Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література. 1. Закон України “Об охране труда” від 25.11.92 р

Читайте также:
  1. Англійська література
  2. В. Додаткова література
  3. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
  4. Використана література
  5. Джерела та література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література
  8. Додаткова література
  9. Додаткова література
  10. Додаткова література

 

1. Закон України “Об охране труда” від 25.11.92 р. з внесеними змінами від 21.11.02 р.

2. Закон України”Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профзаболеваниях, повлекших утрату трудоспособности” від 01.04.01 р.

3. НПАОП 0.00-6.02.-04. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 про затвердження порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

5. Охрана труда в машиностроении: Учебник для ВУЗов/Е.Я.Юдин, С.В.Белов и др.; Под ред. Е.Я.Юдина. – М.: Машиностроение, 1983. – 432 с.

6. Справочная книга по охране труда в машиностроении/Г.В.Бектобеков и др.; Под ред. О.Н.Русака. – Л.: Машиностроение, 1989, - 514 с.

7. Основи охорони праці: Навч. посіб. /В.В.Березуцький, Т.С.Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; За заг. ред. В.В.Березуцького. – 2-ге вид., перероб. та доп. - Х., Факт, 2008. – 480 с.

8. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1 2002 р. Видання офіційне Київ, 2001 рік

 

 

Таблиця 1

Варіанти контрольних робіт

 

Номер варіанта Номер питання Номер розрахункового завдання,
табл.2 Табл.3
2, 91,117,129 4, 51,118,130 5, 76, 119,131 6, 56, 120,132 7, 79, 121,133 8, 60, 122,134 9, 83, 123,135 10, 62, 124,136 11, 85, 125,130 16, 69, 126,133

Завдання №1. Розрахунок обміну повітря у робочому приміщенні

Визначити необхідну кількість свіжого повітря, необхідну для розбавлення до припустимих показників шкідливої речовини, яка потрапляє у робочу зону, у зв’язку із щілинами у системі, де зберігаються або обертаються у технологічному обладнанні шкідливі речовини.

Об’єм ( м3) на одиницю часу (на годину), який потрапляє у приміщення свіжого повітря, необхідного, що до розбавлення шкідливих речовин, які випаровуються у робоче середовище, до гранично допустимих концентрацій, визначають за наступним виразом:

3/г) (1)

 

де q – маса шкідливих речовин, які потрапляють у робоче приміщення в одиницю часу, г/г;

СГДК - гранично допустима концентрація шкідливих речовин за санітарними нормами, мг/м3;

СПР – зміст шкідливих речовин у повітрі що потрапляє у приміщення із зовні, мг/м3.

Згідно із санітарними нормами, рівень СПР не повинна перевищувати 30% СГДК. Найбільш припустимий (кращий) варіант - СПР = 0.

Наприклад:

Завдання: Розрахувати необхідний обмін повітря при течки пару розчина ксилол 0,2% за термін 1 година. Розчин ксилолу, СГДК = 50 мг/м3.

Кількість розчину у ємності (бутель) дорівнює 3 кг (3000 г)

Визначимо скільки у грамах (q, г) становить 0,2%, для чого запишемо:

3000 г - 100%

Х - 0,2%

Х становить – 6,0 г

За виразом (1) знаходимо необхідну кількість повітря L:

 

м3/г)

 

Таблиця 2


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав