Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Показники?


а) органів дихання;

б) серцево-судинні системи;

в) органів слуху;

г) органів зору;

д) нервової системи.


 

Для захисту від низькочастотного електромагнітного поля необхідно

Робочі місця операторів ВДТ розміщувати від задньої і бокових стінок

Комп'ютера?


а) 0,5м;

б) 0,7м;

в) 1,0 м;

г) 1,2м;

д) 1,5м.


 

 

ТЕМА 6. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

ТЕСТИ

1. Основи техніки безпеки забезпечуються:

а) безпечністю будівельних споруд;

б) безпечністю технологічного обладнання;

в) безпечністю технологічного процесу;

г) вимоги безпеки щодо розташування виробничого обладнання;

д) вимоги безпеки щодо організації робочих місць.

 

2. Безпечність технологічного обладнання дотримується в повному обсязі на стадії:


а) проектування;

б) виробництва;

в) організації процесу виробництва;

г) організації робочих місць.


 

3. Безпечність технологічного процесу залежить від:

а) безпечності технологічного обладнання;

б) виконання вимог безпеки до виробничих приміщень;

в) пожежної безпеки;

г) гігієни праці та виробничої санітарії.

 

4. Основні принципи безпеки щодо розташування виробничого обладнання:

а) раціональне планування цехів;

б) раціональне транспортування матеріалів, заготівок;

в) небезпека для персоналу.

 

5. Безпека організації робочих місць залежить від:

а)безпеки виробничих процесів;

б) організації планування цехів;

в) безпеки виконання трудових операцій;

г) безпеки технологічного обладнання.

 

6. В результаті ураження людини електричним струмом наступає:


а)травма;

б) електротравма;

в) механічні ушкодження;

г) електрометомізація.


7. Від впливу електричного струму на організм людини з'являються:


а) місцеві електротравми;

б) загальні електротравми;

в) небезпечні електротравми;

в) біологічні електротравми.


 

8. Вплив електричного струму на організм людини у разі місцевої електротравми призводить до:

а) порушення цільності тканин тіла;

б) ушкодження шкіри, м'яких тканин, зв'язок та кісток;

в) збудження живих тканин організму;

г) судомного скорочення м'язів.

 

9. Вплив електричного струму на організм людини у разі загальної електротравми призводить до:

а) порушення цільності тканин тіла;

б) ушкодження шкіри, м'яких тканин, зв'язок та кісток;

в) збудження живих тканин організму;

г) судомного скорочення м'язів.

 

10. Загальна електротравма характеризується такими наслідками:

а) працездатність потерпілого відновлюється повністю;

б) працездатність потерпілого відновлюється частково;

в) цілком втрачає працездатність;

г) людина помирає.

11. Місцева електротравма характеризується такими наслідками:

а) працездатність потерпілого відновлюється повністю;

б) працездатність потерпілого відновлюється частково;

в) цілком втрачає працездатність;

г) людини помирає.

 

12. Основі причини летальних наслідків від дії електричного струму:

а) опік;

б) зупинка дихання;

в) ушкодження зв'язок та кісток;

г) електричний шок;

д) припинення роботи серця.

 

13. Надання першої медичної допомоги потерпілому від електричного струму (вказати по порядку):


а) 1-2-3-4-5-6;

б) 2-4-6-5-3-1;

в) 1-3-2-4-5-6;

г) 2-1-4-5-3


1) вимкнення тієї частини електроустановки, якої торкається потерпілий;;

2) звільнення потерпілого від струмоведучих частин, до яких він торкається;

3) надання першої допомоги;;

4) виклик швидкої допомоги;

5) повідомлення про електроаварію на всьому підприємстві;

6) перенести потерпілого в інше місце для проведення штучного дихання.

 

14. Захисні заходи щодо експлуатації електропристроїв:

а) ті, що забезпечують безпеку при нормальному режимі роботи електропристроїв;

б) ті, що забезпечують безпеку при включенні нового обладнання;

в) ті, що забезпечують безпеку при аварійному режимі роботи;

г) ті, що забезпечують безпеку виробничого обладнання.

ТЕМА 7. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ.

ТЕСТИ

 

1. Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є:

а) Конституція України;

б) Закон України "Про пожежну безпеку ";

в) санітарно-гігієнічні норми умов праці;

г) правила пожежної безпеки України;

д) будівельні норми;

е) Закон про "Про охорону праці".

 

2. Пожежі бувають:


а) небезпечні;

б) безпечні;

в) шкодливі;

г) токсичні.


3. Пожежа – це:

а) можливість виникнення та розвиток пожежі в будь-якому стані;

б) неконтрольоване горіння;

в) розповсюджується в часі і в просторі;

г) створює загрозу життю і здоровлю людей, навколишньому середовищу;

д)матеріальні збитки.

 

4. В зоні впливу пожежі на людину впливає:


а)вогонь;

б)підвищена температура середовища;

в) дим;

г) паніка;

д)недостатність кисню;

е)вибухи;

ж) токсичні продукти згорання.


 

 

5. Основні причини пожеж на виробництві є :

а) необережне поводження з вогнем;

б) незадовільний стан електротехнічних пристроїв та порушення правил їх монтажу та експлуатації;

в) порушення режимів технологічних процесів;

г)змінний та постійний струм;

д)виконання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки.

 

6. Питання забезпечення пожежних та вибухонебезпечних промислових об'єктів визначається такими категоріями:

а) периметром приміщення;

б) критичною тривалістю пожеж;

г) вибухопожежною та пожежною небезпекою;

д) небезпекою самозаймання;

е) небезпекою тління.

 

7. Відповідно до ГОСТу 27331-87 приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяються на:

а) п'ять категорій (А,Б,В,Г,Д)

б) чотири класи (І, II, III, IV)

в) п'ять показників (негорючі, важкогорючі, горючі, легкозаймисті, паро - газоповітряні).

 

8. Головним заходом запобігання пожеж і вибухів від електрообладнання є:

а) зміна системи електромережі;

б) вірний вибір і експлуатація обладнання;

в) вірний вибір системи попередження пожеж;

г) вірний вибір системи протипожежного захисту.

 

 

9. Відповідно до правил улаштування електроустановок приміщення поділяються на:


а) вибухонебезпечні зони;

б) тління небезпечні зони;

в) пожежнонебезпечні зони;

г) зони небезпечної детонації;

д) газо-пожежні зони.


 

10. Вибухонебезпечна зона улаштування електроустанов у приміщенні є:

а) простір, в якому є або можуть з'явитися вибухонебезпечні суміші;

б) простір, де можуть знаходитися горючі речовини, як при нормальному технологічному процесі, так і при можливих його порушеннях;

в) простір, де можуть знаходитися легкозаймисті та паро газоповітряні речовини при нормальному процесі.

 

11. Пожежонебезпечна зона улаштування електроустанов у приміщенні є:

а) простір, в якому є або можуть з'явитися вибухонебезпечні суміші;

б) простір, де можуть знаходитися горючі речовини, як при нормальному технологічному процесі, так і при можливих його порушеннях;

в) простір, де можуть знаходитися легкозаймисті та парогазоповітряні речовини при нормальному процесі.

 

12. Система попередження пожеж включає:

а) створення системи пожежної охорони;

б) запобігання формуванню горючого середовища;

в) наявність необхідних засобів погашення (вогнегасники, крани, протипожежні перешкоди);

г) запобігання виникненню в горючому середовищі джерела запалювання.

 

13. Основними завданнями пожежної охорони є:

а) здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;

б) вивчення основ протипожежної безпеки;

в) запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

г) гасіння пожеж та рятування людей.

 

14. Державний пожежний нагляд здійснюється незалежно від:

а) форми власності;

б) форми господарювання;

в) форми будівельної конструкції;

г) форми управління підприємством.

 

15. До комплексу заходів, що використовуються в системі протипожежного захисту, відносяться:


а) фізичні способи;

б) хімічні способи;

в) способи гасіння пожеж водою;

г) пожежні покривала.


 

16. До комплексу заходів (фізичний засіб), що використовуються в системі протипожежного захисту, відносять:


а) охолодження;

б) флегматизація;

в) ізоляція;

г) розрідження.


 

17. До комплексу заходів (хімічний засіб), що використовується в системі протипожежного захисту, відносяться:


а) охолодження;

б) флегматизація;

в) ізоляція;

г) розрідження.


 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав