Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В) 105 – 107 Ом

Г) 110 – 113 Ом

Д) правильна відповідь відсутня

61. Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд є обов»язковим при:

А) При створенні парків відпочинку.

Б) При проведенні планово-запобіжного ремонту виробничих будівель і споруд.В) При догляду за будівлями.Г) При проведенні запобіжного ремонту виробничих будівель.Д) Правильна відповідь відсутня.62. За обсягом робіт, які проводяться, технічні огляди поділяються на:А) загальні, або комплексні, та часткові, або вибіркові.Б) Загальні та комплексні.В) Часткові та вибіркові.Г) Загальні, новітні та поступові.Д) Правильна відповідь відсутня.63. За періодичністю робіт, які проводяться, технічні огляди поділяються на:А) загальні, або комплексні, та часткові, або вибіркові.Б) Систематичні, чергові та комплексні.В) Оновлені та застарілі.Г) систематичні, або чергові, та періодичні, або позачергові.Д) Правильна відповідь відсутня.64. При загальному огляді підлягає обстеженню:А) вся будівля або споруда в цілому.Б) Тільки зовнішній вигляд споруди.В) Документація будівлі.Г) Загальний огляд не проводиться.Д) Правильна відповідь відсутня.65. Чергові загальні технічні огляди будівель здійснюються:А) Один раз на рік.Б) Два рази на три роки – весною та восени.В) двічі на рік - весною та восени.Г) Чотири рази на рік (весною, влітку, восени та взимку).Д) Правильна відповідь відсутня.66. Особливо жорсткий режим усіх видів оглядів будівель повинен встановлюватися для:А) Житлових будинків.Б) виробничих будівель і споруд, що зведені на підроблюваних підземними гірничими виробками територіях, на просадних грунтах та зсувних територіях або експлуатуються при постійній вібрації.В) Тільки для споруд на зсувних територіях.Г) Житлових та виробничих будівель і споруд.Д) Правильна відповідь відсутня.67. Огляд основних конструкцій будівель з важким крановим обладнанням проводиться:А) 1 раз на 10 днів.Б) 1 раз на місяць.В) Щодня.Г) 2 раз на місяць.Д) Правильна відповідь відсутня.68. У виробничих приміщеннях має підтримуватися проектний режим:А) Повітряний.Б) температурно-вологісний.В) Вологісний.Г) Освітлення.Д) Правильна відповідь відсутня.69. Для попередження перевантажень будівельних конструкцій не можна допускати встановлення, підвішування і кріплення:А) Автомобілів.Б) технологічного обладнання, транспортних засобів, трубопроводів і
інших пристроїв, що не передбачені проектом.
В) Технологічні обладнання, які не передбачені проектом.Г) Трубопроводів і транспортних засобів.Д) Правильна відповідь відсутня.70. Уся технічна документація на здані в експлуатацію будівлі і споруди повинна зберігатися:А) комплектно в архіві підприємства.Б) У кабінетному сейфі керівника.В) У відповідаючого службовця на підприємстві.Г) У архівах всіх документів в головних міських органах.Д) Правильна відповідь відсутня.71. Результати всіх видів оглядів мають бути оформлені:А) актами, в яких зазначаються виявлені дефекти.Б) приписами із зазначенням заходів і термінів виконання робіт.В) актами, в яких зазначаються виявлені дефекти, а також приписами із зазначенням заходів і термінів виконання робіт.Г) Звітами та приписами із зазначеними термінами виконання робіт.Д) Правильна відповідь відсутня.72. Джерелами фінансування робіт із ремонту виробничих
будівель і споруд можуть бути:А) Кошти беруться тільки з прибутку підприємства.Б) Все фінансують інвестори.В) валові витрати, амортизаційні відрахування та прибуток підприємств, а також кошти інвесторів.Г) Бюджетні організації районних, обласних адміністрацій.Д) Правильна відповідь відсутня.73. Проміжний огляд призначається у випадку:А) виявлення деформації у будівлях, які ремонтуються.Б) Занедбання будівель.В) Захаращеності навкруг будівлі або споруди.Г) Виявлення деформації у старих будівлях.Д) Правильна відповідь відсутня.74. При прийманні об'єктів в експлуатацію комісії мають керуватися:А) Правилами експлуатації.Б) Технічними умовами.В) Діючими нормами.Г) Діючими нормами і технічними умовами.Д) Правильна відповідь відсутня.75. Акти комісії з приймання відремонтованих будівель і споруд мають бути підписані:А) Керівниками будівель або споруд.Б) інстанцією, що затвердила проектно-кошторисну документацію.В) Дирекція комісії.Г) Керівниками, дирекцією та інвесторами, які фінансово підтримали реконструкцію будівель.Д) Правильна відповідь відсутня.

76. Дайте визначення „пожежі”:

А) контрольоване горіння поза спеціальним вогнищем;

Б) активне окислення органічних та синтетичних сполук;

В) неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у просторі і часі;

Г) стан об’єкта, за якого з регламентованою імовірністю є можливість загорання.

Д) правильна відповідь відсутня

77. Який основний нормативно-правовий акт діє в Україні стосовно пожежної безпеки:

А) Закон „Про пожежну безпеку”;

Б) Конституція України;

В) Наказ МВС України від 07.12.96;

Г) Державні Стандарти України;

Д) правильна відповідь відсутня

78. При якій кількості працівників підприємства створюють пожежно-технічні комісії?

А) до 30

Б) 45


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав