Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Види юридичної відповідальності. Заходи юридичної відповідальності

Читайте также:
  1. D) — преференційні тарифні заходи, що містяться в угодах, які ЄС уклав з певними країнами або територіями за межами митної території ЄС або групами країн чи територій.
  2. Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).
  3. Антиінфляційні заходи держави
  4. Види і форми міжнародної відповідальності держав
  5. Виховні заходи
  6. ВІДМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД ІНШИХ ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  7. Глава 67. Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за них
  8. Загальні заходи профілактики щодо безпечних умов праці
  9. Загальні заходи та засоби регулювання параметрів мікроклімату.

Юридична відповідальність — різновид соціальної відповідальності, це закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний обов'язок правопорушника пізнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому належать

Юриди́чна відповіда́льність поділяється на перспективну (позитивну) і ретроспективну (негативну).

Позитивна юридична відповідальність — сумлінне виконання своїх обов'язків перед громадянським суспільством, правовою державою, колективом людей та окремою особою.

Ретроспективна юридична відповідальність — специфічні правовідносини між державою і правопорушником внаслідок державно-правового примусу, що характеризуються засудженням протиправного діяння і суб'єкта правопорушення, покладанням на останнього обов'язку перетерпіти позбавлення і несприятливі наслідки особистого, майнового, організаційного характеру за скоєне правопорушення.

До основних ознак юридичної відповідальності належать такі:

1. Юридична відповідальність передбачає державний примус.

2. Державний приму, тобто чітко окреслений, певного обсягу кількісний показник, який встановлюється відповідно до міри порушення чи покарання.

3. Юридична відповідальність, що пов’язана з правопорушеннями настає після нього і настає на правопорушника.

4. Юридична відповідальність спричинює негативні наслідки для правпорушника.

5. Характер і обсяг юридичної відповідальності встановлюються в санкції юридичної норми.

6. Державно-примусові заходи застосовуються виключно компетентними державними органами в судово визначених законом порядку і формах. Застосування юридичної відповідальності неможливе без процесуальної форми.

Завдання юридичної відповідальності – регулювати і охороняти існуючий лад і суспільний порядок. Це завдання визначає функції юридичної відповідальності.

Основна функція відповідальності – охоронна. Вона складається з кількох видів.

Штрафна (каральна) функція. Це реакція суспільства в уособленні держави на шкоду “заподіяну правопорушником.

Попереджувальна (превентивна) функція. Полягає у попередженні здійснення правопорушення, у дії на свідомість правопорушника в напрямі усвідомлення їм невідворотності покарання в разі нових правопорушень.

Виховна функція. Ефективна боротьба з правопорушеннями, своєчасне і обов’язкове покарання винних створюють у громадіння про твердість існуючого правопорядку, зміцнюють віру у справедливість і міць державної влади, впевненість у захисті їх законних прав та інтересів

Компенсаційна (право відновлювана) функція. Найчастіше заходи юридичної відповідальності спрямовані не на формальне покарання винного, а на відновлення порушеного інтересу суспільства, особи

Організаційна, або регулятивна, функція. Власне факт існування і обов’язковості покарання є організаційною засадою діяльності суспільства.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав