Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Німнің өзіндік құнын кеміту жолдары

Читайте также:
  1. F) оның айналымының мерзімі біткенде номиналды құнын қайтару құқығы
  2. VIII Асқазан ішек жолдарынан қан кету
  3. Адамның еріктік қасиеттері мен даму жолдарын көрсетіп дәлелдеңіз?
  4. ала урбандалу жүйе ретінде. Урбожүйенің өзіндік ерекшеліктері, табиғи жүйеден айырмашылығы.
  5. Асыл металдарды циандық ерітінділерден бөліп алу жолдары, қысқаша сипаттама беру.
  6. Банк қызметін экономикалық және құқықтық реттеудің жетілдіру жолдары
  7. Еңбек ақыны жоспарлау және реттеу жолдары
  8. Еңбек ақыны реттеу жолдары.
  9. Ерік –жігерді шыңдаудың жолдары.Эссе жазыңыз
  10. Есті дамыту және қалыптастыру жолдарын ұсыныңыз

Бұл күнделікті ізденіс ойлау жұмыстары, барлығын ескеру мүмкін емес, бірақ барлық мүмкіндікті ескеруге ынталануы керек.

Егер материалдық ресурстардың бағасына, еңбек ресурсына шығындар өзгермейтін болса, ол уақытта өнімді көбейту тек қана өнімнің өзіндік құнын азайту арқылы іске асады. Ал ұйымдастыру-техникалық шараларды іске асыру жоспарын жасақтау, ішкі өндірістік резервтерді пайдалану мүмкіндіктерін талдау қорытындысына сүйеніп жасауды талап етеді.

Өзіндік құнды кемітудің ең басты көздері еңбек ресурстары мен материалдық ресурстарды тиімді пайдалану. Ол еңбек өнімділігін арттырады, немесе бір уақыт бірлігіне өнім шығару артады, ал екінші қайнар көзі материалдық шығындарды азайту.

Техникалық-экономикалықкөрсеткіштерге ықпал жасайтын көп факторлардың ішінде мына іріленген топтарға тоқталайық:

-өндірістің техникалық деңгейін көтеру;

- өндіріс пен еңбек ұйымдастыруды жақсарту;

- өндірілетін өнімнің көлемін және номенклатура құрылымын өзгерту;

- копператнвті жабдықтаудың ара салмағын арттыру т.б.

Бұл факторлардың әрбіреуі өте көп себептерден тұрады. Өндірістің техникалық деңгейін арттыру үшін:

- еңбек құралдарын жетілдіру керек (прогрессивтік техниканы
енгізу, жетілдірілген жабдықтардың ролін арттыру) ;

- еңбек заттарын жетілдіру (шикізаттың прогрессивтік түрін
қолдану, сол сияқты материалдар мең қуаттарды пайдалану);

- шикізаттар мен материалдарды, полуфабрикаттарды
тиімді пайдалану;

- өндіріс процесстерін комплексті механикаландыру және
автоматтандыру.

 

Мұнай өндіру бойынша республикалық өндірістің қанша пайызы Атырау облысына тиесілі?

Бүгінгі күні мұнай өндірудің неғұрлым үлкен көлемі Атырау облысы кәсіпорындарына келеді, оларға республикалық өндірістің 44% тиесілі, оның ішінде "Тенгизшевройл" БК- 33%, "Жаикнефть" МГӨБ - 3,9%, 'Тенгизмунайгаз" АҚ - 3,4%; Маңғыстау облысы кәсіпорындарына 31 %, оның ішінде "Мангистаумунайгаз" АҚ -15,7%, "Өзенмунайгаз" АҚ -12,5%, "Актобемунайгаз" АҚ -11 %; қызылрда облысы кәсіпорындарына -12,8%, оныің ішінде "Харрикейн Кумколь Мунай" АҚ - 9% жоғары және "Кумколь Лукойл" АҚ - 3,8%. Негізінен сол кәсіпорындарда мұнаймен қоса, газ де өндіріледі.

 

 

 

1. Өнім сапасы дегеніміз не?

2. Стратегияның орындалмай қалмау себептері.

3. Қазіргі нарықта кездесетін стратегиялар?

 

Сурак

Өнімнің сапасын жақсарту үшін сапа жөніндегі мәселені жан-жақты қарастырған жөн. Ол үшін шикізат, материалдар, өндірістің техникалық құралдарына, оны дайындау және ұйымдастыруға байланысты қойылатын талаптар өзара келісілуі қажет. Көптеген өндірістік кәсіпорындар өнім сапасын басқару үшін "Өнім сапасын басқарудың кешенді жүйесін" дайындауы қажет. Кешенді жүйе өнімді жобалау, өндіру және пайдалану мен тұтынудың барлық кезендерінде өнім сапасын арттыруға үйымдастырушылық, әко-номикалық, әлеуметтік, техникалық шараларды қамти отырып біркелкі әдістемелік талап қоюды қарастырады. Өнім сапасын басқару өнімнің өміршендігінің барлық сатыларында (болжау, дайындау, өнім өндіруге өндірісті дайындау, өнімді өндіру және т.б.) жүргізіледі.

Өнімді болжау және дайындау сатысында модельдердің жаңа үлгілерін жасау, өнімнің техникалық деңгейін бағалау жұмыстары атқарылады. Өнімнің техникалық деңгейін бағалау үшін оның әлемдік деңгейге сай келетіндігін белгілі бір көрсеткіштермен салыстыруды талап етеді.

Загрузка...

Өнімді өндірісте игеру және өнімді дайындау кезеңіне байланысты әлемдік деңгейге сай келетін көрсеткіштердің екі категориясы анықталынады: өндірілетін өнімді дайындау немесе оның техникалық деңгейін бағалау үшін қолданылатын қазіргі әлемдік деңгейі, -өнім өндіру немесе перспективаға жоспарлаудың техникалық деңгейін бағалау үшін қолданылатын перспективалық әлемдік деңгей.

Ал, өнімді өндіру үшін өндірісті дайындау және өнімді өндіру сатысында өндірісті технологиялық тұрғыдан дайындау кезінде өнім сапасыньщ жоғары деңгейіне жету үшін бағытталған шараларды жүзеге асыру, оларды бағалау мен бақылау қүралдарын ен-гізу сияқты кептеген жүмыстар жүргізілуі тиіс.

 

2 сурак Стратегияның орындалмай қалу себептері:

Стратегия дұрыс таңдап ойламаған болуы мүмкін.

Фирма стратегияны орындау үшін, өзінің мүмкіндіктерін толық пайдалана қалмау;

Сыртқы ортада көптеген өзгерістер болуы мүмкін.

Фирма стратегиясын орындау үшін, өз қызметінде мынадай шарттар орындалу тиіс:

Фирманың мақсаты, стратегиясы және жоспары сол фирманың барлық қызметкерлеріне жеке түсінікті болуы керек.

Стратегияны орындауға қажетті қорлар уақытылы жеткізіліп тұруы керек. Бұл үшін фирманың басшылығының әр деңгейі өзіне белгілі мақсаттарын, міндеттерін нақты орындап отыруы тиіс.

Стратегиялық орындалуы мынадай ретпен жүзеге асырылады:

Белгіленген мақсаттар таңдап алынған стратегиялар фирма қызметкрлеріне түсіндіріледі.

Басшылық фирманың барлық ішкі звеноларына баяндайды және бұл кезеңде стратегияны жүзеге асыру үшін қызметкерлерді қызықтыру шараларында қарастырылады.

Басшылық фирманың ұйымдастырушылық құрылымы жөнінде шешім қабылдайды. Қабылданған стратегияны орындау үшін, фирманың құрылымы тиімді ма, жоқ па, немесе өзгерту керек пе?

Стратегияны орындаудың жоспарын өзгерту қажет пе, жоқ па. Жаңа отырған өзгерістерге сәйкес стратегиялық жоспарға өзгерістер енгізу қажет пе.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав