Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Біогеохімічні цикли (кругообіги) обумовлені__________ факторами.

Читайте также:
  1. Lt;variant>циклическим
  2. V. Циклическое возрождение
  3. А. Полициклические антидепрессанты
  4. Алгебраическая структура циклических кодов
  5. Анализ цикличности и сезонности рынка
  6. Антициклическое регулирование экономики направлено: Ha ускорение экономического роста.
  7. Ациклические упражнения в оздоровительной физической культуре
  8. Біогеохімічні цикли основних хімічних елементів
  9. Влияние циклической безработицы на величину ВВП

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) виключно біогенними

2) виключно геохімічними

3) енергетичними

4) біологічними і геологічними

5) виключно харчовими

 

Задание #267

Вопрос:

Quot;Заключна" фаза біогенетичної сукцесії, яка знаходиться у повному єднанні з біотопом або тільки з кліматом, називається - __________.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) гомеостазом

2) клімаксом

3) кліматопом

4) біотопом

5) едатофоном

 

 

Задание #268

Вопрос:

Завдання _____ - дослідження стосунків у системі популяція-середовище.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) аутекології

2) неоекології

3) біоритмів відповідно до адаптації організмів

4) демекології

5) синекології

 

 

Задание #269

Вопрос:

Озонова оболонка розміщена на висоті ______, захищає життя на планеті від жорстокого ультрафіолетового випромінювання (λ<320 нм).

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 20-30 м

2) 50 км

3) 120-150 км

4) 10 км

5) 20-30 км

 

Задание #270

Вопрос:

Атмосфера є _______ оболонкою Землі, що сягає від її поверхні в космічний простір приблизно на 3000 км і ділиться на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу та екзосферу.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) внутрішньою повітряною

2) термальною

3) зовнішньою газовою

4) іонною

5) водяною

 

Задание #271

Вопрос:

Основна маса організмів і мікроорганізмів літосфери зосереджена в ґрунтах на глибині _______ метрів.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 10 000

2) 3 000

3) 0,02

4) не більше кількох

5) не більше 0,01

 

Задание #272

Вопрос:

Утворення живої речовини та її розклад - це дві сторони єдиного процесу, який називається _________ кругообігом хімічних елементів.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) хімічним

2) біологічним

3) фізичним

4) часовим

5) просторовим

 

Задание #273

Вопрос:

Живі організми, які _________ самостійно синтезувати органічну речовину, а живляться за рахунок енергії розкладу відмерлої органіки, належать до групи редуцунтів.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) можуть у повній мірі

2) можуть частково

3) можуть за певних умов

4) не можуть

5) з допомогою інших можуть

 

 

Задание #274

Вопрос:

Група організмів, які пристосовані до життя в ______ середовищі, носять назву анаероби.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кисневому

2) водному

3) космічному

4) безкисневому (малокисневому)

 

5) радіаційному

 

Задание #275

Вопрос:

Озонова діра - це простір в _______ Землі із значно пониженим вмістом озону.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) стратосфері

2) іоносфері

3) магнітосфері

4) тропосфері

5) електромагнітному полі

 

 

Задание #276

Вопрос:

Закон піраміди енергії Р. Ліндемана говорить наступне: з одного трофічного рівня екологічної піраміди, на наступний переходить у середньому не більше _____ енергії.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 10%

2) 90%

3) 1%

4) 100%

5) 50%

 

Задание #277

Вопрос:

Ярусність - це розчленування ________ на структурні або функціональні горизонти (шари, яруси), які мають різний ступінь зімкнення і відіграють неоднакову роль в асиміляції й акумуляції речовин і енергії, в безпосередньому і опосередкованому впливі на життєдіяльність організмів угруповання.

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) грибів

2) лишайників

3) зооценозів

4) фітоценозів

5) мікробоценозів

 

Задание #278

Вопрос:
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 76 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав