Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ I

Читайте также:
  1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  3. Б) коли складові частки чітко визначені і відомо, хто із співавторів створив ту чи іншу частину — роздільне співавторство.
  4. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  5. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами
  6. Взаємозв'язки структури (банку) з іншими організаційними підрозділами
  7. ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННЦТВА
  8. Висновки до 2 розділу
  9. Висновки до другого розділу
  10. Висновки до першого розділу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант контрольної роботи обирається за номером, який співпадає із останньою цифрою залікової книжки студента.

Контрольна робота не повинна перевищувати 10-12 сторінок формату учнівського зошиту при виконанні роботи письмово. Розмір - висота літерів 4-5 мм.

При виконанні із застосуванням ПЕОМ – об¢єм – 7 - 8 сторінок формату А4 набрані у редакторі Word 2000 надрукованого на папері. Шрифт-Time New Roman, кегель 14,0 стиль-звичайний. Титульний лист оформляти за вимогами деканату. Контрольну роботу починати нумерувати з 2 листа. Розташування на сторінці - поля: усі 2,0 см. Інтервал - 1,5.

По центру: варіант (номер залікової книжки), назва питання (номер) (заголовним жирним шрифтом); через інтервал – відповідь (текст) контрольної роботи. Наступне питання та відповідь на нього, починати із абзацу. Номера сторінок повинні бути проставлені на кожному листі (зверху, у правому куті). Останній лист у контрольної роботі, залишати вільним, для нотаток та зауважень викладача. Усі рисунки виконувати у відповідному редакторі. Скановані рисунки, як і усі інші вставки у текст контрольної роботи, повинні мати номер та назву.

Контрольна робота складається з відповідей на контрольні питання теоретичного матеріалу, згідно розділам і темам наданої програми, та вирішених задач. У кінці роботи необхідно навести список використаної літератури. При оформленні роботи необхідно залишати поля для нотаток і зауважень викладача.

Теми контрольного завдання і варіанти задач виконуються за вказівками викладача індивідуально (таблиця 1).

Рішення задачі здійснюється згідно літератури запропонованої даними методичними вказівками.

Перелік питань

з курсу “Основи охорони праці”

Розділ I

Загальні питання охорони праці

 

1. Охорона праці, Визначення. Зміст курсу. Задачі.

2. Державна політика в області охорони праці – [1], ст. 4.

3. Нормативно-технічна документація з охорони праці. Законодавчі, директивні, нормативно-технічні документи.

4. Органи державного управління охороною праці (без зазначення їх повноважень). Компетенція кабінету міністрів України в області охорони праці - [1],с. 32.

5. Органи державного управління охороною праці (без зазначення їх повноважень). Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Державний департамент із нагляду за охороною праці) – [1], ст. 33.

6. Органи державного управління охороною праці (без зазначення їх повноважень). Повноваження галузевих міністерств – []1, ст. 33.

7. Органи державного управління охороною праці (без зазначення їх повноважень). Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань праці і соціальної політики (Міністерство праці України) – [1], ст. 33.

8. Органи державного управління охороною праці (без зазначення їх повноважень).Повноваження органів місцевого самоврядування в області охорони праці (місцева державна адміністрація, ради народних депутатів) – [1], ст. 35.

9. Управління охороною праці на підприємстві та обов’язки роботодавця - [1], ст. 13.

10. Повноваження спеціальної служби охорони праці (відділу охорони праці) на підприємстві - [1], ст. 15.

11. Права працівника на охорону праці на період укладання трудового договору - [1], ст. 5, 6. 7, 10.

12. Три види контролю охорони праці в Україні, органи державного контролю охорони праці - [1], ст. 38, 39.

13. Органи державного контролю охорони праці. Права їх представників - [1], ст. 38, 39.

14. Три види контролю охорони праці в Україні. Внутрішньовідомчий контроль. Триступінчастий контроль на підприємстві.

15. Три види контролю охорони праці в Україні. Громадський контроль охорони праці - [1], ст. 41.

16. Види відповідальності посадових осіб за порушення норм хорони праці - [1], ст. 44. Обов’язки робітника за виконання норм охорони праці - [1], ст. 14.

17. Задачі страхування від нещасного випадку. Основні принципи страхування - [2], ст. 1, 2. 3.

18. Особи, що підлягають страхуванню від нещасного випадку. Процедура страхування - [2], ст. 8, 10.

19. Страховий ризик та страховий випадок. Особи, що підлягають обов’язковому страхуванню - [2], ст. 8, 13.

20. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду та його задачі - [2], ст. 15, 17.

21. Обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків - [2], ст. 21

22. Заходи профілактики нещасних випадків, що здійснюються Фондом соціального страхування - [2],ст. 22.

23. Права страхових експертів з охорони праці - [2],ст. 23.

24. Страхові виплати, що здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків - [2], ст. 28.

25. Страхові виплати у випадку смерті потерпілого - [2], ст. 33.

26. Відшкодування збитків потерпілому від нещасного випадку - [2], ст. 34, п. п. 1-4.

27. Права та обов’язки застрахованого від нещасного випадку - [2], ст. 43, 44.

28. Визначення охорони праці Задачі. Нормативно-технічні документи з охорони праці.

29. Охорона праці. Задачі. Законодавчі документи з охорони праці.

30. Нещасний випадок. Визначення. Модель формування нещасного випадку. Фактори небезпечні та шкідливі. Класифікація.

31. Нещасний випадок. Модель формування нещасного випадку. Причини нещасних випадків.

32. Нещасний випадок. Визначення. Класифікація травм за характером пошкоджень та за тяжкістю наслідків.

33. Розслідування нещасних випадків. Цілі розслідування. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню - [3], п. 5.

34. Класифікація нещасних випадків за зв’язком із виробничою діяльністю. Нещасні випадки, що зв’язані із виробництвом - [3], п. п. 6-11.

35. Класифікація нещасних випадків за зв’язком із виробничою діяльністю. Нещасні випадки не зв’язані із виробництвом - [3], п. п. 12, 13.

36. Порядок повідомлення про нещасний випадок на виробництві - [3], п. п. 14, 15, 16.

37. Склад комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві - [3], п. п. 17, 18.

38. Порядок розслідування і повідомлення нещасних випадків на виробництві - [3], п. п. 19, 23.

39. Порядок затвердження актів про нещасні випадки. Організації, до яких направляють акти - [3], п. п. 20, 21.

40. Спеціальне розслідування нещасних випадків - [3], п. п. 36-38.

41. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру - [4], п. п. 7, 8, 11.

42. Облік нещасних випадків невиробничого характеру - [4], п. п. 12, 13.

43. Методи аналізу виробничого травматизму. Статистичний, груповий та топографічний.

44. Методи аналізу виробничого травматизму. Монографічний, економічний, наукового прогнозування травматизму.

45. Методи забезпечення безпеки.

46. Психологічно небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Алкоголь. Стомлення.

Монотонність - [6], с. 331.

48. Психологічно небезпечні та шкідливі фактори. Стомлення. Робоча поза. Сонливість. Стрес - [6,] с. 335.

49. Принципи забезпечення небезпеки - [6], с. 14.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.055 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав