Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Білет № 91. Про що повинен бути проінформований громадянин власником при заключенні трудового договору?

Читайте также:
  1. III. Правила внутреннего трудового распорядка
  2. Актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
  3. Акти судової влади як джерела трудового права
  4. Билет 31: Понятие трудового права.
  5. Билет №31. Понятие, предмет и метод трудового права.
  6. Вдосконалення виправно-трудового законодавства після його кодифікації.
  7. Види зміни умов трудового договору
  8. Види зміни умов трудового договору.
  9. Виды трудового договора.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен поінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівників на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. 2. Які вимоги безпеки перед початком роботи на обладнанні з електроприводом?Оглянути робоче місце , переконатися у справній роботі систем вентиляції, належному рівні освітлення, відсутності порушень в роботі електротехнічного устаткування, заземлення, огородження обертових механізмів, наявності і справності засобів пожежогасіння, засобів колективного захисту, наявності необхідного для роботи інструменту, одержати необхідну інформацію у т.ч. про порушення, які мали місце, та заходи щодо їх усунення. Перевірити справність інструменту ( у т.ч. електро- і пневмоінструменту), пристосувань, які будуть використовуватись в процесі роботи. Перед виконанням робіт з підвищеною небезпекою, які проводяться за розпорядженням або нарядом-допуском, переконатися в належному оформленні документації, пройти цільовий інструктаж та виконувати заходи передбачені нарядом-допуском, розпорядженням, вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, відповідними інструкціями, які регламентують безпечне виконання робіт, діючи згідно з вказівками відповідального за безпеку робіт.Видалити із зони проведення робіт сторонніх осіб, звільнити робоче місце від зайвих предметів і матеріалів, обгородити робочу зону і установити знаки безпеки. Про всі виявлені порушення проінформувати безпосереднього керівника. 3. Класифікація приміщень за небезпекою ураження електричним струмом?За ступенем небезпеки ураження електричним струмом усі приміщення поділяються на три категорії: приміщення без підвищеної небезпеки; приміщення з підвищеною небезпекою; особливо небезпечні приміщення.Приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються наявністю в них однієї з таких умов, що створюють підвищену небезпеку: висока відносна вологість повітря (перевищує 75 % протягом тривалого часу); висока температура (перевищує 35 °С протягом тривалого часу); струмопровідний пил; струмопровідна підлога (металева, земляна, залізобетонна, цегляна та ін.); можливість одночасного доторкання до металевих елементів технологічного устаткування чи металоконструкцій будівлі, що з'єднані із землею, та металевих частин електроустаткування, які можуть опинитись під напругою.Особливо небезпечні приміщення характеризуються наявністю однієї з умов, що створюють особливу небезпеку: дуже високої відносної вологості повітря (близько 100 % ), хімічно активного середовища; або одночасною наявністю двох чи більше умов, що створюють підвищену небезпеку.Оскільки наявність небезпечних умов впливає на наслідки випадкового доторкання до струмопровід-них частин електроустаткування, то для ручних переносних світильників, місцевого освітлення виробничого устаткування та електрифікованого ручного інструменту в приміщеннях з підвищеною небезпекою допускається напруга живлення до 42 В, а в особливо небезпечних приміщеннях — до 12 В.

4. Які існують види кровотеч?Кровотеча - витікання крові з кровоносних судин при порушенні цілості їх стінки. Кровотеча називають зовнішнім, якщо кров надходить у зовнішнє середовище, і внутрішнім, якщо вона надходить у внутрішні порожнини організму або порожнисті органи. За походженням кровотечі бувають травматичними, викликаними ушкодженням судин, і не травматичними, пов'язаними з їх руйнуванням яких-небудь патологічним процесом або з підвищеною проникністю судинної стінки.При пошкодженні дрібних судин утворюються кров'яні згустки (тромби) закривають їх просвіт, і кровотеча зупиняється самостійно. Якщо ж порушена цілість великої судини, наприклад артерії, то кров б'є струменем, закінчується швидко, що може привести до смертельного результату буквально за кілька хвилин. Хоча при дуже важких травмах, наприклад відриві кінцівки, кровотеча може бути невеликою, тому що виникає спазм судин. 5. Які вимоги пред’являються до утримання евакуаційних виходів?Необхідноутримувати евакуаційні шляхи і виходи у належному стані, щоб унеможливити нещасні випадки та затримку під час евакуації людей у разі виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій.Проведення організованої евакуації з виробничих та інших приміщень і будівель, запобігання проявам паніки і недопущення загибелі людей забезпечується шляхом:
планування евакуації людей (складання плану евакуації з приміщення з розробленням схеми евакуаційних шляхів та виходів);визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно небезпечних зон;організації управління евакуацією;навчання персоналу діям під час проведення евакуації.В організаціїпотрібно встановити порядок оповіщення людей про пожежу, з яким необхідно ознайомити всіх працівників.


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав