Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. щодо виконання самостійного завдання

Читайте также:
  1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
  2. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  3. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  4. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  5. Загальні методичні вказівки
  6. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  7. Загальні методичні вказівки
  8. Загальні методичні вказівки
  9. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  10. Загальні методичні вказівки з організації та проведення практичних робіт

щодо виконання самостійного завдання

з курсу «Порівняльне кримінальне право»

для студентів ІІ курсу спеціалізації «Міжнародне право»

(січень-лютий 2015 року)

старший викладач, к.ю.н. Лисько Т.Д.

 

З метою вироблення у студентів навичок опрацювання джерел зарубіжного кримінального права, вивчення основних інститутів кримінального права зарубіжних держав та вироблення на цій основі у студентів навичок виявляти основі відмінні і подібні риси з відповідними інститутами кримінального права України, студентам пропонується протягом вказаного періоду виконати наступні завдання:

 

ЗАВДАННЯ 1.Скласти порівняльну таблицю за запропонованим зразком на тему «Джерела кримінального права»

 

Назва країни Джерела кримінального права Загальна характеристика джерел кримінального права
Україна Конституція України  
Кримінальний кодекс України  
Рішення Конституційного суду України  
Міжнародні договори, що були ратифіковані ВР України  
Франція    
ФРН    
Велика Британія    
США    
Інша країна (країни) – на вибір студента    

 

 

ЗАВДАННЯ 2. Скласти порівняльну таблицю за запропонованим зразком на тему «Поняття злочинного діяння»

Назва країни Норма закону Поняття злочинного діяння
Україна    
Франція    
ФРН    
Велика Британія    
США    
Інша країна (країни) – на вибір студента    

 

ЗАВДАННЯ 3. Скласти таблицю за запропонованим зразком на тему «Ознаки та елементи складу злочину за кримінальним правом України»

 

ОЗНАКИ складу злочину ЕЛЕМЕНТИ складу злочину ЗМІСТ елементів складу злочину
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   

 

ЗАВДАННЯ 4. Скласти таблицю за запропонованим зразкомна тему «Основні напрямки (школи) у науці кримінального права України та окремих зарубіжних країн»

Назва школи у науці кримінального права Основні представники Основні ідеї, що пропонувались представниками вказаної школи
Класична школа    
Антропологічна школа    
Соціологічна школа    
Школа нового соціального захисту    

 

ЗАВДАННЯ 5. Скласти порівняльну таблицю за запропонованим зразком на тему «Покарання за кримінальним правом України та окремих зарубіжних країн»

 

Назва країни Види покарань, що передбачені у кримінальному законодавстві Зміст покарань Особливі інститути звільнення від покарання
Україна      
Франція      
ФРН      
Велика Британія      
США      
Інша країна (країни) – на вибір студента      

 

ДОДАТКОВОстудент може самостійно виконати реферат на одну (або кілька ) із запропонованих тем:

1. Загальна характеристика кримінально-правових сімей сучасності: основні концептуальні підходи.

2. Джерела кримінального права держав, правові системи яких входять до континентальної сім’ї права.

3. Судовий прецедент як джерело англійського кримінального права.

4. Особливості джерел кримінального права США.

5. Поняття злочину (злочинного діяння) за КК Франції.

6. Поняття злочину (злочинного діяння) за КК ФРН.

7. Поняття злочину (злочинного діяння) за кримінальним законодавством США.

8. Поняття злочину (злочинного діяння) за англійським кримінальним законодавством.

9. Класифікація злочинних діянь за КК України та кримінальним законодавством окремих зарубіжних держав: порівняльно-правове дослідження.

10. Підстави кримінальної відповідальності за англійським кримінальним законодавством.

11. Підстави кримінальної відповідальності за КК Російської Федерації.

12. Вина як суб’єктивна умова кримінальної відповідальності за КК України та кримінальним законодавством окремих зарубіжних держав: порівняльний аналіз.

13. Вік кримінальної відповідальності за КК України та кримінальним законодавством окремих зарубіжних держав: порівняльний аналіз.

14. Осудність суб’єкта злочину за КК України та кримінальним законодавством окремих зарубіжних держав: порівняльний аналіз.

15. Юридична особа як суб’єкт кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України та окремих зарубіжних країн.

16. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність за КК України та кримінальним законодавством окремих зарубіжних держав: порівняльний аналіз.

17. Особливості відповідальності за незакінчений злочин за КК України та кримінальним законодавством окремих зарубіжних держав: порівняльний аналіз.

18. Особливості відповідальності за злочин, вчинений у співучасті за КК України та кримінальним законодавством окремих зарубіжних держав: порівняльний аналіз.

19. Основні інститути кримінального права іноземних держав, що стосуються покарання та інших заходів кримінально-правового впливу.

20. Види покарань за кримінальним правом окремих зарубіжних держав, правові системи яких входять до континентальної сім’ї права.

21. Види покарань за кримінальним правом окремих зарубіжних держав, правові системи яких входять до загальної сім’ї права.

22. Заходи безпеки, що не є покаранням, за кримінальним законодавством Великої Британії.

23. Основні напрями (школи) у науці кримінального права.

Обсяг реферату – 15-20 сторінок. Вимоги до змістовного наповнення та оформлення – ті самі, що ставляться до написання курсових робіт.

 

ВИМОГИ до оформлення самостійної роботи.

Самостійна робота здається в друкованому вигляді. Текст друкується на папері стандартного формату (А 4) через 1,5 інтервали з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього, лівого – 2 см і правого 1 см. Текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14pt в одну колонку без застосування будь-якого форматування. Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом.

Титульна сторінка оформляється в довільній формі із зазначенням назви завдання, яке обрав студент для виконання, прізвища, ім’я, по батькові студента, групи, курсу, прізвища та ініціалів викладача, який приймає та оцінює виконане завдання.

ОЦІНЮВАННЯ виконання самостійної роботи.

Студент має можливість обрати до виконання одне або більше завдань із запропонованих вище. Кожне із запропонованих завдань самостійної роботи студента оцінюється за шкалою від 0 до 5 балів. Кожен із поданих рефератів може бути оцінений від 0 до 7 балів.

Сума балів, отриманих за виконання самостійної роботи, вноситься до загальної «копілки» балів, що враховуються при складанні іспиту.


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав