Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виділіть рН у разі яких опади є "кислими": <5,8 (1); 2,5 (2); 3,2 (3);6,0 (4); 6.5 (5); 6,6 (6); 7,0 (7); 8,0 (8).

Читайте также:
  1. Виділіть типи корисно нейтральних взаємодій

а)

б)

в)

г)

д)

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 4, 5

2) 1, 2, 3

3) 1, 2, 3, 4, 5, 6

4) 2,3,8,7

5) 5,6

 

Задание #300

Вопрос:

Екологічний паспорт - це: посвідчення еколога-експерта (1); дозвіл на скид забруднювальних речовин (2); висновки екологічного аудиту (3); комплексний документ, взаємовідносин об’єкта господарської діяльності з довкіллям (4); нормативно-технічний документ (5); висновки екологічної експертизи (6):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 2

2) 2, 3

3) 4, 5

4) 1, 3

5) 3, 6

 

Задание #301

Вопрос:

Основними екологічними функціями редуцентівє:конструкція органічних речовин у ґрунті (1);створення органічних решток (2); відтворення живої речовини у ґрунті (3);поступова мінералізація органічної речовини (4); перетворення у процесі своєї життєдіяльності складних органічних речовин на прості неорганічні сполуки (5):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 2

2) 2, 3

3) 4, 5

4) 1

5) 3, 1

 

Задание #302

Вопрос:

Корисно-шкідливі типи взаємодії організмів особин одного виду на особини іншого виду - це:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) хижацтво, паразитизм

2) аменсалізм, конкуренція

3) коменсалізм, мутуалізм

4) алелопатія, коменсалізм

5) симбіоз, співпраця

 

Задание #303

Вопрос:

Ріст популяції характеризується такими явищами як народжу-
ваність (1), смертність (2), стабільність (3), міграція (4), хижацтво (5), паразитизм (6):

а)

б)

в)

г)

д)

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 3, 5, 6

2) 1, 5

3) 5, 6

4) 3, 6

5) 1, 2, 4

 

Задание #304

Вопрос:

Під час росту чисельності особин у популяції виділяють фази:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) росту, спаду, рівноваги

2) осциляції, флуктації, апроксимації

3) показникові, логістичну, циклічну

4) стабільну, мінімальну, максимальну

5) геометричну, алгебраїчну, статистичну

 

Задание #305

Вопрос:

Визначають наступні типи динаміки чисельності популяцій: показників (1), рівноважний (2), логістичний (3), опортуністичний (4),
циклічний (5), динамічний (6), стабільний (7):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 2, 4, 6

2) 1, 3, 5, 7

3) 2, 4

4) 4, 6

5) 1, 6

 

Задание #306

Вопрос:

Для просторової структури біогеоценозу характерні такі явища:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) русність, консорція

2) ярусність, мозаїчність

3) яружність, розораність

4) циклічність, метаморфічність

5) асоціація, пірамідність

 

Задание #307

Вопрос:

Проблема зменшення біорізноманіття полягає:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) у зменшенні чисельності рослин і тварин у межах виду

2) у зменшенні кількості видів рослин і тварин

3) у зменшенні ареалів поширення рослин і тварин

4) у зменшенні площ ареалів рослинного світу

5) зменшенні чисельності популяцій тваринного і рослинного світу

 

Задание #308

Вопрос:

Біосферні заповідники на території України: Поліський (1); "Асканія-Нова" (2); Дунайський (3); Чорноморський (4); Канівський (5); Чорноморський (6), Кримський (7):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 2, 3, 4, 6

2) 1, 5, 6, 7

3) 1, 7

4) 5, 7

5) 1, 2, 5, 7

 

Задание #309

Вопрос:

Визначте речовини що належать до групи парникових газів і здатні значною мірою збільшити парниковий ефект:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) водяна пара

2) вуглекислий газ

3) метан

4) закис азоту

5) всі відповіді правильні

 

Задание #310

Вопрос:

Серед основних завдань екології можна виділити наступні:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) дослідження особливостей організації життя, в тому числі в зв'язку з антропогенним, що є результатом людської діяльності впливом на природні системи

2) створення наукової основи раціональної експлуатації біологічних ресурсів

3) прогнозування змін природи під впливом діяльності людини

4) збереження середовища існування людини

5) всі відповіді правильні

 

Задание #311

Вопрос:

Розрізняють наступні типи смогу: Лондонський (1), Київський (2), Парижський (3), Лос-Анджелеський (4), Японський (5):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 4

2) 2, 3

3) 5, 2

4) 1, 5

5) 4, 5

 

Задание #312

Вопрос:

Кліматичні екологічні фактори включають: світло (1); вологість (2); рельєф (3); гумус (4); температуру (5), материнську породу (6):

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 3, 4

2) 3, 4, 6

3) 1, 2, 5

4) 1, 3, 4

5) 2, 4, 6

 

Задание #313

Вопрос:

Атмосфера є зовнішньою газовою оболонкою Землі, що сягає від її поверхні в космічний простір приблизно на 3000 км і ділиться на:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу та екзосферу

2) літосферу, гідросферу, магнітосферу

3) ендосферу, екзосферу, озоносферу

4) радіосферу, космосферу, азотосферу

5) всі відповіді правильні

 

Задание #314

Вопрос:

Основними джерелами забруднення і засмічення водойм є:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) стічні води промислових та комунальних підприємств

2) відходи від розробок рудних і нерудних копалин

3) води рудників, шахт, нафтопромислів

4) відходи деревини під час заготівлі, обробки, сплаві лісових матеріалів (кора, тирса, тріска, колоди, хмиз тощо)

5) всі відповіді правильні

 

Задание #315

Вопрос:

Основними джерелами забруднення атмосфери є:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) забруднювачі природного походження

2) забруднювачі, які утворюються під час згорання палива для потреб промисловості, опалення житлових будинків, під час роботи всіх видів транспорту

3) забруднювачі, які утворюються в результаті промислових викидів

4) забруднювачі, зумовлені згоранням і переробкою побутових і промислових відходів

5) усі відповіді правильні

 

Задание #316

Вопрос:

Екологія не досліджує явища, які займають наступні рівні в організації живої природи: клітина (1), тканина (2), організм (3),
популяція (4), орган (5), екосистема (6):

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 1, 2, 5

2) 3, 4, 6

3) 1, 3, 4

4) немає правильних відповідей

 

Задание #317

Вопрос:

Невичерпні природні ресурси включають ресурси: земні (1); водні (2); космічні (3); гірські (4); кліматичні (5):

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 2, 3, 5

2) 1, 4

3) 4, 5

4) 1, 4, 5

5) 1, 5

 

Задание #318

Вопрос:

Екологію як біологічну науку умовно поділяють на підрозділи:

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) аутекологія; демекологія; синекологія; біогеоценологія, біосферологія

2) дефляекологія, техноекологія, соціоекологія

3) немає правильних відповідей

4) неоекології, урбоекологія, радіоекологія, космоекологія

 

Задание #319

Вопрос:

Температура води згубна для риб: 450 С (1), 750 С (2),

160 С (3), 1000 С (4), 250 С (5), 0,50 С (6):

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 2, 4

2) 3, 2, 6

3) 3, 5, 6

4) 4

5) 6

 

Задание #320

Вопрос:

До альтернативних джерел енергії відносять: енергію сонця (1);
нафту (2); газ (3); геотермальну (4); атомну енергію (5):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 2, 3

2) 1, 4

3) 2, 5

4) 2, 3, 5

5) 3, 5

 

Задание #321

Вопрос:

Екологічні фактори по-різному впливають на живі організми, зокрема:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) усувають окремі види з території (кліматичні, фізико-хімічні особливості яких їм не підходять, і таким чином змінюють їх географічне положення)

2) змінюють плодовитість і смертність, викликаючи міграції та впливаючи на щільність популяції

3) сприяють появі адаптованих модифікацій: кількісних змін обміну речовин і таких якісних змін, як зимова і літня сплячка, фотоперіодизм, діапауза (стадія спокою у комах)

4) всі відповіді правильні

5) немає правильних відповідей

 

Задание #322

Вопрос:

Кожний біоценоз характеризується трьома ознаками: видовим складом (1); структурою (2); динамікою (3); місцем зростання (4); наявністю вільних ділянок (5):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 3, 5, 1

2) 1, 3, 5

3) 1, 3, 4

4) 4, 5, 3

5) 2, 3, 5

 

Задание #323

Вопрос:

У складі екологічної системи виділяють такі компоненти:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) неорганічні речовини

2) органічні сполуки

3) фізичні фактори

4) продуценти

5) всі відповіді правильні

 

Задание #324

Вопрос:

Основними компонентами біосфери (за Вернадським) є:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) жива речовина

2) косна речовина

3) біогенна речовина

4) біокосна речовина

5) всі відповіді правильні

 

Задание #325

Вопрос:

Атмосферу складають такі шари:

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) стратосфера

2) тропосфера

3) іоносфера

4) всі відповіді правильні

 

Задание #326

Вопрос:

Біосфера включає такі види речовини: живу (1), біогенну (2),
абіогенну (3), біокосну (4), ноогенну (5), косну (6), первинну (7), вторинну (8):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 5, 7, 8

2) 2, 3, 4, 6

3) 4, 6, 7, 8

4) 1, 2, 4, 6

5) 1, 2, 3, 4

 

Задание #327

Вопрос:

Аналізуючи внутрішнє життя екосистем логічно виділити три групи процесів (потоків): потоки інформації (1); потоки автотрофів (2); потоки розуму (3); потоки речовини (4); потоки енергії (5):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 4, 5

2) 2, 3

3) 1, 2

4) 2, 3, 4

5) немає правильних відповідей

 

Задание #328

Вопрос:

Групи потоків, які можна виділити у середині функціонувальної екосистеми:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) інформаційні, хімічні, енергетичні потоки

2) акустичні, ефірні, хімічні

3) речовинні, енергетичні, інформаційні

4) хімічні, речовинні, енергетичні

5) енергетичні, акустичні, інформаційні

 

Задание #329

Вопрос:

У вертикальній структурі лісових біогеоценозів виділяють наступні основні яруси:

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) крон, чагарниковий, трав’яний, приземний

2) трофічний, паратрофічний, надрівневий

3) трав’яний, підземний, лісовий

4) підстилки кущів, дерев

5) кліматичний, біотичний, ґрунтовий

 

Задание #330

Вопрос:

Головна екологічна небезпека для людства полягає у виникненні таких глобальних явища як:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) глобальне потепління, руйнування озонового шару, кислотні дощі

2) забруднення всіх геосфер планети, деградація лісів

3) спустелювання, ерозія ґрунтів

4) зменшення біологічної різноманітності

5) всі відповіді правильні

 

Задание #331

Вопрос:

За В.М.Сукачовим складовими елементами біогеоценозу є:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кліматоп, зооценоз, мікробоценоз, фітоценоз

2) продуценти, консументи, редуценти

3) біоценоз, біотоп

4) комітат, простір, біота

5) домінанти, субдомінанти, другорядні

 

Задание #332

Вопрос:

Зменшення біологічної різноманітності видів відбувається завдяки дії механізмів - це:

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) надмірне добування - відбувається в тому разі, коли з популяцій рослин або тварин вилучають організмів більше, ніж їх може народитись внаслідок розмноження

2) руйнування місць проживання - відбувається під впливом забруднення середовища різноманітними в тому числі й токсичними речовинами, або збіднення ресурсів, які використовують живі організми

3) біологічне забруднення - відбувається шляхом свідомого чи випадкового заселення нових видів, які безперешкодно розмножуються за умов відсутності у них природних ворогів і витісняють місцеві види живих організмів

4) всі відповіді правильні

 

Задание #333

Вопрос:

Екологічні функції води:

 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) найважливіша мінеральна сировина

2) основна складова частина всіх живих організмів

3) агент-перенощик

4) всі відповіді правильні

5) немає правильних відповідей

 

Задание #334

Вопрос:

Факторами деградації ґрунту є: зрошення (1); пестициди (2); "кислі дощі" (3); ерозія (4); меліорація (5); осушення (6); вапнування (7):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 2, 3, 4

2) 1, 5, 6

3) 1, 7, 6

4) 2, 5, 6

5) всі відповіді правильні

 

Задание #335

Вопрос:

У результаті діяльності людей вода набуває змін: статичних (1); кількісних (2); динамічних (3); соціальних(4); якісних (5):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 2, 3

2) 1, 3

3) 3, 5

4) 1, 5

5) 4, 5

 

Задание #336

Вопрос:

За вибагливістю до умов освітлення рослини поділяються:

 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) на геліофіти

2) на світлолюбиві

3) на сціофіти

4) на факультативні геліофіти

5) всі відповіді правильні

 

Задание #337

Вопрос:

Рослинам властиві періоди індивідуального розвитку:

 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) латентний

2) віргільний

3) синильний

4) генеративний

5) всі відповіді правильні

 

Задание #338

Вопрос:

Серед забруднень поверхневих вод розрізняють: фізичне (1);
хімічне (2); біологічне (3); рослинне (4); теплове (5), механічне (6);
галійне (7):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 2, 4, 5, 6

2) 3, 6, 7

3) 2, 7

4) 3, 7, 4

5) 3, 7

 

Задание #339

Вопрос:

До консументів належать: фітофаги (1); автотрофи (2); хижаки (3); поліфаги (4); редуценти (5); сапротрофи (6):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 3, 4

2) 2, 5, 6

3) 5

4) 2, 6

5) 2, 4

 

Задание #340

Вопрос:

Прикладами біогенної речовини є: пісок (1); кам’яне вугілля(2);
торф (3); глина (4); нафта (5); вода (6); вуглець (7):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 2, 3, 4, 5, 7

2) 1, 4, 7

3) 2, 3, 5

4) 4, 5, 6, 7

5) 6, 7

 

Задание #341

Вопрос:

Вичерпні природні ресурси бувають: невідтворні (1); відносні (2); перехідні (3); розвідані (4); відтворні (5):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 5

2) 2, 3

3) 3, 4

4) 4, 5

5) 2, 4

 

Задание #342

Вопрос:

Сучасні ґрунти є трифазною системою: тверді частки (1); ґрунтова вода (2); ґрунтові організми (3); коріння рослин (4); гази розчинені у воді та порах (5):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 2, 5

2) 3, 4, 5

3) 1, 3, 4

4) 1, 3

5) 3, 4, 1

 

Задание #343

Вопрос:

Хімічне забруднення вод відбувається:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) органічними речовинами

2) неорганічними речовинами

3) полютантами

4) всі відповіді правильні

5) немає правильних відповідей

 

Задание #344

Вопрос:

Основним завданням раціонального природокористування є:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) збереження та підвищення продуктивності і цінності природних ресурсів

2) забезпечення раціонального їх використання і розширеного відтворення, а також збереження природних умов і ресурсів, необхідних для постачання сировини й енергії народному господарству

3) збереження типових і унікальних природних комплексів, визначних об’єктів живої і неживої природи

4) всі відповіді правильні

5) немає правильних відповідей

 

Задание #345

Вопрос:

За рівнем трофності (розвитку органічного життя) озера поділяють:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) на оліготрофні

2) на евтрофні

3) на мезотрофні

4) на дистрофні

5) всі відповіді правильні

 

Задание #346

Вопрос:

Класифікація життєвих форм за Раункієром:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) хамефіти

2) терофіти

3) гемікриптофіти

4) фанерофіти

5) всі відповіді правильні

 

Задание #347

Вопрос:

З урахуванням спеціалізації типів живлення тварин поділяють на групи: монофаги (1); еврифаги (2); олігофаги (3); поліфаги (4);
автофаги (5):

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 3, 4

2) 2, 5

3) 1, 2

4) 1, 5

5) 4, 5

 

Задание #348

Вопрос:

Для кожного організму існує: зона оптимуму(1); зона песимуму(2); діапазон пойкілометрії (3); діапазон стійкості (4); екологічна зона (5); абіотична зона (6):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 2, 4

2) 3, 5

3) 5, 6

4) 3, 4, 6

5) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Задание #349

Вопрос:

Основними причинами збіднення Світового океану є:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) перевилов окремих видів риб і морських тварин

2) зниження місць нересту, зміна шляхів міграції риб

3) забруднення морського середовища

4) немає правильних відповідей

5) всі відповіді правильні

 

Задание #350

Вопрос:

Основні екологічні функції ґрунтів:

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) забезпечення функції життя

2) накопичення гумусу і зв’язаної з ним енергії

3) регулювання інтенсивності біосферних процесів

4) учасник колообігу хімічних елементів

5) всі відповіді правильні

 

Задание #351

Вопрос:

Фізичні чинники, що впливають на хімічний склад і біологічну продуктивність природних водойм: температура (1); вміст розчинених газів (2); освітленість (3); концентрація розчинених сполук (4); окисно-відновний потенціал (5); швидкість течії (6); вміст катіонів (7):

 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1, 3, 5, 6

2) 2, 4, 7

3) 2, 4, 5

4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

5) 3, 4, 6, 7

 

Ответы:

1) (1 б.) Верные ответы: 1;

2) (1 б.) Верные ответы: 1;

3) (1 б.) Верные ответы: 2;

4) (1 б.) Верные ответы: 1;

5) (1 б.) Верные ответы: 1;

6) (1 б.) Верные ответы: 2;

7) (1 б.) Верные ответы: 1;

8) (1 б.) Верные ответы: 2;

9) (1 б.) Верные ответы: 2;

10) (1 б.) Верные ответы: 2;

11) (1 б.) Верные ответы: 2;

12) (1 б.) Верные ответы: 2;

13) (1 б.) Верные ответы: 2;

14) (1 б.) Верные ответы: 2;

15) (1 б.) Верные ответы: 1;

16) (1 б.) Верные ответы: 1;

17) (1 б.) Верные ответы: 2;

18) (1 б.) Верные ответы: 1;

19) (1 б.) Верные ответы: 2;

20) (1 б.) Верные ответы: 1;

21) (1 б.) Верные ответы: 2;

22) (1 б.) Верные ответы: 1;

23) (1 б.) Верные ответы: 1;

24) (1 б.) Верные ответы: 1;

25) (1 б.) Верные ответы: 1;

26) (1 б.) Верные ответы: 2;

27) (1 б.) Верные ответы: 1;

28) (1 б.) Верные ответы: 1;

29) (1 б.) Верные ответы: 1;

30) (1 б.) Верные ответы: 2;

31) (1 б.) Верные ответы: 1;

32) (1 б.) Верные ответы: 2;

33) (1 б.) Верные ответы: 1;

34) (1 б.) Верные ответы: 1;

35) (1 б.) Верные ответы: 1;

36) (1 б.) Верные ответы: 2;

37) (1 б.) Верные ответы: 2;

38) (1 б.) Верные ответы: 2;

39) (1 б.) Верные ответы: 1;

40) (1 б.) Верные ответы: 1;

41) (1 б.) Верные ответы: 1;

42) (1 б.) Верные ответы: 1;

43) (1 б.) Верные ответы: 2;

44) (1 б.) Верные ответы: 2;

45) (1 б.) Верные ответы: 1;

46) (1 б.) Верные ответы: 2;

47) (1 б.) Верные ответы: 1;

48) (1 б.) Верные ответы: 2;

49) (1 б.) Верные ответы: 1;

50) (1 б.) Верные ответы: 2;

51) (1 б.) Верные ответы: 1;

52) (1 б.) Верные ответы: 2;

53) (1 б.) Верные ответы: 2;

54) (1 б.) Верные ответы: 2;

55) (1 б.) Верные ответы: 2;

56) (1 б.) Верные ответы: 2;

57) (1 б.) Верные ответы: 1;

58) (1 б.) Верные ответы: 1;

59) (1 б.) Верные ответы: 1;

60) (1 б.) Верные ответы: 2;

61) (1 б.) Верные ответы: 1;

62) (1 б.) Верные ответы: 1;

63) (1 б.) Верные ответы: 1;

64) (1 б.) Верные ответы: 1;

65) (1 б.) Верные ответы: 1;

66) (1 б.) Верные ответы: 1;

67) (1 б.) Верные ответы: 1;

68) (1 б.) Верные ответы: 1;

69) (1 б.) Верные ответы: 2;

70) (1 б.) Верные ответы: 1;

71) (1 б.) Верные ответы: 1;

72) (1 б.) Верные ответы: 2;

73) (1 б.) Верные ответы: 2;

74) (1 б.) Верные ответы: 1;

75) (1 б.) Верные ответы: 1;

76) (1 б.) Верные ответы: 1;

77) (1 б.) Верные ответы: 2;

78) (1 б.) Верные ответы: 1;

79) (1 б.) Верные ответы: 2;

80) (1 б.) Верные ответы: 1;

81) (1 б.) Верные ответы: 1;

82) (1 б.) Верные ответы: 2;

83) (1 б.) Верные ответы: 2;

84) (1 б.) Верные ответы: 1;

85) (1 б.) Верные ответы: 1;

86) (1 б.) Верные ответы: 1;

87) (1 б.) Верные ответы: 2;

88) (1 б.) Верные ответы: 1;

89) (1 б.) Верные ответы: 2;

90) (1 б.) Верные ответы: 1;

91) (1 б.) Верные ответы: 2;

92) (1 б.) Верные ответы: 2;

93) (1 б.) Верные ответы: 1;

94) (1 б.) Верные ответы: 1;

95) (1 б.) Верные ответы: 2;

96) (1 б.) Верные ответы: 1;

97) (1 б.) Верные ответы: 1;

98) (1 б.) Верные ответы: 2;

99) (1 б.) Верные ответы: 2;

100) (1 б.) Верные ответы: 3;

101) (1 б.) Верные ответы: 2;

102) (1 б.) Верные ответы: 2;

103) (1 б.) Верные ответы: 3;

104) (1 б.) Верные ответы: 1;

105) (1 б.) Верные ответы: 1;

106) (1 б.) Верные ответы: 2;

107) (1 б.) Верные ответы: 1;

108) (1 б.) Верные ответы: 2;

109) (1 б.) Верные ответы: 2;

110) (1 б.) Верные ответы: 3;

111) (1 б.) Верные ответы: 1;

112) (1 б.) Верные ответы: 3;

113) (1 б.) Верные ответы: 1;

114) (1 б.) Верные ответы: 1;

115) (1 б.) Верные ответы: 2;

116) (1 б.) Верные ответы: 2;

117) (1 б.) Верные ответы: 2;

118) (1 б.) Верные ответы: 1;

119) (1 б.) Верные ответы: 5;

120) (1 б.) Верные ответы: 1;

121) (1 б.) Верные ответы: 2;

122) (1 б.) Верные ответы: 1;

123) (1 б.) Верные ответы: 3;

124) (1 б.) Верные ответы: 4;

125) (1 б.) Верные ответы: 2;

126) (1 б.) Верные ответы: 5;

127) (1 б.) Верные ответы: 4;

128) (1 б.) Верные ответы: 2;

129) (1 б.) Верные ответы: 5;

130) (1 б.) Верные ответы: 4;

131) (1 б.) Верные ответы: 2;

132) (1 б.) Верные ответы: 2;

133) (1 б.) Верные ответы: 5;

134) (1 б.) Верные ответы: 2;

135) (1 б.) Верные ответы: 2;

136) (1 б.) Верные ответы: 4;

137) (1 б.) Верные ответы: 5;

138) (1 б.) Верные ответы: 3;

139) (1 б.) Верные ответы: 4;

140) (1 б.) Верные ответы: 3;

141) (1 б.) Верные ответы: 2;

142) (1 б.) Верные ответы: 2;

143) (1 б.) Верные ответы: 4;

144) (1 б.) Верные ответы: 2;

145) (1 б.) Верные ответы: 1;

146) (1 б.) Верные ответы: 3;

147) (1 б.) Верные ответы: 1;

148) (1 б.) Верные ответы: 2;

149) (1 б.) Верные ответы: 2;

150) (1 б.) Верные ответы: 2;

151) (1 б.) Верные ответы: 2;

152) (1 б.) Верные ответы: 4;

153) (1 б.) Верные ответы: 3;

154) (1 б.) Верные ответы: 1;

155) (1 б.) Верные ответы: 4;

156) (1 б.) Верные ответы: 2;

157) (1 б.) Верные ответы: 5;

158) (1 б.) Верные ответы: 2;

159) (1 б.) Верные ответы: 2;

160) (1 б.) Верные ответы: 4;

161) (1 б.) Верные ответы: 3;

162) (1 б.) Верные ответы: 3;

163) (1 б.) Верные ответы: 4;

164) (1 б.) Верные ответы: 3;

165) (1 б.) Верные ответы: 5;

166) (1 б.) Верные ответы: 3;

167) (1 б.) Верные ответы: 3;

168) (1 б.) Верные ответы: 3;

169) (1 б.) Верные ответы: 4;

170) (1 б.) Верные ответы: 4;

171) (1 б.) Верные ответы: 3;

172) (1 б.) Верные ответы: 4;

173) (1 б.) Верные ответы: 2;

174) (1 б.) Верные ответы: 3;

175) (1 б.) Верные ответы: 4;

176) (1 б.) Верные ответы: 1;

177) (1 б.) Верные ответы: 5;

178) (1 б.) Верные ответы: 3;

179) (1 б.) Верные ответы: 3;

180) (1 б.) Верные ответы: 5;

181) (1 б.) Верные ответы: 3;

182) (1 б.) Верные ответы: 1;

183) (1 б.) Верные ответы: 5;

184) (1 б.) Верные ответы: 3;

185) (1 б.) Верные ответы: 5;

186) (1 б.) Верные ответы: 2;

187) (1 б.) Верные ответы: 4;

188) (1 б.) Верные ответы: 5;

189) (1 б.) Верные ответы: 3;

190) (1 б.) Верные ответы: 1;

191) (1 б.) Верные ответы: 4;

192) (1 б.) Верные ответы: 3;

193) (1 б.) Верные ответы: 3;

194) (1 б.) Верные ответы: 1;

195) (1 б.) Верные ответы: 4;

196) (1 б.) Верные ответы: 3;

197) (1 б.) Верные ответы: 3;

198) (1 б.) Верные ответы: 3;

199) (1 б.) Верные ответы: 3;

200) (1 б.) Верные ответы: 1;

201) (1 б.) Верные ответы: 3;

202) (1 б.) Верные ответы: 5;

203) (1 б.) Верные ответы: 2;

204) (1 б.) Верные ответы: 3;

205) (1 б.) Верные ответы: 3;

206) (1 б.) Верные ответы: 4;

207) (1 б.) Верные ответы: 5;

208) (1 б.) Верные ответы: 2;

209) (1 б.) Верные ответы: 3;

210) (1 б.) Верные ответы: 1;

211) (1 б.) Верные ответы: 1;

212) (1 б.) Верные ответы: 4;

213) (1 б.) Верные ответы: 3;

214) (1 б.) Верные ответы: 4;

215) (1 б.) Верные ответы: 1;

216) (1 б.) Верные ответы: 4;

217) (1 б.) Верные ответы: 1;

218) (1 б.) Верные ответы: 4;

219) (1 б.) Верные ответы: 2;

220) (1 б.) Верные ответы: 1;

221) (1 б.) Верные ответы: 2;

222) (1 б.) Верные ответы: 3;

223) (1 б.) Верные ответы: 2;

224) (1 б.) Верные ответы: 2;

225) (1 б.) Верные ответы: 2;

226) (1 б.) Верные ответы: 3;

227) (1 б.) Верные ответы: 3;

228) (1 б.) Верные ответы: 5;

229) (1 б.) Верные ответы: 1;

230) (1 б.) Верные ответы: 1;

231) (1 б.) Верные ответы: 1;

232) (1 б.) Верные ответы: 1;

233) (1 б.) Верные ответы: 1;

234) (1 б.) Верные ответы: 4;

235) (1 б.) Верные ответы: 1;

236) (1 б.) Верные ответы: 2;

237) (1 б.) Верные ответы: 3;

238) (1 б.) Верные ответы: 3;

239) (1 б.) Верные ответы: 1;

240) (1 б.) Верные ответы: 4;

241) (1 б.) Верные ответы: 4;

242) (1 б.) Верные ответы: 3;

243) (1 б.) Верные ответы: 2;

244) (1 б.) Верные ответы: 1;

245) (1 б.) Верные ответы: 3;

246) (1 б.) Верные ответы: 2;

247) (1 б.) Верные ответы: 3;

248) (1 б.) Верные ответы: 2;

249) (1 б.) Верные ответы: 4;

250) (1 б.) Верные ответы: 4;

251) (1 б.) Верные ответы: 5;

252) (1 б.) Верные ответы: 2;

253) (1 б.) Верные ответы: 2;

254) (1 б.) Верные ответы: 4;

255) (1 б.) Верные ответы: 2;

256) (1 б.) Верные ответы: 4;

257) (1 б.) Верные ответы: 1;

258) (1 б.) Верные ответы: 5;

259) (1 б.) Верные ответы: 2;

260) (1 б.) Верные ответы: 2;

261) (1 б.) Верные ответы: 2;

262) (1 б.) Верные ответы: 4;

263) (1 б.) Верные ответы: 3;

264) (1 б.) Верные ответы: 2;

265) (1 б.) Верные ответы: 3;

266) (1 б.) Верные ответы: 1;

267) (1 б.) Верные ответы: 2;

268) (1 б.) Верные ответы: 4;

269) (1 б.) Верные ответы: 5;

270) (1 б.) Верные ответы: 3;

271) (1 б.) Верные ответы: 4;

272) (1 б.) Верные ответы: 2;

273) (1 б.) Верные ответы: 4;

274) (1 б.) Верные ответы: 4;

275) (1 б.) Верные ответы: 1;

276) (1 б.) Верные ответы: 1;

277) (1 б.) Верные ответы: 4;

278) (1 б.) Верные ответы: 4;

279) (1 б.) Верные ответы: 4;

280) (1 б.) Верные ответы: 5;

281) (1 б.) Верные ответы: 4;

282) (1 б.) Верные ответы: 1;

283) (1 б.) Верные ответы: 4;

284) (1 б.) Верные ответы: 1;

285) (1 б.) Верные ответы: 3;

286) (1 б.) Верные ответы: 4;

287) (1 б.) Верные ответы: 4;

288) (1 б.) Верные ответы: 5;

289) (1 б.) Верные ответы: 3;

290) (1 б.) Верные ответы: 4;

291) (1 б.) Верные ответы: 3;

292) (1 б.) Верные ответы: 5;

293) (1 б.) Верные ответы: 2;

294) (1 б.) Верные ответы: 1;

295) (1 б.) Верные ответы: 1;

296) (1 б.) Верные ответы: 3;

297) (1 б.) Верные ответы: 2;

298) (1 б.) Верные ответы: 1;

299) (1 б.) Верные ответы: 2;

300) (1 б.) Верные ответы: 3;

301) (1 б.) Верные ответы: 3;

302) (1 б.) Верные ответы: 1;

303) (1 б.) Верные ответы: 5;

304) (1 б.) Верные ответы: 1;

305) (1 б.) Верные ответы: 3;

306) (1 б.) Верные ответы: 2;

307) (1 б.) Верные ответы: 5;

308) (1 б.) Верные ответы: 1;

309) (1 б.) Верные ответы: 5;

310) (1 б.) Верные ответы: 5;

311) (1 б.) Верные ответы: 1;

312) (1 б.) Верные ответы: 3;

313) (1 б.) Верные ответы: 1;

314) (1 б.) Верные ответы: 1;

315) (1 б.) Верные ответы: 5;

316) (1 б.) Верные ответы: 1;

317) (1 б.) Верные ответы: 1;

318) (1 б.) Верные ответы: 1;

319) (1 б.) Верные ответы: 1;

320) (1 б.) Верные ответы: 2;

321) (1 б.) Верные ответы: 4;

322) (1 б.) Верные ответы: 3;

323) (1 б.) Верные ответы: 5;

324) (1 б.) Верные ответы: 5;

325) (1 б.) Верные ответы: 4;

326) (1 б.) Верные ответы: 4;

327) (1 б.) Верные ответы: 1;

328) (1 б.) Верные ответы: 3;

329) (1 б.) Верные ответы: 1;

330) (1 б.) Верные ответы: 1;

331) (1 б.) Верные ответы: 1;

332) (1 б.) Верные ответы: 4;

333) (1 б.) Верные ответы: 2; 3;

334) (1 б.) Верные ответы: 1;

335) (1 б.) Верные ответы: 1;

336) (1 б.) Верные ответы: 1; 3;

337) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 4;

338) (1 б.) Верные ответы: 1;

339) (1 б.) Верные ответы: 1;

340) (1 б.) Верные ответы: 3;

341) (1 б.) Верные ответы: 1;

342) (1 б.) Верные ответы: 1;

343) (1 б.) Верные ответы: 4;

344) (1 б.) Верные ответы: 4;

345) (1 б.) Верные ответы: 5;

346) (1 б.) Верные ответы: 5;

347) (1 б.) Верные ответы: 1;

348) (1 б.) Верные ответы: 1;

349) (1 б.) Верные ответы: 5;

350) (1 б.) Верные ответы: 5;

351) (1 б.) Верные ответы: 1;

 

Конец

 
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 58 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.158 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав