Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритмічні роботи з величинами

Читайте также:
  1. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  2. Алгоритм виконання курсової роботи
  3. Алгоритмічні мови
  4. Безпека роботи з комп'ютерною технікою.
  5. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  6. Введение в программирование на языке Pascal Работа с величинами. Ввод-вывод Выражения. Линейные алгоритмы
  7. Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.
  8. Взаємозв'язок теорії та практики соціальної роботи
  9. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

При розв’язуванні практичних задач за допомогою алгоритмічних процедур потрібно, як слід, здійснювати обчислювальні дії із константами, змінними, елементами масивів та функціями.

Константами називаються числа або тексти, які явно задані у програмі. Так як в алгоритмічних мовах використовуються математичні формули, то збережено поняття про постійні та змінні величини, які прийняті в математиці. Як відомо, значення постійної величини (на відміну від змінної) не змінюється в процесі виконання алгоритму. Величини являють собою як вихідні дані при розв’язку задач, так і результат розрахункових процесів. В алгоритмічних мовах змінним величинам надаються ім’я. Значення величин (змінних та постійних) можуть бути як числовими, так і текстовими. Числові значення бувають різного типу (цілі числа, дійсні числа). Текстові величини (символьні або рядкові) приймають значення слів.

У сучасних алгоритмічних мовах числа можуть бути як від’ємними (знак ““), нулем, так і додатними (“+”). Дійсні числа у програмі можуть бути надані у формі числа з фіксованою або плаваючою крапкою. У першому випадку ціла та дробова частина числа відокремлюється крапкою.

Число у показниковій формі (0.15Е+02) називають нормалізованим, якщо його ціла частина дорівнює нулю, а в мантисі після крапки стоїть цифра, відмінна від нуля.

У програмах можна використовувати запис цілих та дійсних констант у любій довільній формі, але в ЕОМ форма надання чисел наступна: форма запису з плаваючою крапкою використовується для представлення дійсних чисел, а з фіксованою крапкою – в основному, для представлення цілих чисел. В ЕОМ перед виконанням дії цілі числа автоматично набирають форму числа з плаваючою крапкою.

У розрахункових процесах широко використовується надання величин у формі таблиць. Як правило, таблиці бувають лінійними (одновимірні) та прямокутними (двовимірні), що складаються з n стовпчиків та m рядків. В програмах упорядковану множину елементів, які входять до таблиці, називають масивом. Кожному масиву надається ім’я та в круглих дужках вказуються допустимі межі зміни індексів елементів, які входять до масиву (a(10), b(5,10), a(k), b(і,j)). Для представлення елементу таблиці з індексом використовують індексні змінні. Розташування індексних змінних упорядковано в масиві.

Функції в програмах позначаються за допомогою імені функції та набору (списку) аргументів: (SІN(x), F(x,y), MAKS(x)). Функції, що найчастіше використовуються, зберігаються в пам’яті ЕОМ у вигляді стандартних бібліотечних програм.

 

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав