Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС. Загальні поняття і визначення, класифікація.

Читайте также:
  1. A) структура рабочего стола
  2. I период развития менеджмента - древний период. Наиболее длительным был первый период развития управления - начиная с 9-7 тыс. лет до н.э. примерно до XVIII в.
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
  6. I. Исторические аспекты возникновения теории инвестиций и инвестиционного менеджмента.
  7. I. Исторические аспекты возникновения теории инвестиций и инвестиционного менеджмента.
  8. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  9. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
  10. II. Классическая школа менеджмента или административная.

Безпека життєдіяльності. Лекція № 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС
ЗМІСТ ТЕМИ
Правові норми, що регламентують організаційну структуру органів управління безпекою та захистом у НС, процеси її функціонування і розвитку, регламентацію режимів запобігання і ліквідації НС. Структурно-функціональна схема державного управління безпекою та захистом у НС в Україні з урахуванням правового статусу і повноважень органів влади. Органи управління, сили і ресурси з попередження та реагування на НС на державному рівні. Загальні норми законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, технічні і адміністративні регламенти, що регламентують принципи і механізми регулювання безпеки, зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС. Превентивні та ситуаційні норми: екс-пертиза, ліцензування, сертифікація, аудит; підвищення технологі-чної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС. Компенсаційні та регламентні норми: піль-ги, резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності та процедури їхнього застосування.
Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС. Основні показники рівнів небезпеки регіону, де знаходиться ВНЗ, які внесено у Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій області. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Застосування захисних бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного, постійно діючого функціонального, природного, комбінованого.
Загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, координацією і контролем. Управлін-ське рішення, його сутність, правове, організаційне, інформаційне та документальне забезпечення. Загальна технологія та моделі при-йняття управлінських рішень. Інформаційна підтримка та процедурне забезпечення прийняття й реалізації рішень пов’язаних з усуненням загрози виникнення НС або реагуванням на НС та органі-зації ліквідування її наслідків.
Головні положення про навчання персоналу підприємств, установ і організацій діям та способам захисту в разі виникнення НС та аварій. Система інструктажів. Програми підготовки населен-ня до дій у НС. Спеціальні об’єктові навчання і тренування. Функ-ціональне навчання керівних працівників і фахівців, які організують та здійснюють заходи у сфері цивільного захисту.
Критерії та показники оцінки ефективності функціонування системи безпеки та захисту в НС об’єкту господарювання.

ПРОФЕСІЙНА СКЛАДОВА
Система управління безпекою та захистом у НС в галузі, як складова державної системи, її місце і значення в системі управлін-ня функціонуванням галузі. Організаційна побудова системи управ-ління безпекою та захистом у НС на підприємстві, в установі та ор-ганізації. Завдання і повноваження спеціально створених коорди-нуючих і постійних органів управління безпекою і захистом у НС.
Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодуван-ня збитків постраждалим. Страховий механізм відшкодування збит-ків від НС. Порядок надання фінансової допомоги та схема опра-цювання звернень щодо виділення коштів з резервного фонду дер-жавного бюджету. Використання матеріальних ресурсів з державно-го, оперативного, регіонального та місцевого резерву. Порядок під-готовки матеріалів, на підставі яких надається експертний висновок щодо рівня НС.
Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 90 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав