Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 8. РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ.

Читайте также:
  1. VIII. Правила обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. Аварійно - рятувальні служби України.
  3. Аварійно-рятувальні служби
  4. Автоматизована (комп’ютерна) форма ведення бухгалтерського обліку
  5. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  6. Бухгалтерський облік
  7. В яких випадках проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями?
  8. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  9. Взаємодія державних правоохоронних органів з виявлення, запобігання та розслідування економічних злочинів
  10. Вибір способу пошуку залежно від вимог до професійних якостей кандидатів

ТЕСТИ

1. Розслідування і облік нещасних випадків повинні проводити наступні організації:

a) Державний комітет України з нагляду за охороною праці;

б) Профспілки;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Власник підприємства.

 

2. За підсумками розслідування нещасного випадку або професійного захворювання:

a) Складається акт за встановленою формою;

б) Доповідна записка керівництву підприємства;

в) Доповідна записка і акт до органів державного нагляду за охороною праці в Україні.

 

3. Про кожний нещасний випадок або аварію свідок, який його виявив або сам потерпілий повинен:

a) терміново повідомити інженера з техніки безпеки нещасних випадків;

б)терміново повідомити безпосередньому керівнику робіт або іншій посадовій особі;

в) терміново ужити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілим;

г) викликати служби допомоги: 103, 102, 101

 

4. При виявленні нещасного випадку посадова особа (керівник) зобов'язаний:

a) негайно організувати медичну допомогу потерпілому;

б) повідомити власника підприємства;

в) повідомити, професійну організацію;

г) повідомити санітарно-епідеміологічну організацію якщо отруєння;

д) повідомити службу пожежної охорони якщо була пожежа;

е) зберегти місце події у недоторканому вигляді, якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших робітників.

 

5. Комісія з розслідувань нещасних випадків або аварій зобов'язана протягом трьох днів:

a) повідомити органи Державного нагляду з охорони праці;

б) обстежити місце нещасного випадку або аварії, опитати свідків і осіб, які причетні до нього, і отримати пояснення потерпілого;

в) встановити обставини і причини, які призвели до нещасного випадку чи аварії;

г) скласти акт за формою у 5-ти екземплярах і передати його на затвердження власнику;

д) вжити заходів і розробити заходи щодо попередження подібних нещасних випадків або аварії.

 

6. Спеціальному розслідуванню підлягають наступні нещасні випадки:

a) зі смертельним випадком;

б) нещасні випадки, що сталися з 10-ма робітниками;

в) нещасні випадки, що сталися у окремому цеху або структурному підрозділі підприємства;

г) групові нещасні випадки, що сталися одночасно з двома і більше робітниками незалежно від важкості пошкоджень їх здоров'я.

 

7. Комісії спеціального розслідування формуються у випадках:

a) розслідування і обліку аварій;

б) розслідування професійних захворювань у робітників підприємства;

в) розслідування нещасних випадків зі смертельним кінцем;

г) розслідування групових нещасних випадків незалежно від важкості пошкодження їх здоров'я.

 

8. Професійний характер захворювання визначається:

a) комісією лікарів з даної групи захворювань;

б) експертною комісією у складі спеціалістів лікувально-професійних закладів, яким надається таке право;

в) Спеціалістами (представниками) підприємства.

 

9. Підлягають обов'язковому розслідуванню наступні захворюванні:

a) захворювання, якими захворіле 10 і більше людей у одному підрозділі;

б) захворювання, якими хворіють робітники на даному підприємстві;

в) всі вперше виявлені хронічні професіональні захворювання і отруєння.

 

10. Організацією розслідування причин профзахворювання займаються:

a) власник підприємства;

б) заклади міністерства охорони здоров'я України;

в) інститут медицини праці Академії медичних наук України.

11. Комісія з розслідування професійних захворювань зобов'язана:

a) скласти програму розслідування причин профзахворювань;

б) виявити і описати характер захворювань;

в) розподілити функції між членами комісії;

г) залучити до роботи експертів;

д) провести розслідування обставин і причин профзахворювань;

е) скласти акт розслідування за встановленою формою;

є) скласти план заходів щодо нормалізації умов праці.

 

 

12. Порядок повідомлення про профзахворювання і розслідування причин, які призвели до їх виникнення (вказати по порядку):

a) організується комісія з розслідування причин кожного випадку профзахворювання;

б) збирається комісія;

в) збирається інформація і дані лабораторних досліджень шкідливих факторів виробничого процесу;

г) комісія проводить гігієнічну оцінку умов праці хворого на профзахворювання;

д) комісія складає акт розслідування причин профзахворювання;

е) розсилання актів причин профзахворювань по інстанціях;

є) власник протягом 5 днів повинен розглянути акт і видати наказ із заходами щодо попередження профзахворювань.

 

13. Аварія І категорії, внаслідок якої:

a) загинуло 5 або травмовані 10 і більше осіб;

б)загинуло 5 або травмовані від 4 до 10 осіб;

в)збільшилася концентрація забруднюючих речовин у навколишнє середовище більше, як у 10 разів;

г) зруйновані будівлі, споруди або основні конструкції об'єкту, що створило небезпеку для життя і здоров'я робітників цеха, ділянки;

д) стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин за санітарну зону підприємства.

 

14. Аварії II категорії, внаслідок якої:

a) загинуло 5 або травмовані 10 і більше осіб;

б) загинуло 5 або травмовані від 4 до 10 осіб;

в) збільшилася концентрація забруднюючих речовин у навколишнє середовище більше, як у 10 разів;

г) зруйновані будівлі, споруди або основні конструкції об'єкту, що створили небезпеку для життя і здоров'я робітників цеха, ділянки;

д) стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно-небезпечних речовин за санітарну зону підприємства.

 

15. На підприємстві згідно з вимогами законодавства і нормативних актів повинно бути розроблено і затверджено:

a) положення про розслідування і облік аварій;

б) положення (план) по запобіганню надзвичайних ситуацій;

в) положення (інструкція) ліквідації аварій;

г) положення (інструкція) ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

 

ТЕМА 9. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ.

ТЕСТИ

 

1. Відшкодування збитків працівникам у випадку нанесення шкоди їхньому здоров'ю здійснюється:


а) міністерством охорони здоров'я;

б) професійним колективом;

в) власником підприємства;

г) страховими компаніями;

д) пенсійним фондом.


 

2. Страхові виплати складаються з:

а) страхові виплати втраченого заробітку залежно від міри втрати працездатності;

б) страхові одноразові виплати;

в) страхові виплати пенсії по інвалідності;

г) страхові виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

д) страхові виплати дитяті, яке народилося інвалідом вследствії травм на виробництві або професійного захворювання матері під час вагітності.

 

3. Відмова в страхових виплатах і надання соціальних послуг:

а) умисні дії потерпілого з настання страхового випадку;

б) представлення працедавцем або потерпілим помилкових відомостей про страховий випадок;

в) спричинення застрахованим умисної шкоди, яка привела до страхового випадку;

г) страхові виплати дитяті, народженому що після смерті потерпів.

 

4. У випадку, якщо збитки нанесено з вини працівника, тоді відшкодування збитків здійснюється:


а) власником підприємства;

б) страховими компаніями;

в) працівником підприємств;

г) профспілкою.


 

5. У випадку нанесення збитків працівникам і пошкодження к здоров'я їм виплачується:


а) додаткова заробітна плата;

б) повний розмір утраченого заробітку;

в) одноразова допомога;

г)додаткова оплачувана відпустка.


 

6. У випадку загибелі потерпілого виплачується одноразова допомога:

а) не менше заробітної плати за 3 роки;

б) не менше 5-річного заробітку працівника;

в) не менше річного заробітку працівника на кожного утриманця;

г) не менше річного заробітку на кожну дитину;

д) не менше річного заробітку на дитину, яка народилась після загибелі потерпілого.

7. Відшкодування власником збитків працівникам у випадку пошкодження їх здоров'я здійснюється у вигляді:


а) матеріального збитку;

б) морального збитку;

в) колективного збитку;

г) виробничого збитку.


 

8. Факт наявності вини потерпілого у нещасному випадку встановлюється:


а) комісією з технічної безпеки;

б) інженером з технічної безпеки;

в) комісією з досліджування нещасних випадків;

г) комісією профспілки.


 

9. Кошти на відшкодування витрат потерпілому на лікування направляються:


а) з фонду підприємства;

б) з професійного комітету;

в) з соціальної страховки;

г) з прибутку підприємства;

д) від власника підприємства.


 

10. Працівник, який втратив працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або у зв'язку з професійним захворюванням має право на:

а) збереження місця роботи до одужання або переходу на інвалідність;

б) додаткові надбавки до заробітної плати;

в) збереження середньої заробітної плати на весь період відновлення чи переходу на інвалідність;

г) на перепідготовку і працевлаштування;

д) на встановлення пільгових умов і режимів праці;

є) працевлаштування через державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання (ДСЗ).

 

11. Збиток, який не викликав втрати потерпілим професійної працездатності розуміється:

а) збиток, при якому порушення законодавчих прав працівника привели до втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль по організації свого життя;

б) збиток, при якому не втрачається здібність працівника до робіт по своїй професії і кваліфікації або по іншій адекватній нею професії;

в) визначення збитку

 

12. Термін знаходження на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням:

а) зараховується в стаж роботи для призначення пенсії за віком;

б) незараховується в стаж роботи для призначення пенсії за віком;

в) в стаж роботи з шкідливими умовами.

 

13. Нещасний випадок виник внаслідок невиконання працівником нормативних актів з охорони праці тоді:

а) допомога працівнику не виплачується взагалі;

б) виплачує компенсацію профком;

в) допомога може бути зменшена, але не більш ніж на 50 %;

г) допомогу виплачує фонд соціального страхування і вона може бути зменшена, але не більш ніж на 30 %.

 

14. У випадку нанесення моральної шкоди з працівником відбувається:

а) поширення відносин з оточуючими людьми;

б) негативні наслідки морального характеру;

в) фізичні страждання;

г) страждання, заподіяні працівникові внаслідок психічного впливу;

д) позбавлення можливості реалізації своїх звичок і бажань;

є) вимоги щодо додаткових зусиль для організації свого життя.

15. Моральна шкода:

а) відшкодовується;

б) не відшкодовується;

в) відшкодовується власником;

г) відшкодовується професійним комітетом;

д) відшкодовується фондом соціального страхування.

 

16. Порядок відшкодування моральної шкоди визначається:

а) законодавством;

б) трудовим договором;

в) угодою зі страховою компанією;

г) положенням про облік і розслідування нещасних випадків.

 

17. У випадку ліквідації підприємства власник зобов'язаний:

а) працевлаштувати осіб, які частково втратили працездатність, але не стали інвалідами;

б) не займатись працевлаштуванням осіб, які частково втратили працездатність;

в) звільнити всіх, виплатити зарплату і працевлаштувати їх через службу зайнятості;

г) відрахувати цільовим призначенням в Фонд соціального страхування від нещасних випадків кошти у розмірі середньорічної зарплати працівників за кожне нестворене робоче місце для таких осіб.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.101 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав