Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Закон біогенної міграції атомів, звучить так: міграція ___________ на земній поверхні та в біосфері загалом здійснюється під переважним впливом живої речовини, організмів.

Читайте также:
  1. A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
  2. A Bit of Singing and Dancing
  3. A BRIEF HISTORY OF THE INTERNET
  4. A charge on the National cuLture
  5. A content of legal relations.
  6. A Damaged Telephone Line
  7. A deal that is only half done
  8. A few explanations to the text
  9. A Funding Challenge
  10. A FUNNY STORY

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) хімічних елементів

2) косної речовини

3) живої речовини

4) енергії

5) інформації

 

Задание #236

Вопрос:

Пестициди - це загальна назва _______, що застосовуються для боротьби з небажаними видами рослин, тварин (комах) та мікроорганізмів.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) фізичних величин

2) хімічних речовин

3) акарицидів

4) ГМО

5) біологічно активних речовин

 

Задание #237

Вопрос:

Сукупність організмів біосфери або будь-якої її частини, яка виражена в одиницях маси, енергії і інформації _________називається живою речовиною.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) за А.Д.Тенслі

2) за Зюсом

3) за В. І. Вернадським

4) за В.П.Кучерявим

5) за В.М. Сукачовим

 

Задание #238

Вопрос:

Термін "екосистема" запропонував А. Тенслі, а термін "__________"

В.М. Сукачов.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) агроценоз

2) фітоценоз

3) біогеоценоз

4) біоценоз

5) фітотрон

 

Задание #239

Вопрос:

Кількісне співвідношення між _________, яке може бути виражене через їхню чисельність, масу або наявну в них енергію, називається екологічною пірамідою:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) групами організмів різних трофічних рівнів

2) автотрофами

3) паразитами

4) групами організмів одного трофічного рівня

5) щільністю популяції

 

Задание #240

Вопрос:

Рівень забруднення атмосфери в місцях відпочинку людей (рекреаційних зон) не має перевищувати - _________..одиниць ГДК:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1,0

2) 0,5

3) 2,0

4) 0,8

5) 1,5

 

 

Задание #241

Вопрос:

Штучне відновлення ґрунтів після їх порушення включає технічний і …………….. етапи рекультивації:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) хімічний

2) фізичний

3) механічний

4) біологічний

5) реабілітаційний

 

Задание #242

Вопрос:

Речовини, що утворюються внаслідок спільної діяльності живих організмів і абіогенних процесів (за В. І. Вернадським, 1926) називають _________ речовиною.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) живою

2) неживою

3) біокосною

4) біогенною

5) абстрактною

 

Задание #243

Вопрос:

Динаміка популяцій - масові зміни структури популяції, зумовлені__________ і дією зовнішніх чинників.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) генетичними змінами

2) внутрішньо- популяційними процесами

3) синузіями

4) консорціями

5) агломераціями

 

Задание #244

Вопрос:

Біогенна речовина - це _________ осадові породи (кам’яне вугілля, нафта, вапняки та ін.), що утворюються за участю живої речовини біосфери.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) органічні

2) косні

3) радіоактивні

4) мінеральні

5) алювіальні

 

Задание #245

Вопрос:

Трофічний ланцюг - це послідовність груп організмів, пов’язаних харчовими відносинами типу_______, що створює певну послідовність передачі речовин та енергії.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) колової діаграми

2) колообігу речовини

3) "їжа - споживач"

4) піраміди енергії

5) піраміди біомаси

 

Задание #246

Вопрос:
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 85 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав