Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 9. Визначити число вертикальних заземлювачів діаметром d, мм і довжиною l = 3м контурного заземлення у вигляді прямокутника а ´ в

Читайте также:
  1. D1. Задача
  2. I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации
  3. III. Практическая задача
  4. III. Практическая задача
  5. Адаптация как основная задача и метатехнология социальной работы.
  6. Алгоритм моделирования ЗАДАЧА 2
  7. Алгоритм моделирования ЗАДАЧА 2
  8. Анализ соответствия организационной структуры предприятия целям и задачам его деятельности
  9. Билет 36 , задача 2.
  10. Билет 36,задача 3

Визначити число вертикальних заземлювачів діаметром d, мм і довжиною l = 3м контурного заземлення у вигляді прямокутника а ´ в, м для установки потужністю N, кВ*А і з напругою U, В. Заземлювачі зариті у грунт з вологістю 10¸20% на глибину t0, м та з/єднані між собою сталевою стрічкою з перерізом h ´ x, мм.

 

Таблиця 3.9 - Вихідні дані до задачі 9

№№ вар. Грунт Кліматична зона D,м а´в, м T0, м h´x,мм N, кВ•А U, В
Глина І 0,06 10´15 0,7 40´4
Супісок ІV 0,12 8´14 0,95 60´4,5
Суглинок III 0,08 9´16 0,5 50´3
Чорнозем IV 0,15 20´22 0,8 70´5
Супісок III 0,08 10´20 0,6 60´5
Глина I 0,05 6´9 0,75 45´6
Чорнозем III 0,12 16´20 0,9 40´4
Чорнозем IV 0,12 14´22 0,55 35´3,5
Пісок IV 0,15 20´40 0,65 60´6
Суглинок II 0,08 10´20 0,5 50´4

Вказівки до рішення

Орієнтовно кількість вертикальних заземлювачів nв приймають як найближче ціле парне число до значення ; для цього nв отримують відношення відстані між вертикальними заземлювачами до їх довжини: і з додатку 10 шляхом інтерполяції по nв і К знаходять коефіцієнт екранування вертикальних заземлювачів hв. Тут lп – периметр заземлення: lп = 2(а + в), м.

Уточнення числа вертикальних заземлювачів виконують за формулою: , яке також приймають найближчим парним.

Тут RB – опір розтіканню струму для одного вертикального стрижневого заземлювача:

, Ом;

t – відстань від середини вертикального заземлювача до поверхні грунту:

, м;

r - питомий опір грунту за нормальної вологості, Ом*м, який знаходять з додатку 8;

y - коефіцієнт сезонності для заданої кліматичної зони при установці вертикального електрода (додаток 9);

R3 – припустимий опір заземлення, Ом; при напрузі U < 1000B для установок з N< 100кВ*А R3 £ 10 Ом; з N ³ 100кВ*А R3 £ 4 Ом; при напрузі U ³ 1000B R3 £ 0,5 Ом.

За уточненим nв визначають К, hв і знову nв; таке переуточнення виконують до співпадіння числа nв (цілого парного) у попередньому і наступному його розрахунку.

Вибрана кількість вертикальних заземлювачів nв повинна забезпечувати фактичний опір системи, що не перевищує припустимого:

, Ом,

де RC – опір розтіканню струму з/єднувальної сталевої стрічки:

, Ом;

y / - коефіцієнт сезонності для горизонтальної з/єднувальної стрічки (додаток 9);

hС – коефіцієнт екранування з/єднувальної стрічки, що знаходять інтерполяцією з додатку 10 для вибраних nB і К.

У разі R > R3 кількість вертикальних заземлювачів збільшують на парне число (2, 4,...) та роблять повторний перерахунок.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав