Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 13. Визначити необхідний повітрообмін в офісному приміщенні розмірами в´l´h, м, де встановлені с1 персональних комп/ютерів з моніторами кожен

Читайте также:
  1. D1. Задача
  2. I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации
  3. III. Практическая задача
  4. III. Практическая задача
  5. Адаптация как основная задача и метатехнология социальной работы.
  6. Алгоритм моделирования ЗАДАЧА 2
  7. Алгоритм моделирования ЗАДАЧА 2
  8. Анализ соответствия организационной структуры предприятия целям и задачам его деятельности
  9. Билет 36 , задача 2.
  10. Билет 36,задача 3

 

Визначити необхідний повітрообмін в офісному приміщенні розмірами в´l´h, м, де встановлені с1 персональних комп/ютерів з моніторами кожен потужністю N1, Вт і с2 принтерів потужністю N2, Вт кожен. На них постійно працюють К1 жінок і К2 чоловіків. Природне освітлення крізь m вікон розміром в1´h1, м доповнено штучним за допомогою п1 світильників з двома люмінесцентними лампами потужністю N3, Вт кожна та п2 місцевих світильників з лампами розжарювання потужністю по N4, Вт. У розрахунку прийняти: втрати тепла з приміщення на рівні 10% від сумарних тепловиділень у ньому; температуру припливного повітря tп = 180С, у робочій зоні tрз = 200С; градієнт температур по висоті приміщення Dt = 10С/м; густину теплового потоку від сонячної радіації крізь вікна та покриття qв = 150 Вт/м2; qп = 6 Вт/м2.

 

Таблиця 3.13 - Вихідні дані до задачі 13

№№ вар. В´l´h, м К1 К2 m в1´h1, м С1 N1, Вт С2 N2, Вт П1 N3, Вт п2 N4, Вт
10´5,1´3,5 1,2´2
12´6,3´3,8 1,2´2
14´5,2´3,7 1,1´2,1
10´6´3,6 1,2´2,1
15´7,5´3,5 1´2
11´7,2´3,4 1,1´2,1
12´5´3,3 1,2´2
12´6´3,5 1,12´2
14´8´3,8 1´2,1
10´8´3,9 1,1´2,1

 

Вказівки до рішення

Об/єм припливного повітря, який потрібен для поглинання надлишків теплоти у приміщенні визначають за формулою:

, м3/годину,

де tв – температура повітря, що видаляється з приміщення:

tв = tрз + Dt(h – 2), 0C;

С/ - об/ємна ізобарна теплоємність повітря; С/ = 1310 Дж/(м3*0С);

Qн – надлишок теплоти у приміщенні, який знаходять як різницю між сумарним тепловиділенням у ньому QS і втратами тепла Qв. Оскільки Qв= 0,1QS, то Qн = 0,9QS, Вт.

Сумарне тепловиділення у приміщенні QS складається з тепловиділення людей Q1, від сонячної радіації Q2, джерел штучного освітлення Q3, від пристріїв обчислювальної техніки Q1: QS = Q1 + Q2 + Q3 + Q4, Вт;

Q1 = К1Nж + К2 Nч, Вт; Q2 = qBFB + qnFn, Вт;

Q3 = 2n1N3a1 + n2N4a2, Вт; Q4 = (с1N1 + c2N2)a3, Вт,

де Nж, Nч – тепловиділення від жінок та чоловіків у приміщенні, яке залежить від важкості роботи та метеоумов у ньому. Для розумової роботи за нормальних умов мікроклімату (200С) явне тепловиділення дорослого чоловіка складає біля 55 Вт, жінки – 85%, дитини – 75% від його тепловиділень;

FB, Fn – площа вікон та покриттів: FB = mв1h1, м2; Fп = , м2;

a1, a2, a3 – коефіцієнти тепловтрат для люмінесцентних ламп, ламп розжарювання та пристроїв обчислювальної техніки: a1 = 0,55; a2 = 0,9; a3 = 0,5.


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав