Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Гостре опромінення. Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. Рівні втручання у разі радіаційної аварії

Читайте также:
  1. Абсолютні, відносні і вимірювальні рівні
  2. Аварії на комунально-енергетичних сітях:наслідки та правила поведінки населення
  3. Аварії, катастрофи, їх характеристика, правила поведінки і дії населення
  4. Біологічні небезпеки.
  5. В залежності від виду підприємства та рівнів ієрархії, з яких воно складається, можуть застосовувати різні види стратегій.
  6. В цілому, вибір типу вогнегасника обумовлюється видом та розмірами осередків загорання, а норми їх накопичення установлюються згідно Правил пожежної безпеки.
  7. Види, рівні та стилі спілкування.
  8. Всі ці рівні взаємозв’язані. Здоров’я країни таким чином визначає здоров’я світу.
  9. Граничнодопустимі рівні ГПЕ, що створюють двоканальні

Щоб викликати гостре ураження організму, дози опромінення повинні перевищувати визначений рівень, але немає ніякої підстави вважати, що це правило діє у таких випадках, як рак або пошкоджен­ня генетичного апарату. Проте ніяка доза опромінення не призводить до цих наслідків у всіх випадках. Навіть при відносно великих дозах опромінення не всі люди приречені на ці хвороби: діючі в організмі людини відновлювальні механізми ліквідують всі ураження.Ознаки радіаційного ураження, гострі й хронічні опромінення людини

Люди можуть отримати однократні (гострі) і хронічні опроміню­вання. Гостре опромінення виникає внаслідок короткочасного впли­ву іонізуючого випромінювання. При цьому шкідливі наслідки не виявляються при дозах до 100 Р. Хронічне опромінювання може бути розтягнуте на десятки років, і сумарна величина його може досягти 1000 Р. Справа в тому, що відновлювальні процеси у живих ткани­нах мають високу інтенсивність, завдяки чому організм здатний протистояти багатократному опроміненню, сумарна доза якого при однократному впливі була б смертельною. Кращі відновлювальні властивості у молодих організмів, але ж вони найбільш вразливі.Забруднення біосфери радіаційними елементами має гене­тичні наслідки. Доведено, що понад 500 різних захворювань лю­дини пов'язано з природою спадкоємності. Серед них діабет, ге­мофілія, шизофренія. Від тяжких спадкових захворювань страж­дає від 2 до 3% населення земної кулі.діаційна безпека регламентується такими документами: «Норми радіаційної безпеки України» «Основними санітарними правилами роботи з радіоактивни ми речовинами та іншими іонізуючими речовинами» Гранично допустима доза (ГДД) – це найбільша доза, дія якої на організм не викликає в ньому утворення незворотних соматичних і генетичних змін, що виявляються сучасними методами дослідження.Систему дозових меж і принципів їх застосування наведено у НРБУ-97, де передбачено три категорії людей, які можуть зазнати опромінення:· Категорія А – персонал, що професійно працює з радіоактивними речовинами;· Категорія Б – особи, що за умовами їх робочих місць або проживання можуть потрапити під дію опромінення· Категорія В – інше населення країни. Втручання, зумовлене необхідністю захисту життя та здоров'я людини, повинно бути таким, щоб зменшення шкоди, заподіяної впливом іонізуючого випромінювання шляхом зниження дози опромінення, було достатнім для виправдання як необхідності втручання, так і спричинених цим втручанням збитків.Заходи щодо укриття людей застосовуються, якщо протягом перших двох тижнів після аварії очікувана сукупна ефективна доза опромінення може перевищити 5 мілізівертів. Тимчасова евакуація людей здійснюється у разі, якщо протягом перших двох тижнів після аварії ефективна доза опромінення може досягти рівня 50 мілізівертів. Йодна профілактика застосовується у разі, якщо очікувана поглинута доза опромінення щитовидної залози від накопиченого в ній радіоактивного йоду може перевищити 50 мілігрей* для дітей або 200 мілігрей для дорослих згідно з установленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я регламентами. { Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами За рівнем зменшення радіочутливості встановлюються три групи критичних органів:І група – все тіло, гонади, червоний кістковий мозок;ІІ група – м’язи, щитовидна залоза, жирова тканина, печінка, нирки, селезінка, шлунково-кишковий тракт, легені, кришталик ока та інші органи, які не увійшли до І і ІІІ груп;ІІІ група – шкіра, кістки, гомілки, стопи.
Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 275 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав