Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Промислова санітарія

Читайте также:
  1. Виробнича санітарія
  2. Санітарія й гігієна праці

 

50. Класифікація хімічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Їх характеристика - [5], с. 42.

51. Класифікація хімічних небезпечних та шкідливих речовин за фізіологічним впливом та шляхам проникнення до організму людини.

52. Поняття про гострі та хронічні отруєння. Нормування вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Класи небезпечності речовин.

53. Фізіологічний вплив шкідливих речовин на організм людини. Фактори, що визначають ступінь впливу.

54. Особливості дії нетоксичних пилів на організм людини. Нормування вмісту пилу у повітрі робочої зони.

55. Фактори, що визначають ступінь впливу шкідливих речовин на організм людини.

56. Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини. Комбінована дія шкідливих речовин. Поняття про ГДК.

57. Види комбінованої дії шкідливих речовин. Класи небезпечності шкідливих речовин. Нормування їх умісту у повітрі.

58. Заходи зниження впливу шкідливих речовин на організм людини.

59. Шляхи зниження шкідливого впливу хімічних небезпечних та шкідливих речовин на організм людини.

60. Мікроклімат. Поняття. Терморегуляція. Параметри мікроклімату - [7], с. 155-158.

61. Мікроклімат. Рівняння теплового балансу організму людини з навколишнім середовищем. Характеристика складників рівняння - [7], с. 158-161.

62. Мікроклімат. Шляхи віддачі тепла у навколишнє середовище організмом людини. Їх характеристика - [7], с. 158-160.

63. Мікроклімат. Шляхи віддачі тепла організмом людини конвекцією, випромінюванням, випаруванням із поверхні шкіри. Параметри мікроклімату, що впливають на ці процеси. [7], с. 158-163.

64. Мікроклімат. Вплив високої температури на організм людини. Тепловий удар - [7], с. 161.

65. Мікроклімат. Вплив низьких температур на організм людини - [7], с. 162.

66. Мікроклімат. Дія теплових вимінювань на організм людини. Рівняння Стефана-Больцмана - [7], с. 165-167.

67. Мікроклімат. Нормування мікроклімату - [7], с. 164-165.

68. Заходи по забезпеченню нормальних метеоумов – [7], с. 167-169.

69. Визначення інтенсивності теплових випромінювань. Нормування теплових випромінювань. Заходи по зниженню теплових випромінювань - [7], с. 165-167.

70. Шум. Класифікація шумів у залежності від виду джерела.

71. Шум. Параметри, що характеризують шум - [7], с. 186-188.

72. Шум. Особливості сприйняття шуму органами слуху. Закон Вебнера-Фехнера - [7],

с. 188.

71. Шум. Рівні інтенсивності та звукового тиску - [7], с 188.

72. Шум. Поняття про спектр шуму. Октавна смуга. Вплив частоти на органи слуху - [7], с. 190, 191.

73. Шум. Визначення. Фізичні характеристики шуму (перелічити). Дія шуму на органи

людини - [7], с. 186-188, 190.

74. Метод нормування шуму по граничному спектру - [7], с. 190-192.

75. Нормування рівня звуку. Зв’язок рівня звуку із граничним спектром шуму - [7], с.

191, 192.

76. Два методи нормування шуму - [7], с. 190-192.

77. Заходи з боротьби із шумом - [7], с. 192-196.

80. Вібрація Визначення. Причини виникнення. Класифікація вібрацій - [7], с. 201-202.

81. Вібрація. Фактори, що визначають ступінь впливу на людину - [7], с. 202, 203.

82. Фізичні характеристики вібрацій - [7], с. 203, 204.

83. Вібрація. Закон Вебера-Фехнера. Рівні віброшвидкості та віброприскорення - [7], с. 202.

84. Вібрація. Нормовані параметри. Урахування спектра вібрацій для загальних та локальних вібрацій - [7], с. 201-203.

85. Дія вібрацій на організм людини (вібраційна хвороба) - [7], с. 202-203.

86. Методи забезпечення вібронебезпечних умов праці - [7], с. 2-4-207.

87. Вібрація. Вібродемпфірування - [7], с. 204.

88. Вібрація. Віброгасіння - [7], с. 205-206.

89. Вібрація. Віброізоляція - [7], с. 205.

90. Освітлення. Загальні уявлення. Кількісні та якісні показники освітлення - [7], с. 171-

175.

91. Вимоги до виробничого освітлення - [5], с. 107.

92. Природне освітлення. Його види. Нормований параметр. Дані для вибору нормує мого параметру за СНиП - [7], с. 177, 178, 183.

93. Природне освітлення. Зміна КПО по характерному розрізу приміщення у залежності від виду освітлення - [5], с. 124.

94. Криві значення КПО, що характеризують світлотехнічні властивості приміщення з різними видами освітлення - [5], с. 124.

95. Штучне освітлення. Його види. Вимоги до проектування. Розрахунок методом світлового потоку - [7], с. 185,186.

96. Штучне освітлення. Нормування - [7], с. 184, 185.

97. Освітлення. Види світильників. Їх призначення - [5], с. 116-118, [7], с. 182.

98. Освітлення. Достоїнства та недоліки ламп розжарювання - [5], с. 112 113. [7], с. 180.

99. Освітлення. Достоїнства та недоліки газорозрядних ламп - [5], с. 113-115. [7], с. 180-

182.

100. Вентиляція. Визначення. Загальні відомості. Задачі вентиляції - [7], с. 268,269.

101. Технічні та санітарно-гігієнічні вимоги до вентиляції - [7], с. 271.

102. Визначення продуктивності вентиляції при виділенні пар і газів - [7], с. 272.

103. Визначення продуктивності вентиляції при виділенні надмірного тепла - [7], с.

272.

104. Визначення продуктивності вентиляції за кратністю повітрообміну - [7], с. 273.

105. Аерація. Схема. Принцип дії - [7], с. 275, 276.

106. Аерація. Схема. Продуктивність аерації (формула) - [5], с. 5

58-60.

107. Аерація. Принцип дії. Гравітаційний тиск (формула) - [7], с. 276.

108. Аерація при дії вітрового тиску. Схема. Формула вітрового тиску - [5], с. 277, 278.

109. Аерація при дії гравітаційного та вітрового тисків (формули) - [7], с. 277,278.

110. Дефлектори - [7], с. 278.

111. Механічна припливна вентиляція. Схема - [7], с. 279.

112. Механічна витяжна вентиляція. Схема - [7], с. 279.

113. Механічна припливно-витяжна вентиляція. Схема - [5], с. 67-70.

114. Характеристика осьових вентиляторів - [5], с. 65, 66, [7], с. 281.

115. Характеристика відцентрових вентиляторів - [5], с. 67, 68, [7], с. 282.

116. Кондиціонування повітря. Схема центрального кондиціонера - [5], с. 73-75, [7], с. 279-281.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав