Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А) СНиП 2.01.02-85

Б) СЛаТ 2.01.02-85

В) СНиС2.01.02-85

Г) СиП 2.01.02-85

Д) правильна відповідь відсутня

174. Підприємства повинні бути забезпечені пожежною технікою для захисту об'єктів згідно:А) з ГОСТ 12.4.009-83 і пожежними водоймамиБ) з ГОСТ 16.4.009-83 і пожежними водоймамиВ) з ГОСТ 10.4.009-83 і пожежними водоймамиГ) з ГОСТ 18.4.009-83 і пожежними водоймами

Д) правильна відповідь відсутня

175. Застосовуване у виробничому процесі виробниче обладнання повинно відповідати вимогам безпеки , викладеним уА) ГОСТ 12.2.003-74Б) ГОСТ 16.2.003-74В) ГОСТ 10.2.003-74Г) ГОСТ 18.2.003-74Д) правильна відповідь відсутня176. При транспортуванні вихідних матеріалів , заготовок , напівфабрикатів , готової продукції відходів виробництва необхідно забезпечувати:А) застосування засобів транспортування , що виключають виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів;механізацію і автоматизацію транспортування .Б) використання безпечних транспортних комунікацій ;В) використання небезпечних транспортних комунікацій ;Г) використання безпечних транспортних комунікацій ;застосування засобів транспортування , що виключають виникнення небезпечних і вреднихпроізводственних факторів;механізацію і автоматизацію транспортуванняД) правильна відповідь відсутня177. Організація навчання і перевірки знань працюючими вимог безпеки праці повинна проводитися відповідно до вимог:А) ГОСТ 14.0.004-90Б) ГОСТ 10.0.004-90В) ГОСТ 12.0.004-90Г) ГОСТ 16.0.004-90Д) правильна відповідь відсутня178. Стандартні вимоги безпеки до груп виробничих процесів повинні містити вступну частину і ______ розділів:А) 5Б) 6В) 9Г) 7Д) правильна відповідь відсутня10. У розділі "Вимоги до вихідних матеріалів , заготовки та напівфабрикати " повинні бути приведені :А) особливості вихідних матеріалів та заготовки напівфабрикатівБ) особливості вихідних матеріалівВ) заготовки напівфабрикатівГ) викладені вимоги проведення технологічних процесівД) правильна відповідь відсутня179. У розділі " Вимоги до виробничих приміщень " повинні бути викладені:А) вимоги до обладнання Б) утримання виробничих приміщень та майданчиківВ) вимоги до обладнання та утримання виробничих приміщень та майданчиків

Г. викладені вимоги проведення технологічних процесів

Д) правильна відповідь відсутня

180. В розділі " Вимоги до вихідних матеріалів , заготівлях і напівфабрикатах " повинні бути приведені :А) особливості вихідних матеріалів , заготовок і напівфабрикатів , які необхідно враховувати при їх застосуванні для забезпечення безпеки праці працюючих

Б) заготовокиі напівфабрикатів

В) особливості вихідних матеріалів

Г) якість продукції

Д)правильна відповідь відсутня181. В розділі " Вимоги до розміщення виробничого обладнання та організації робочих місць " повинні бути викладені :А) вимоги до розміщення обладнання , характерні для виробничих процесів даної групи ;Б) вказівки про розосередження та ізоляції потенційно небезпечного обладнання;В) вказівки про розміщенні і оснащенні робочих місцьГ) вимоги до розміщення обладнання , характерні для виробничих процесів даної групи ;вказівки про розосередження та ізоляції потенційно небезпечного обладнання;вказівки про розміщенні і оснащенні робочих місцьД) правильна відповідь відсутня182. У розділі "Вимоги до персоналу, що допускається до участі у виробничому процесі " повинні бути умови: А) допуску людей до участі у виробничих процесах даної групиБ) проектування організації В) проведення технологічних процесівГ) про спец.одягД) правильна відповідь відсутня183. В розділі " Вимоги до застосування засобів захисту працюючих " повинні бути зазначені:А) номенклатура необхідних засобів захисту

Б) порядок і способи використання засобів колективного захисту

В) порядок і способи використання засобів індивідуального захисту


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.033 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав