Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Як називалася рання середньовічна держава VII – X ст|. між Каспійським й Азовським морями?

Читайте также:
  1. I. Ранняя история Британии
  2. Ассирийская военная держава
  3. Ассирийская военная держава.
  4. Билет 15: Борьба партий внешняя политика Афин в 478-431 гг. до н.э. Афинская морская держава
  5. Билет №26 Держава и личность Александра. Сущность элинизма.
  6. В цілому, вибір типу вогнегасника обумовлюється видом та розмірами осередків загорання, а норми їх накопичення установлюються згідно Правил пожежної безпеки.
  7. Вид виправно-трудової установи з відповідним режимом, в якому засуджені відбувають покарання, визначався судом.
  8. Віденська конвенція про право міжнародних договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями прийнята
  9. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.
  10. Галицько-Волинська держава

1. Скіфія

2. Половецьке царство

3. Хазарський каганат|

24. Верховним власником усіх земель|грунтів| в Київській Русі вважалися:

1. церква

2. великий князь

3. дружина

25. У якій послідовності князювали|князювали| київські князі:

1. Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир

2. Олег, Ігор, Ольга, Володимир, Святослав

3. Ігор, Олег, Ольга, Святослав, Володимир

26. Володимир «хрестив Русь»:

1. літо 988 р.

2. літо 998 р.

3. весна 981 р.

27. Ярослав Мудрий князював|князював| у:

1. 1019 – 1054 рр.

2. 1054 – 1091 рр.

3. 1019 – 1034 рр.

28. У 1113 – 1125 рр. на Русі князював|князював|:

1. Володимир Мономах

2. Святополк

3. Ізяслав

Хто|КТО| перший склав «Російську правду»?

1. Володимир Мономах

2. Святополк Ізяславович

3. Ярослав Мудрий

30. Автором «Повісті минулих років» вважається:

1. Нестор

2. Нікон

3. Іларіон

31. Вперше|уперше| назва «України» датується:

1. 1181 р.

2. 1178 р.

3. 1187 р.

32. У 1202 р. київську землю заволодів:

1. Данило Романович

2. Роман Мстиславович

3. Юрій Долгорукий

33. Галицьке й Волинське князівство в 1199 р. об'єднав:

1. Данило Романович

2. Роман Мстиславович

3. Юрій Долгорукий

Яким колонізаторам українських земель|грунтів| 14 століття|віки| належить приказка «Старого не міняємо|змінюємо|. Нового не вводимо|запроваджуємо|»?

1. полякам

2. угорцям

3. литовцям

35. Кревська унія була укладена|ув'язнена| між:

1. Польщею і ВКЛ

2. Польщею і Угорщиною

3. Литвою і Московією

36. У 1385 р. була укладена|ув'язнена| унія:

1. Кревська

2. Городельська

3. Брестська

37. Річ|промова| Посполита створена в результаті|унаслідок| підписання унії:

1. Кревської

2. Брестською

3. Люблінською

38. Брестська церковна унія укладена|ув'язнена| в:

1. 1659 р.

2. 1596 р.

3. 1569 р.

39. Місто Львів було засноване при:

1. Данилі Галицькому

2. Романі Мстиславовичі

3. Ярославі Осмомислі

У складі якої держави в 15 столітті|віці| знаходилися|перебували| українські землі|грунти| Наддніпрянщини?

1. Польщі

2. Литви

3. Угорщини

41. Мовою ділових документів Литовської держави XIV-XV століттях була:

1. литовська мова

2. руська мова

3. польська мова

42. За умовами Брестської церковної унії обряди й мова|язик| богослужіння в Уніатській|уніат| церкві:

1. залишилися колишніми

2. стали подібними до католицьких

3. стали особливими, уніатськими|уніат|

43. Українське козацтво як соціальне явище з'явилося|появлялося|:

1. у кінці 14 століття

2. у кінці 15 століття

3. у середині 16 століття|віку|

44. Першу Запорізьку Січ було започатковано на острові:

1. Томаківка

2. Чортомлик

3. Хортиця

45. Реєстрове козацьке військо на час створення нараховувало таку кількість козаків:

1. 100

2. 300

3. 600

46. Запорізькі козаки в 16 столітті|віці| були підданими:

1. Московської держави

2. Речі|промові| Посполитої

3. Османської імперії

Коли почалася|розпочинала| національно-визвольна війна українського народу під керівництвом Б.Хмельницького?

1. у 1649 р.

2. у 1650 р.

3. у 1648 р.


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав