Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖІНОК, ПІДЛІТКІВ І ІНВАЛІДІВ

Читайте также:
  1. I.3.Особливості політичного становища гетьманів у 1648-1667 роках.
  2. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  3. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  6. Аналіз загальних показників організації праці
  7. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  8. Аналіз умов праці
  9. Аналіз умов праці на робочому місці
  10. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників

 

1. Згідно з наказом Мін. Охорони здоров’я України гранична норма підіймання і переміщення жінками вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2-х разів на годину):

а) 12 кг;

б) 10 кг;

в) 7 кг.

 

2. Згідно з наказом Мін. Охорони здоров’я України гранична норма підіймання і переміщення жінками вантажів постійно протягом робочої зміни:

а) 12 кг;

б) 10 кг;

в) 7 кг.

 

3. Яка сумарна вага вантажу, який переміщується з робочої поверхні протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:


а) 500 кг;

б) 350 кг;

в) 400 кг;

г) 200 кг.


 

4. Яка сумарна вага вантажу, який переміщується з підлоги протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:


а) 350 кг;

б) 175 кг;

в) 200 кг;

г) 150 кг.


 

5. Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку на виробництві відносять наступні категорії жінок:


а) вагітні жінки і плід;

б) жінки, що мають дитяти-інваліда;

в) жінки, що мають дітей до 3-х років;

г) працівники-жінки.


 

6. В разі нанесення шкоди плоду вагітної жінки в результаті травмування або професійного захворювання жінок на виробництві, в святи з чим дитя народилося інвалідом, це прирівнюється:

а) до нещасного випадку;

б) до професійного захворювання і його наслідків;

в) до індивідуального фізіологічного стану здоров’я жінки.

 

7. В разі нанесення шкоди плоду вагітної жінки в результаті травмування або професійного захворювання жінок на виробництві, у зв'язку з чим таке дитя вважається:

а) застрахованим до 16 років і до закінчення навчання (23 роки), котрому надається допомога з ФСС;

б) даний випадок не страхується;

в) застрахована лише жінка (мати дитяти).

8. Згідно з законодавством вагітних жінок і жінок, що мають дітей до 3-х років та жінок, які мають дітей-інвалідів залучати до роботи у нічний час:

а) забороняється;

б) дозволяється, якщо є їх згода.

 

9. Згідно з законодавством вагітних жінок і жінок, що мають дітей до 3-х років та жінок. які мають дітей-інвалідів залучати до надурочних робіт і робіт у вихідні дні:

а) забороняється;

б) дозволяється. якщо є їх згода;

в) допускається в галузях, де це викликано необхідністю.

 

10. Згідно з законодавством вагітних жінок і жінок, що мають дітей до 3-х років та жінок, які мають дітей-інвалідів направляти у відрядження:

а) забороняється;

б) дозволяється, якщо є їх згода;

в) допускається в галузях, де це викликано необхідністю.

 

11. Згідно законодавства України забороняється відмовляти жінкам в прийомі на роботу і увільнять їх по таких причинах як:

а) вагітність;

б) наявність дітей до 3-х років;

в) наявність дітей-інвалідів;

г) наявність 5 і більш за дітей.

 

12. В разі повної ліквідації підприємства працедавець (власник підприємства) для категорії жінок, що мають дітей до 3-х років і дітей-інвалідів, зобов'язаний:

а) повністю розрахуватися по заробітній платі і виплатити відпускні;

б) за свій рахунок організувати перенавчання і забезпечити подальше працевлаштування;

в) звільнити на общин основаних.

 

13.Згідно законодавства України вагітним жінкам на підставі медичних виводів представляються пільги:

а) короткий робочий день;

б) знижують норму вироблення і норму обслуговування;

в) переводять на легшу роботу і виключають пряму дію шкідливого і небезпечного виробничого чинника;

г) надають декретний від пуск.

 

 

14. Згідно законодавства України жінкам, що народили, надається:

а) оплачувана відпустка по догляду за дитям в перебігу 3-х років;

б) оплачуваний від пуск по догляду за дитям в перебігу 6-ти років;

в) декретна відпустка за свій рахунок.

 

15. Підприємства, що використовують працю інвалідів, зобов'язані:

а) створювати для них умови праці з врахуванням рекомендації медико-соціальної експертної комісії;

б) враховувати індивідуальні програми реабілітації інваліда;

в) приймати додаткові заходи безпеки праці, відповідні специфічним особливостям цієї категорії працівників.

 

16. Згідно законодавства залучати інвалідів до наднормових робіт і роботам в нічний час можливо у випадку:

а) лише з їх згоди;

б) забороняється;

в) допускається, якщо є необхідність в даному співробітнику;

г) якщо це не заперечує рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії.

 

17. Згідно законодавства власник підприємства зобов'язаний виконати на прохання інваліда:

а) встановити неповний робочий день;

б) встановити неповний робочий тиждень;

в) створити пільгові умови праці;

г)забезпечити медичне і соціальне страхування.

 

18. Згідно законодавства України залучати до праці неповнолітніх забороняється у випадку:

а) на важкі роботи і роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці;

б) підземні роботи;

в) нічні і наднормові роботи;

г) роботи у вихідні дні;

д) під'їм і переміщення верей, маса яких перевищує встановлені граничні норми;

е) направляти у відрядження;

ж) залучати на роботи за сумісництвом.

 

19. Згідно законодавства неповнолітні приймаються на роботу лише за умови:

а) попереднього медичного огляду;

б)проведення цільового інструктажу;

в) попередньої згоди батьків або опікунів.

 

20. Згідно законодавства неповнолітні (що не досягли 18 років) в трудових правовідносинах прирівнюються в правах:


а) до повнолітніх;

б) до інвалідів;

 

в) до тимчасових працівників;

г) до працівників, найнятих за сумісництвом.


 

21. Згідно законодавства України для неповнолітніх (що не досягли 18 років) заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією:


а) допускається;

б) не допускається;

в) допускається, якщо є їх згода.


ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НА ВИРОБНИЦТВІ

ТЕСТИ

1. Управління охороною праці на підприємствах України здійснюється:

а) керівником (власником) підприємства;

б) Державним комітетом України з нагляду за охороною праці;

в) місцевими державними адміністраціями;

г) Кабінетом Міністрів України;

д) міністерствами та органами державної влади.

 

2. Організаційно-методична робота по управлінню охороною праці здійснюється:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) міністерствами та органами державної влади;

в) службою охорони праці;

г) місцевими державними адміністраціями.

 

3. На основі закону України «О охороні праці» органами державного нагляду за охороною праці є:

а) Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці і гірського нагляду;

б) спеціальний державний орган по радіаційній безпеці;

в) спеціальний державний орган по пожежній безпеці;

г) спеціальний державний орган по гігієні праці.

 

4. В разі порушення законодавства про ОТ і довкілля КМУ має право накласти на підприємство:

а) арешт майна;

б) адміністративний штраф;

в)обмеження і тимчасове припинення діяльності підприємства;

г)тимчасова заборона (припинення) діяльності підприємства.

 

5. На підприємствах фінансування заходів з охорони праці може здійснюватись за рахунок:


а) банківського кредиту;

б) державного бюджету;

в) амортизації основних фондів;

г) капітальних вкладень;

д) місцевих держадміністрацій;

е) витрат виробництва;

ж) фонду охорони праці.


 

6. Згідно законодавства на підприємствах, незалежно від форми власності, або фізичних осіб, що використовують найману працю, витрати на охорону праці складають:

а) не менше 0,5% від суми реалізованої продукції;

б) не менше 0,2% від фонду оплати праці;

в) не менше 2% прибутку оподаткування;

г) не більше 2% амортизаційного фонду.

 

7. Згідно законодавства на підприємствах, що містяться за рахунок бюджету, витрати на охорону праці складають:

а) не менше 0,5% від суми реалізованої продукції;

б не менше 0,2% від фонду оплати праці;

в) не менше 2% прибутку оподаткування;

г) не більше 2% амортизаційного фонду.

 

8. Згідно законодавства функції служби охорони праці на підприємстві з чисельністю тих, що працюють менше 50 чоловік можуть виконуватися:

а) в порядку сумісниці особами, що мають відповідну підготовку;

б) сторонніми фахівцями на договірних початках, що мають відповідну підготовку;

в) фахівці Держнагляду з охорони праці;

г) фахівці з техніки безпеки.

 

9. Згідно законодавства функції служби охорони праці на підприємстві з чисельністю тих, що працюють менше 20 чоловік можуть виконуватися:

а) в порядку сумісниці особами, що мають відповідну підготовку;

б) сторонніми фахівцями на договірних початках, що мають відповідну підготовку;

в) фахівці Держнагляду з охорони праці;

г) фахівці з техніки безпеки.

 

10. В разі виявлення порушень по охороні праці фахівці служби охорони праці мають право:

а) припинить фінансову діяльність підприємства;

б) видати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання розпорядження по усуненню наявних недоліків;

в) накласти штрафні санкції на керівника підприємства.

11. Відмінити розпорядження фахівця з охорони праці може:

а) керівник структурного підрозділу підприємства;

б) працедавець;

в) власник підприємства;

г) фахівець з охорони праці.

 

12. Ліквідація служби охорони праці на підприємстві допускається у випадку:

а) ліквідації підприємства;

б) припинення використання найманої праці фізичною особою;

в) скорочення чисельності найнятих робітників;

г) припинення діяльності підприємства контролюючими органами.

 

13. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці розроблено і затверджено:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Державним комітетом України по нагляду за охороною праці;

в) службою охорони праці підприємства;

г) керівником підприємства.

 

14. Працівники підприємства проходять інструктажі з питань охорони праці:


а) щомісячно;

б) щоквартально;

в) 1 раз в кожні три роки

д) при прийомі на роботу.


 

15. Інструктажі (ГОСТ) поділяються на:


а) цільовий;

б) поточний;

в) перспективний;

д) позаплановий;

е) первинний;

є) індикативний;

ж) повторний;

з) внеплановий.


 

16. До виконання робіт з підвищеною небезпекою можуть бути допущені особи за наявності:

а) медичного висновку лікарки про стан здоров'я;

б) висновки психофізіологічної експертизи;

в) досвіду роботи на роботах з підвищеною небезпекою.

 

17. Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною безпекою здійснюється:


а) в навчальних закладах;

б) на виробництві;

в) на спеціальних курсах.


 

18. Для перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів на підприємствах створюються:


а) поточна кадрова комісія;

б) постійно діюча комісія;

в) періодично діюча комісія.


 

19. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться:


а) керівником підприємства;

б) керівником структурного підрозділу;

в) спеціалістом з охорони праці.


 

20. Нагляд за охороною праці здійснюють:


а) трудові колективи;

б) власники підприємств;

в) керівники підприємств;

г) уповноважені органи та інспекції.


 

21. Вищий нагляд за дотриманням та правильним застосуванням законів про працю здійснюють:

а) представники профспілки;

б) трудові колективи;

в) прокуратури;

г) державні адміністрації.

 

22. Об’єктами адміністративно-громадського контролю першого ступеню є:

а) підприємства зі структурними підрозділами;

б) відділи, цехи;

в) виробництва, склади підприємства без структурного підрозділу.

 

23. Об’єктами адміністративно-громадського контролю другого ступеню є:

а) підприємства зі структурними підрозділами;

б) відділи, цехи;

в) виробництва, склади підприємства без структурного підрозділу.

 

24. Об’єктами адміністративно-громадського контролю третього ступеню є:

а) підприємства зі структурними підрозділами;

б) відділи, цехи;

в) виробництва, склади підприємства без структурного підрозділу.

 

25. За порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органом державного нагляду з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища:

а) адміністративної відповідальності;

б) цивільно-правової відповідальності;

в) кримінальної відповідальності.

 

26. Порушення працівником інструкцій, державних міжгалузевих нормативних актів по охороні праці, що діють на підприємстві, розглядається як:

а) халатність;

б) порушення трудової дисципліни;

в) порушення вимог безпеки під час роботи.

ТЕМА 4. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

ТЕСТИ

 

1. Відповідно до ГОСТу (12.1.005.-88) роботи за ступенем важкості поділяються на:


а) дві категорії;

б) три категорії;

в) чотири категорії;

г) п’ять категорій;

д) шість категорій.


 

2. Чим вища категорія виконуваної роботи, тим:

а) менше навантаження на опорно-рухову, дихальну та серцево-судинну системи;

б) менше навантаження на опорно-рухову і більше на дихальну та серцево-судинну системи;

в) більше навантаження на опорно-рухову, дихальну та серцево-судинну системи.

 

3. Виходячи з принципів гігієнічної класифікації, умови праці розподіляються на:

а) оптимальні, допустимі, небезпечні;

б) легкі, середні, важкі;

в) легкі, оптимальні, середні, шкідливі;

г) оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні.

 

4. До факторів виробничого середовища належать (можливі декілька варіантів):

а) психологічний клімат у колективі;

б) показники мікроклімату;

в) вміст шкідливих речовин у повітрі;

г) показники професійно-кваліфікаційного рівня;

е) категорія виконуваної роботи;

є) умови праці за класом;

д) рівень шуму, вібрації, інфра та ультразвуку, освітленості.

 

5. Мікроклімат виробничих приміщень, в основному, впливає на:


а) тепловий стан організму;

б) психологічний стан людини;

в) фізіологічний стан організму.


 

6. Підвищення швидкості руху повітря:


а) покращує самопочуття людини;

б) не впливає на самопочуття;

в) погіршує самопочуття.


 

7. Під граничною допустимою концентрацією (ПДК) шкідливих речовин у повітрі розуміють концентрацію, яка:

а) не може викликати професійних захворювань або розладів у стані здоров’я за час всього трудового стажу;

б) викликає професійні захворювання або розлади в стані здоров’я;

в) не може викликати професійних захворювань або розладів у стані здоров’я за робочий день.

8. Організована природна вентиляція називається:


а) інфільтрацією;

б) акомодацією;

в) аерацією;

г) провітрюванням;

д) конвергенцією.


 

9. Пристосування ока до зрозумілого бачення предметів, що знаходяться на неоднаковій відстані-це:


а) адаптація;

б) акомодація;

в) інфільтрація;

г) конвергенція;

д) аерація.


10. Виробничий шум – це:

а) будь-який небажаний звук;

б) безладне поєднання звуків з частотою менше 16 Гц та різною інтенсивністю;

в) шум на робочих місцях під час виробничого процесу.

 

11. Фізичні (статичні і динамічні) і нервово-психічні перевантаження належать до:

а) біологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

б) психофізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

в) хімічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

г) фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

12. Хімічні речовини, які за характером дії на організм поділяються на загально-токсичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, такі, що впливають на репродуктивну функцію належать до:

а) біологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

б) хімічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

в) психофізіологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

г) фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

13. Патогенні мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності, а також макроорганізми належать до:

а) хімічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

б) біологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

в) психофізіологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів;

г) фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.042 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав