Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття довіреності: форми та строки дії довіреності.

Читайте также:
  1. A) Плавно или с помощью кнопок- строки заголовка.
  2. Cущность, виды, источники формирования доходов. Дифференциация доходов населения.
  3. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  4. I. Предпосылки формирования философии НВ.
  5. I. Сопровождение перехода на новый образовательный уровень (обучение в школе) Уровень сформированности познавательной деятельности и отдельных её компонентов
  6. I.3. Строки и столбцы
  7. II. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
  8. II. Механизм формирования общественного мнения.
  9. II. Профориентационное направление работы: обеспечение формирования и развития профессионального и жизненного самоопределения Изучение образовательных запросов
  10. II. Формирование групп и социальная динамика

Довіреність – це письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність юридичній особі може бути видана тільки на укладення угод, що це суперечать її статутові (положенню) або загальному положенню про, організації даного виду.

Довіреність на укладення угод, що потребують нотаріальної форми, а також на вчинення дій щодо державних, кооперативних та інших громадських організацій повинна бути нотаріально посвідчена. Довіреність на одержання заробітної плати та інших платежів, пов’язаних з трудовими відносинами, на одержання винагороди авторів, пенсій, допомоги і стипендій, грошей з ощадних банків, кореспонденції, в тому числі грошової, посилкової, може бути посвідчена організацією, в якій довіритель працює або повчається, житлово-експлуатаційною конторою за місцем проживання, а також адміністрацією стаціонарного лікувально-профілактичного закладу, в якому він перебуває на лікуванні.

Строк дії довіреності не може перевищувати 3-х років. Якщо строк у довіреності не зазначений, вона зберігає силу протягом одного року з дня її вчинення. Довіреність, в якій не зазначена дата її вчинення, недійсна.

Виділяють такі основні види довіреності:1) разова; 2) спеціальна; 3) генеральна.

Разова довіреність – видається на вчинення певної юридичної дії або певної (однієї) угоди (наприклад, довіреність на одержання заробітної плати).

Спеціальна – довіреність видається для здійснення багаторазових однорідних юридичних дій (наприклад, довіреність експедитору на одержання багажу).

Генеральна довіреність – видається для здійснення багаторазових і різних за змістом юридичних дій (наприклад, довіреність на управління майном і його збереження і т. ін.).

Чинність довіреності припиняється внаслідок:

1) закінчення строку довіреності;

2) скасування довіреності особою, яка її видала;

3) відмова особи, якій видана довіреність;

4) припинення юридичної особи, від імені якої видана довіреність;

5) припинення юридичної особи, на ім’я якої видана довіреність;

6) смерті громадянина, який видав довіреність, визнання громадянина недієздатним обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;

7) смерті громадянина, якому видано довіреність, визнання громадянина недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім. Особа, яка видала довіреність, може в усякий час її скасувати, а особа, якій довіреність видана, - відмовиться від неї.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав