Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аудит розвитку персоналу

Читайте также:
  1. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  2. Авторизация, аутентификация, идентификация и аудит
  3. АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НАРОДІВ АЗІЇ ТА АФРИКИ ЯК НОВА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
  4. Анализ документов СМК проверяемой организации (аудит адекватности)(этап 2)
  5. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  6. Аналіз тексту на уроках розвитку зв'язного мовлення
  7. Асиметрії інноваційного розвитку
  8. Асиметрії соціального розвитку
  9. Асиметрія розвитку фінансового сектора
  10. Аттестация и лицензирование аудиторов и аудиторских организаций в РК.

1. Возникновение и функционирование наиболее значимых международных организаций по туризму в довоенные годы.

2. Роль ООН (Организация Объединённых Наций) в развитии международного туризма.

3. Деятельность ВТО (Всемирная Туристская Организация).

4. Основные положения Хартии туризма и Кодекса туриста.

5. Международные конференции, посвященные проблемам туризма, их специфику и деятельность.

6. Развитие молодежного туризма в XX в.: периоды и их характеристика?

7. Основные направления паломнического туризма в XX веке.

Класс однодольные

Poaceae

(насчитывают около 11000 видов)

Жизненные формы

Всегда травы однолетние, двулетние, многолетние (иск. бамбук - древовидный злак)

Подземная часть

Мочковатая корневая система, встречаются ползучие корневища (пырей)

Стебель

Соломина - неветвистый, цилиндрический, с полыми междоузлиями, вздутыми узлами

Листорасположение

Очередное

Листья

Всегдапростые, линейные, с листовым влагалищем, цельнокрайние.

Жилкование параллельное.

(в месте перехода листа во влагалище есть пленчатый вырост - язычок)

Цветки

Упрощены, с чешуйками вместо околоцветника, мелкие, неправильные, обоеполые. Исключение кукуруза → однополые цветки!

Цветки собраны в соцветия:

· сложный колос - рожь, пшеница

· сложная кисть – овес

· метелкатычиночные цветки кукурузы

· початокпестичные цветки кукурузы

Плоды

Всегдазерновка – сухой, нераскрывающийся, односеменной

Представители

Кукуруза = Zea mays

ЛРС - кукурузные рыльца, БАВ – флавоноиды.ЖЕЛЧЕГОННОЕ СРЕДСТВО

 

 

Аудит розвитку персоналу

Метою аудиту розвитку персоналу є вивчення спів падання стратегії підприємства і розвитку персоналу.

1. Визначаються загальні умови розвитку персоналу. При цьому вивчають чи є в наявності:

- стратегічні плани та програми розвитку, виконання яких підтверджено кількісними та якісними показниками,

- діяльність спеціальної служби управління підготовкою та перепідготовкою персоналу,

- системи внутрішнього або зовнішнього професійного навчання,

- методична та нормативна база, що регулює цю діяльність.

Аудиторська перевірка системи розвитку персоналу складається із наступних напрямів:

1. вивчення усіх можливих процесів підвищення кваліфікації (навчання, перенавчання, професійна перепідготовка, підвищення кваліфікації, робота гуртків якості тощо)

2. аналіз кар’єрного просування та планування кадрового резерву

 

Управління процесом перепідготовки передбачає:

1. визначення масштабів перепідготовки і факторів, які на це впливають,

2. вибір форм перепідготовки з врахуванням потрібного рівня і мінімізацією витрат ні її проведення

3. підбір раціонального поєднання старої та нової професії.

 

Кількість працівників, яким потрібна перепідготовка, залежить від:

- кількості вивільнених працівників та їх контингенту

- можливостей працевлаштуватися на підприємстві

- частки працівників, які погоджуються на перепідготовку


5.5. Стратегічний аудит персоналу

Процес планування персоналу складається із трьох етапів:

1. Оцінка наявних ресурсів

2. Оцінка майбутніх потреб

3. Розробка програми задоволення потреб

Оцінка наявних ресурсів:

- Встановити скільки осіб зайнято виконанням кожної операції

- оцінити кількість і якість праці

- проаналізувати систему вимог до трудових навичок

- встановити скільки осіб відповідає встановленим вимогам

- встановити скільки осіб не відповідає встановленим вимогам

- встановити причини, за якими працівники не відповідають встановленим вимогам

- визначити можливості усунення цих невідповідностей

 

Оцінка майбутніх потреб

- прогноз майбутніх потреб чисельності персоналу

- прогноз вимог до персоналу

 

Розробка програм задоволення майбутніх потреб

Складання конкретних графіків проведення заходів щодо залучення, наймання, підготовки та просування працівників.

 

 

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав