Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Коли було прийнято Закон України “Про охорону праці”?

Читайте также:
  1. A] обеспечение доступности закона
  2. b) соблюдение частными военными и охранными компаниями и их сотрудниками национальных законов стран происхождения, транзита и осуществления деятельности;
  3. B.Подзаконы
  4. E) законы, указы, имеющие силу закона, указы, распоряжения.
  5. E) законы, указы, имеющий силу закона, указы, распоряжения.
  6. E) экономические законы и развитие экономических систем
  7. E. закономерности психического развития, протекающего в неблагоприятных условиях, патогенная сила которых превышает компенсаторные возможности индивида
  8. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  9. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  10. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.

а) жовтень 1992р.;

б) вересень 1991р.;

в) грудень 1994р.;

г) листопад 2001р.


 

7. Основними принципами державної політики у галузі охорони праці є:

а) забезпечення високої рентабельності підприємства в ринкових умовах;

б) пріоритет життя і здоров’я робітників;

в) встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності;

г) Інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

д) повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

е) обов’язковий соціальний захист працівників і повне відшкодування збитку здоров'ю;

ж ) адаптація трудових процес сов до можливостей працівників з врахуванням їх здоров’я і психологічного стану ;

з) використання економічних методів управління охороною праці.

 

8. Сфера дії Закону “Про охорону праці” поширюється:

а) тільки на підприємства;

б) тільки на громадян, які працюють;

в) на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на підприємствах.

 

9. Правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надана чинність правових норм, обов’язкових для виконання належать до:

а) відомчих документів про охорону праці;

б) галузевих нормативних актів про охорону праці;

в) державних нормативних актів про охорону праці (ДНАОП).

 

10. Власні положення, інструкції та ін. нормативні акти про охорону праці, що діють в межах підприємств, установ, організацій:

а) мають право розробляти та затверджувати;

б) не мають права розробляти та затверджувати;

в) мають права на основі ДНАОП.

 

11. Україна забезпечує рівність трудових прав:

а) тільки громадян України;

б) тільки іноземних громадян;

в) громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства.

 

 

12. Закон “Про охорону праці” встановлює захист працівників з:

а) при укладенні трудового договору

так ні

б) під час роботи на підприємстві

так ні

в) на час зупинення експлуатації підприємства

так ні

 

13. Права працівників на охорону життя і здоров'я в процес се трудовій діяльності, на безпечні і здорові умови праці встановлені законом України «О охороні праці»:

а) право на охорону праці при висновку трудового договору;

б) право на охорону праці під час роботи;

в) право працівника на пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці;

г) право працівника на забезпечення спецодягом, засобами індивідуального і колективного захисту;

д)право працівника на відшкодування збитку в випадку пошкодження здоров’я або в разі смерті;

е) на охорону праці жінок, підлітків і інвалідів;

з) право працівників на повне медичне страхування.

14. Право працівника на охорону праці при висновку трудового договору передбачає:

а) умови договору не заперечують законам і нормативно-правовим актам по охороні праці;

б) обов'язкова юридична допомога при укладенні трудового договору; в)обов’язкова участь і узгодження умов договору з профспілковим комітетом підприємства.

 

15. При укладенні трудового договору працедавець повинен проінформувати працівника:

а) про умови праці на підприємстві;

б) про наявність шкідливих і небезпечних чинників, і можливу дію їх на здоров'ї працівника;

в) про права працівника на пільги і компенсації;

г) про економічні питання діяльності підприємства.

 

16. При укладенні трудового договору працедавець повинен проінформувати працівника про умови найму у формі:

а)усної бесіди;

б) під розпис;

в) ознайомлення працівника з переліком необхідних законів, нормативних актів і постанов;

г) інструктажу.

 

17. Працівник підприємства має право рас торгнуть трудовий договір за власним бажанням, якщо:

а) виникають виробничі простої і втрати робочого часу;

б) працедавець не виконує законодавство по охороні праці;

в) працедавець не дотримує умови колективного договору;

г) працедавець не виконує тренованій профспілки.

 

18. Закон “Про охорону праці” встановлює захист:

а) власника;

б) працівника;

в) жінок;

г) неповнолітніх;

д) інвалідів.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав