

 

3) періодичні переселення тварин на більш або менш значні віддалі або розселення видів рослин із центрів їх виникнення й постійного існування в нові регіони

 

4) стан внутрішньої динамічної рівноваги природної системи, який підтримується регулярним відновленням основних її структур і енергетично-речовинного складу, а також постійною функціональною саморегуляцією у всіх її ланках

 

5) просторова система, що охоплює історично сформований комплекс живих істот, пов’язаних між собою трофічними зв’язками, та неживих компонентів середовища існування, які залучаються ними в процесі обміну речовин та енергії

 

 

Задание #122

Вопрос:

Біоіндикатори - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) група особин одного виду або угруповання, наявність, кількість або інтенсивність розвитку яких у тому чи іншому середовищі є показником певних природних процесів або умов зовнішнього середовища

 

2) рослини відкритих, постійно добре освітлених місцезростань: приклад - лучні трави (тимофіївка), рослини степів - перекотиполе, пустель - верблюжа колючка, кактуси

 

3) рослини, що можуть переносити більше або менше пригнічення через недостатність світла, але добре ростуть на світлі (лісові суниці, липа, черемха, горобина, смерека)

 

4) просторова система, що охоплює історично сформований комплекс живих істот, пов’язаних між собою трофічними зв’язками, та неживих компонентів середовища існування, які залучаються ними в процесі обміну речовин та енергії

 

5) фізичний простір з властивими йому екологічними умовами, що визначають існування будь-якого організму, місце виду в природі, що включає не лише становище його в просторі, а й функціональну роль у біоценозі та ставлення до абіотичних факторів середовища існування

 

 

Задание #123

Вопрос:
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 78 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.247 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав