Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методи аналізу, прогнозування, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань

Читайте также:
  1. I Анализ состояния и эффективности методической работы
  2. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  3. I. Из истории развития методики развития речи
  4. I. Методические рекомендации
  5. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  6. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  7. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  8. I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  9. I. Организационно - методический раздел
  10. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО–ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

«Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань»

4 курс

Лекція

Методи аналізу, прогнозування, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань

Навчальна мета - Надати студентам необхідні знання з основних причин виробничого травматизму та професійних захворювань

Виховна мета - Привити студентам (курсантам) почуття відповідальності за стан здоров`я тих, хто працює, під час виконання ними професійних обов`язків.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри ОП та ТЕБ

протокол № 1 від 26.08.14

План лекції та розподіл часу

Вступна частин – 5 хвилин

1. Монографічний метод аналізу виробничого травматизму і профзахворювань – 5 хвилин

2. Статистичний метод аналізу виробничого травматизму і профзахворювань – 40 хвилин

3. Топографічний метод аналізу виробничого травматизму і профзахворювань – 5 хвилин

4. Економічний метод аналізу виробничого травматизму і профзахворювань – 10 хвилин

5. Метод експертних оцінок аналізу виробничого травматизму і профзахворювань – 10 хвилин

Висновки та завдання на самопідготовку – 5 хвилин

 

ЛІТЕРАТУРА

· Энциклопедия по охране и безопасности труда - http://base.safework.ru/iloenc

· Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник.- Вид. 5-те, доповнене.- Львів: Афіша, 2000- 350 с.

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – мультимедійний проектор

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

· Вступна частина – Привітання. Перевірка готовності особового складу учбової групи до заняття (чисельність, зовнішній вид, наявність конспектів).

· Перед тим, як перейти до викладання навчального матеріалу, відмітити, що на безпеку працюючих та можливі професійні хвороби безпосередньо впливає виробниче середовище

· При викладанні питань звернути увагу на важливість теми для працівників, які займаються питаннями забезпечення охорони праці,особливо для прогнозування заходів з безпеки праці

· Під час викладання питань лекції необхідно активізувати творчі здібності студентів (курсантів). Для цього потрібно звертатись з питаннями до аудиторії, організовувати короткі діалоги, ставити проблемні питання, спільно з аудиторією знаходити їх вирішення.

· У заключній частині підвести підсумки заняття, зробити висновки з усього навчального матеріалу лекції, надати завдання на самостійну підготовку.

 

 

1. Монографічний метод:

Об’єктивне та ретельне розслідування обставин та причин нещасних випадків, їх подальший аналіз дозволяють не тільки визначити характер і причини виникнення травмонебезпечних ситуацій, а і намітити конкретні попереджувальні заходи, тобто є необхідними умовами профілактики виробничого травматизму і профзахворювань.

Найбільш точні та вичерпані уявлення при причини виникнення нещасних випадків на виробництві дає монографічний метод аналізу. Він заключається у різнобічному вивчені усіх факторів, які можуть окремо або у їх поєднанні призвести до нещасного випадку. Вивчають трудові і технологічні процеси, основне та допоміжне обладнання і устаткування, матеріали, що обробляються, загальні умови виробничою обстановки, робочі місця, траєкторії руху засобів і предметів, захисні засоби, одяг і особливості роботи, режим праці і відпочинку, психологічні фактори тощо. Досліджуються також аварії, які відбулися без нанесення шкоди здоров’ю людей. При вивченні виявляють скриті небезпечні фактори.

Для збору інформації про травматизм і виявлення психологічних причин нещасних випадків слід застосовувати ЕОМ. Існують програми, які дозволяють оцінити значення особистого фактору на основі аналізу відповідей постраждалого на поставлені запитання, при цьому кожне наступне питання залежить від відповіді на попередній. Важливим допоміжним матеріалом для монографічного методу може служити вивчення біографій винних у нещасних випадках.

Монографічний метод аналізу є коштовним, тому що потребує залучення великої кількості фахівців і потребує достатньо багато часу. Його доцільно використовувати на підприємствах з великою чисельністю працюючих, які зайняті однотипною або схожою діяльністю. Тому на невеликих підприємствах або крупних виробництвах, що поєднують робітників багатьох професій, частіше застосовують більш прості методи аналізу.


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав