Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС

Читайте также:
  1. D) — преференційні тарифні заходи, що містяться в угодах, які ЄС уклав з певними країнами або територіями за межами митної території ЄС або групами країн чи територій.
  2. Алгоритм розрахунку впливу факторів на прибуток
  3. Аналіз впливу факторів на використання матеріальних ресурсів
  4. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  5. Аналіз небезпечних факторів при експлуатації приладу
  6. Аналіз факторів внутрішнього середовища
  7. Аналіз шкідливих і небезпечних факторів робочої зони
  8. Бізнес-культура в системі факторів підприємницького успіху
  9. Бізнес-культура в системі факторів підприємницького успіху
  10. ВІДХОДИ - ДЖЕРЕЛО НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ ТЕХНОСФЕРИ

Зона надзвичайної ситуації - окрема територія, де склалася надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру. Зони НС – офіційно оголошені території, на яких вони склалися. У рішенні компетентного державного органу про оголошення відповідної зони екологічно небезпечною має бути зазначено ступінь небезпеки й показаний вид зони. Класифікація цих зон, їх статус і правові наслідки, що випливають із факту віднесення територій до встановлених категорій, у тому числі стосовно компенсацій і пільг громадянам, що мешкають або перебувають тимчасово в їх межах, визначається законодавством України. Така класифікація проводиться за різноманітними ознаками: джерелами виникнення, наслідками, масштабами, ступенем небезпеки, залежно від причин виникнення тощо.Залежно від причин виникнення можна виділити чотири групи НС:-техногенного;- природного;- соціально-політичного;- військового характеру. За наслідками НС можна класифікувати на незворотні, тривалі, тимчасові й суттєві. Масштаби наслідків НС визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу або результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами.

 

Інформаційна підтримка та процедурне забезпечення прийняття й реалізації рішень пов’язаних з усуненням загрози виникнення НС, або реагування на НС та організації ліквідування її наслідків.

У межах конкретної території залежно від становища з надзвичайної ситуації за рішенням органів виконавчої влади певного рівня встановлюється один із режимів функціонування системи захисту населення:

1. Режим повсякденного функціонування (нормальні умови).

2.Режим підвищеної готовності (істотне погіршення обстановки).

3. Режим надзвичайної ситуації (у випадку виникнення НС).

4. Режим надзвичайного становища (вводиться відповідно до законів України). Перша стратегія - запобігання причин виникнення НС -передбачає недопущення таких дій чи процесів, які несуть загрозу населенню. Вона здійснюється шляхом відмови від будівництва небезпечних об'єктів або знищенням чи перепрофілюванням виробництв — джерел підвищеної небезпеки. Друга стратегія — запобігання НС — передбачає недопущення виходу небезпечного процесу з-під контролю шляхом використання надійних аварійних систем, сигналізації, автоматики та інших заходів з підвищення надійності і стійкості роботи підприємств, а також завдяки заходам превентивної евакуації тощо. Третя стратегія — пом'якшення наслідків — передбачає орієнтацію на ослаблення, локалізацію наслідків НС. Ця стратегія має пріоритет у керуванні стихійними лихами і ситуаціями «комбінованого» типу.

Оперативні заходи:- оповіщення про НС;- проведення всіх видів розвідки й оцінка становища;-проведення екстрених захисних заходів (укриття в захисних спорудах, евакуація, використання ЗІЗ);- використання сил постійної готовності для локалізації катастрофи;

При виникненні НС організовується надзвичайне управління, яке складається з чотирьох стадій ліквідації наслідків.

1. Стадія вжиття екстрених заходів. 2. Стадія оволодіння ситуацією й організації механізму надзвичайного управління в зоні лиха, у плануванні і проведенні рятувальної операції відповідного масштабу. 3. Основна і визначальна стадія. Мета перебороти надзвичайний характер ситуації. 4. Стадія відновлення, тобто економічна, соціальна, культурна й екологічна реабілітація зони лиха.
Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 227 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав