Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Цивільне право України, як і будь-яка інша галузь права, характеризується предметом і методом правового регулювання.

Читайте также:
  1. A) долговое обязательство, дающее его владельцу право требовать уплаты долга при наступление срока;
  2. F) До прекращения дела обвиняемому должно быть разъяснено право возражать против такого основания.
  3. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  4. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  5. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  6. I . Понятие и признаки правовых норм.
  7. I. Нормативно-правовые акты
  8. I. Нормативно-правовые акты
  9. I. Нормативно-правовые акты
  10. I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя информатики

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРА ЇНИ.

 

Мета вивчення :Знати підстави виникнення цивільних прав та юридичних обов’язків фізичних осіб. Що відноситься до особистих немайнових прав фізичних осіб. Визначення права власності на речі та права користування розпорядження та володіння речами. Все про спадкове право. Оперативно та якісно знаходити матеріали які стосуються захисту прав власності. Визначати черговість прийняття спадщини.

 

 

Література:

1. Правознавство. Підручник За загальною редакцією В.Ф. опришка, Ф.П. Шульженка. НЕУ. Київ, 2003.

1. Основи держави і права. Навч. Посіб. / За ред. В.В. Сухоноса Університ. Книга. Суми, 2003.

2. Скакун О.Ф. Теория государства и права:Учебник. Харьков,: Консум; Унив. Внутр. Дел, 2000.

3. Общая теорія права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева, -2-е изд. Пере раб. И доп. –М, : Юристь, 1996.

4. Теорія государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова.-М.: Изд. Гр.. ИНФРА-М- НОРМА, 2000.

5. Комаров С.А., Малько А.В. Теорія государства и права: Учебно- метод. Пособ. Для вузов .-М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1999.

6. Конституція України. – К., 1996.

 

 

План:

 

1. Поняття цивільного права . Підстави виникнення цивільних прав та юридичних обов’язків.

2. Особисті немайнові права фізичних осіб.

3. Право власності та інші речові права.

4. Поняття спадкового пра

1.

Поняття цивільного права. Підстави виникнення цивільних прав та юридичних обов’язків.

Цивільне право – це мистецька, витончена галузь права, коріння якої виходить з далекого минулого і яка ґрунтується на одвічних правових цінностях. Робота над новим Цивільним кодексом України та його прийняття сприяли утвердженню ідеології приватного права і стали реальною відповіддю на мрії та надії громадян нашої незалежної держави.

 

16 січня 2003 року ВРУ прийняла ЦКУ який набрав чинності з 1 січня 2004 року.

 

Прийнятий ЦКУ посів центральне місце в системі джерел права України. Він складається із 6 книг.

 

Цивільне право – одна із провідних галузей національного права України , яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних , юридичних осіб, держави, територіальних громад, іноземних держав та інших суб’єктів публічного права.

 

Наш життєвий уклад дуже тісно пов’язаний з цивільним правом. Кожен день ми купуємо в магазинах продукти, користуємося транспортом, здійснюємо підприємницьку діяльність , будуємо дачі, ремонтуємо автомобілі, позичаємо гроші складаємо заповіти і т.п.

 

Цивільне право України, як і будь-яка інша галузь права, характеризується предметом і методом правового регулювання.

Предметом регулювання цивільного права є:

 

-особисті немайнові права , які поділяються на 2 групи:

 

а). особисті права не пов’язані з майновими ( життя, здоров”я, Ім.”я , таємниця особистого життя, таємниця листування, ділова репутація та ін.)

 

б). Особисті права пов’язані з майновими ( права авторів на результати інтелектуальної творчості, раціоналізаторську пропозицію і т.п.

 

 

- майнові відносини , що виникають з підстав належності, користування і переходу майна, які засновані на юридичній рівності , вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

 

 

Цивільно-правовий метод характеризується такими ознакими:

 

- юридичною рівністю сторін;

- диспозитивністю сторін , на підставі чого сторонам надається право визначати свої взаємовідносини на власний розсуд повністю або частково в межах, передбачних законом;

- особливим способом вирішення майнових спорів ( через загальний, господарський, третейський суди);

- наявністю майнової відповідальності сторін.

 

Отже, цивільне право – це галузь права , що на засадах юридичної рівності , вільного волевиявлення, майнової самостійності учасників регулює особисті немайнові та майнові відносини ( власності та товарообігу) , відносини, які складаються у сфері інтелектуальної діяльності, а також охорони і захисту цих немайнових та майнових благ.

 

 

Загальними принципами цивільного права є:

 

- неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;

- неприпустимість позбавлення права власності;

- свобода договору;

- свобода підприємницької діяльності;

- судовий захист будь-якого цивільного права та інтересу;

- справедливість , добросовісність, розумність.

 

2.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 1 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав