Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття, принципи, ознаки, види та стадії нормотворчого провадження

Читайте также:
  1. Адміністративний процес і адміністративні провадження
  2. апендициту в стадії місцевих проявів
  3. Види тлумачення норм права: поняття, мета
  4. Відкриття провадження в адміністративній справі
  5. Впровадження СУОІІ на підприємстві
  6. Господарський договір, його ознаки, функції та класифікація
  7. Джерела конституційного права: поняття, ознаки, види
  8. Дисциплінарне провадження
  9. Договори, що опосередковують акціонерні відносини: поняття, ознаки, види.
  10. Екологічне право України: поняття, предмет, система

Хранят в хорошо укупоренной таре. Вещество устойчиво в сухом воздухе, но во влажном медленно теряет CO2 и образует Na2CO3.

Применяют как антацидное средство внутрь, а также наружно в виде полосканий, промываний, ингаляций 0,5 – 2 % растворы.

Особенность приготовления инъекционных растворов NaHCO3

Инъекционные растворы NaHCO3 стерилизуют при 100о С 30 минут. При этом образуется CO2, поэтому склянки с инъекционным раствором NaHCO3 заполняют на 2/3 объема при температуре не более 20o C.

После стерилизации раствор охлаждают до полного растворения образовавшегося CO2.

Лекція № 5. Нормотворче провадження

ПЛАН

Поняття, принципи, ознаки, види та стадії нормотворчого провадження

Вимоги до актів публічного адміністрування та наслідки їх порушення

Передпроектна та проектна стадія нормотворчого провадження

Стадія прийняття проекту нормативно-правового акту, засвідчувальна та інформаційна стадія

Дія та чинність актів публічного адміністрування

Поняття, принципи, ознаки, види та стадії нормотворчого провадження

На сучасному етапі розвитку Української держави відбувається оновлення законодавства, створення нових підзаконних актів у різних галузях життєдіяльності суспільства. Нормотворча діяльність у публічній сфері, як правило, являє собою доволі складний і тривалий процес. Упорядкування відповідної процедури, введення її у чіткі процесуальні рамки слугує важливою гарантією доцільності й законності підзаконних актів, виданих у сфері функціонування органів публічної адміністрації. Проте переважна більшість підзаконних актів є результатом відомчої нормотворчості. Видання нормативних актів є особливою формою діяльності публічної адміністрації, яка передбачає дії щодо встановлення певних правил у сфері публічного адміністрування. Ця форма діяльності пов'язана з офіційним закріпленням норм права шляхом формування приписів, їх зміни, доповнення та скасування. Вона спрямована на створення та вдосконалення єдиної, внутрішньо узгодженої системи норм, що регулюють суспільні відносини в сфері публічного адміністрування. Так, нормотворчістю в сфері публічного адміністрування є діяльність уповноважених державних та недержавних органів, які у межах своєї компетенції видають підзаконні акти, спрямовані на регулювання певного кола суспільних відносин.

Нормотворчість суб’єктів публічного адміністрування являє собою сукупність послідовно виконуваних дій, яких мають дотримуватись відповідні суб’єкти нормотворчості з метою дотримання законності у процесі створення підзаконних актів.

Нормотворчість суб’єктів публічного адміністрування, як правова категорія базується на принципах, серед яких слід виділити такі:

-законність;

- демократизм;

- гуманізм;

- науковість;

- професіоналізм;

- оперативність;

- планування;

- прогнозування;

- використання правового досвіду;

- техніко-юридична досконалість;

- єдиноначальність;

- галузевість.

Нормотворчість суб’єктів публічного адміністрування є багатогранною категорією, що потребує виділення її ознак:

є одним з рівнів нормотворчості;

регулює сферу суспільних відносин певної галузі суспільного життя на загальнодержавному та локальному рівні;

націлена на забезпечення реалізації Конституції та законів України;

здійснюється керівниками центральних органів виконавчої влади та інших суб’єктів публічного адміністрування такими способами: безпосереднім виданням відомчих підзаконних актів, санкціонуванням актів структурних підрозділів шляхом видання наказів, спільним виданням нормативних актів уповноваженими суб’єктами нормотворчості;

являє собою сукупність послідовно виконуваних стадій;

базується на певних принципах;

здійснюється шляхом створення нових норм права, зміни, доповнення, скасування існуючих;

результатом діяльності суб’єктів публічного адміністрування в процесі здійснення нормотворчості є відомчі підзаконні акти, які формулюються відповідно до правил юридичної техніки.

Нормотворче провадження регламентує порядок підготовки і прийняття підзаконних нормативно-правових актів різного рівня. Залежно від рівня, а точніше - від сфери організуючого впливу розроблюваних нормативних актів, прийнято виокремлювати такі нормотворчі провадження:

- з прийняття постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України;

- з видання наказів, інструкцій та інших актів міністерств, державних служб, інспекцій, агентств та центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом;

- з видання рішень місцевих державних адміністрацій;

- з видання локальних актів (наказів, положень, правил) керівниками державних підприємств, установ та організацій;

- з видання нормативних актів органами місцевого самоврядування.

Підзаконними нормативно-правовими актами є:

1) укази Президента України нормативного характеру;

2) постанови Верховної Ради України;

3) постанови Кабінету Міністрів України нормативного характеру;

4) правові акти нормативного характеру міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

5) правові акти нормативного характеру державних органів, які є суб'єктами нормотворення;

6) правові акти нормативного характеру місцевого референдуму;

7) постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим нормативного характеру;

8) постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим нормативного характеру;

9) накази міністерств та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим нормативного характеру;

10) розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, накази структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій нормативного характеру;

11) накази територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади нормативного характеру;

12) рішення нормативного характеру місцевих рад, акти їх виконавчих органів, розпорядження сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 143 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав