Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ситуація 14.

Читайте также:
  1. Безпека в надзвичайних ситуаціях
  2. Безпека в надзвичайних ситуаціях
  3. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті
  4. Безпеки працівників у надзвичайних ситуаціях
  5. Географічне розташування, природно-ресурсний потенціал, національний склад населення і конфесійна ситуація.
  6. ДІЇ ПІД ЧАС ПАНІКИ АБО В ІНШИХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ
  7. Етно-демографічна ситуація, мова, релігія й культура Грузії.
  8. Етнодемографічна ситуація, релігія й культура Вірменії.
  9. Забезпечення безпеки на підприємстві в надзвичайних ситуаціях
  10. Заходи безпеки у надзвичайних ситуаціях

Згідно з ст. 12 Закону "Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, що привели до втрати працездат­ності", особам, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, видається посвід­чення про загальнообов'язкове соціальне страхування. Хто видає таке посвідчення за­страхованому ?

 

 

ЗМІСТ

Стор.

 

Вступ. Основні поняття охорони праці. Тести 3

Тема 1. Правове регулювання охорони праці. Тести 6

Тема 2. Організація та управління охороною праці на

виробництві. Тести. Задачі: структура служби охорони праці 10

Ситуаційні виробничі завдання

Тема 3. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої

санітарії. Тести Охорона праці при роботі за ВДТ ПЕОМ. Тести 17

Тема 4. Основи техніки безпеки. Тести 27

Тема 5. Основи пожежної безпеки. Тести 29

Тема 6. Розслідування і облік нещасних випадків професійних

захворювань та аварій на виробництві. 32

Тема 7. Відшкодування збитків. Ситуаційні виробничі завдання 36

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ПРАКТИКУМ

з дисципліни “Основи охорони праці”

для студентів 1 курсу

всіх форм навчання усіх спеціальностей

 

 

ОДЕСА ОДЕУ 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ПРАКТИКУМ

з дисципліни “Основи охорони праці”

для студентів 1 курсу

всіх форм навчання усіх спеціальностей

 

 

 

ОДЕСА ОДЕУ 2009

Практикум знань з дисципліни “Основи охорони праці” для студентів 1 курсу всіх форм навчання усіх спеціальностей

Укл. Ю.І. Язикова – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2009р. – 69 с.)

 

 

УКЛАДАЧІ: Ю.І. Язикова, ст. викладач

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: І.О. Гродзинська, професор, д-р екон. наук,

(зовнішній рецензент)

Л.В. Іванова, канд. екон. наук, доцент

Т. В. Сочинська, канд. мед. наук, доцент

 

Коректор: А.О. Ковальова

 

 

В И Т Я Г

 

з протоколу № 2

засідання кафедри УП і ЕП

від 13 жовтня 2009р.

 

ПРИСУТНІ: усі викладачі

 

СЛУХАЛИ: Обговорення Практикуму з дисципліни “Основи охорони праці” для студентів 1 курсу усіх форм навчання усіх спеціальностей.

 

ВИСТУПИЛИ: З позитивними рецензіями виступили к. м. н., доцент Сочинська Т. В. та к.е.н., доцент Іванова Л.В.

 

УХВАЛИЛИ: Практикум з дисципліни “Основи охорони праці” для студентів 1 курсів, складений ст. викладачем Язиковою Ю.І. відповідає вимогам вищої школи і може бути рекомендований до друку.

 

Зав. кафедри УП і ЕП Никифоренко В.Г.

 

Секретар Мірошниченко П. О.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав