Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

БІЛЕТ №4

БІЛЕТ №2

2. Чи можна агностицизм розглядати як форму ідеалізму?

так,напр.всі суб'єктивні ідеалісти(Берклі,Юм,Кант)були агностиками,а серед матеріалістів агностиків немає.

32. Сучасного погляду на предмет філ. Вона є світоглядною наукою або світоглядом.

Є світоглядом, але на рівні світо розуміння, коли філ. Виступає теоретичним ядром світогляду.

62. Що у філ. Визначається як сдатність сутності і існування=Буття.(це філ. кат., яка означає все,що існує реально, все що істинно і спосіб існування всього реального.

92. Ідеалізм матеріалізм Напрям у філ.,який за первине бере матерію,природу.

122. Доповнити етапи розвитку давньоіндійської філософії:1)ведичний;2)епічний;3)класичний.

152. Індуїзм.ідеалістичні течії,6 ортодоксальних шкіл:вайшешика,ведант, міманса,йога,няя,санкх'. 1-8ст. Індія Ішваракрішна,Пантаджилі, В'яса,Канада, Готама,Бадараяма Природа Брахмана, Атман, карма,пракриті, Пуруша.

212. Аристотель

272. “Я знаю лише те, що я нічого не знаю” Сократ

 

БІЛЕТ №3

3.Чи є агностики серед матеріалістів?

ні. Агностики заперечують об'єктивне існування речей,явищ і процесів,а матеріалісти визнають об,активність світу,природи.

33. Що в людській мові сформувалось раніше: поняття якості або кількості.

Поняття якості, оскільки кількість може бути тільки кількостю.певної якості.саме якість робить предмет тим чи він є.

63. Що у філ. визначаеться як теорія пізнання=Гносеологія.(Займається пізнанням, а пізнання – ідеальна,духовна форма освоєння світу)

93. Монізм дуалізм Напрям у філ.,який визнає одночасне існування двох першоначал-матерії і свідомості,які не залежать одне від одного.

123. Доповнити етапи розвитку середньовічної філ.:1)апологетика;2)патристика;3)схоластика.

153. Буддизм. Ідеалістична течія. 6.ст.до н.е. Індія Сіддхартха Гаутама/Будда/ Вчення про переселення душ,про етичні норми.

213. Аверроес (Ібн-Рошд)

273. "Усе тече, усе змінюється" Геракліт

 

БІЛЕТ №4

4.Чи є серед ідеалістів моністи?

Так,напр.Гегель.він за єдине начало світу визнавав абсолютну ідею,яка існувала до появи світу і людини. Тобто був об'єктивним ідеалістом.те саме можна сказати і про об’єктивного ідеаліста Платона, який за першоначало(первине),брав світ ідей.

34. Що є більш багатим за змістом – одиничне або загальне.

Одиничне, бо одиничне містить в собі ще багато неповторних , індивідуальних ознак і водночас має ті ознаки, які входять у загальне.

64. Що у ф-ї визначається як вчення про світ=Онтологія.(світогляд – сукупність узагальнень про світ в цілому, про здіснення в ньому природ. і соц. процесів)

94. Дуалізм Монізм Це напрям у ф-ї, який визначає первинне тільки одно першоначало – матерію або свідомість.

124. Доповнити етапи розвитку філ.позитивізму:1)класичний позитивізм;2)емпірио критицизм;3)неопозитивізм;4)постпозитивізм.

154. Конфуціанство. Ідеалізм. 6-5ст.до н.е. Китай Конфуцій,Мен-цзи Етичні норми,правила поведінки в різних ситуаціях церемонії.

214.Мозес Маймонід

274. "Людина є мірого всіх речей - іскувакняіснуючих неіснування веіснуючих"Протагор

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав