Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 6. Промислові шкідливі та токсичні речовини

Читайте также:
  1. Алгоритм обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою
  2. ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  3. ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  4. Горіння – це хімічна реакція сполучення горючої речовини з повітрям, яка супроводжується виділенням надмірного тепла та інших газоподібних продуктів, небезпечних для життя людини.
  5. За В. І. Вернадським виділяють шість головних типів речовини у біосфері.
  6. Закон біогенної міграції атомів, звучить так: міграція ___________ на земній поверхні та в біосфері загалом здійснюється під переважним впливом живої речовини, організмів.
  7. Захист прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
  8. Небезпечні та шкідливі фактори, породжені природними джерелами небезпеки
  9. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
  10. Пил як виробнича шкідливість

 

Дія на організм токсичних газів і парів. Класифікація промислових токсичних речовин за характером дії на організм і за ступінем небезпеки. Нормування і контроль промтоксинів у повітрі робочої зони. Вплив пилу на організм людини; його види. Професійні захворювання, спричинені пилом. Нормування і контроль змісту пилу в повітрі робочої зони. Профілактичні заходи щодо попередження профзахворювань та отруєнь. Заходи з боротьби з пилом. Очистка повітря від пилу (способи та технічні засоби).Індивідуальні засоби захисту від токсичних речовин і пилу.

 

Тема 7. Захист від шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку

 

Фізичні характеристики шуму і його вплив на організм людини. Класифікація, нормування і контроль рівня шуму на робочих місцях. Методи захисту від шуму у виробничих приміщеннях.

Вібрація, її вплив на організм, класифікація. Принципи нормування, контроль. Заходи захисту від локальної і загальної вібрації. Організаційно-технічні та лікувально-профілактичні заходи із запобігання віброхвороби.

Джерела інфра- і ультразвуків. Дія інфра- і ультразвуків на організм людини. Захист від інфра- і ультразвуків на виробництві.

 

Тема 8. Захист від іонізуючих та електромагнітних випромінювань

 

Поняття про іонізуючі випромінювання, види випромінювань та їх основні характеристики. Експозиційна, поглинена та еквівалентна дози, одиниці вимірювання. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Захист від іонізуючих випромінювань. Нормування і дозиметричний контроль.

Дія електромагнітних випромінювань на організм людини. Електромагнітні поля промислової частоти, ВЧ і НВЧ-випромінювання. Захист, нормування, контроль.

 

Тема 9. Виробниче освітлення

 

Вплив освітлення на безпеку і продуктивність праці. Кількісні та якісні показники освітлення. Вимоги до виробничого освітлення. Природне та штучне освітлення. Джерела світла, світильники, їх характеристики.

освітлення (коефіцієнт використання світлового потоку, точковий, питомої потужності).

 

Тема 10. Промислова вентиляція

 

Призначення і класифікація вентиляції. Розрахунок витрат повітря для провітрювання промбудов і споруд (за кількістю людей, надлишковим теплом, шкідливими парами та газами). Аерація, проектування, розрахунок. Механічна вентиляція (припливна, витяжна, припливно-витяжна система), проектування, порядок розрахунку. Повітряні завіси. Кондиціонування повітря. Вентилятори, вибір вентилятора для роботи на мережу. Місцева вентиляція.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав