Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення вартості основних засобів і суми амортизаційних

Читайте также:
  1. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  2. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  3. Аналіз основних коефіцієнтів ділової активності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» БАНК» в частині активів
  4. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  5. Аналіз основних показників, що характеризують ліквідність
  6. Аналіз технічного стану та руху основних засобів
  7. Безпека праці при виконанні основних видів робіт
  8. Біогеохімічні цикли основних хімічних елементів
  9. Бюджет собівартості виготовленої продукції
  10. Бюджет собівартості реалізованої продукції

Установлено, что существуют явные отличия групповых признаков крови у людей разных рас и национальностей. Так, среди коренного населения Азии преобладает группа В, у европейцев - группа А, а у коренных американцев и австралийских аборигенов группа 0. Необычно высокая для своих регионов частота встречаемости группы 0 наблюдается среди коренного населения Сибири (чукчей, эвенков, эскимосов), а также у некоторых народов Швейцарии, испанских басков и исландцев. Группа А довольно значительно преобладает среди населения Турции.

Интересно отметить, что среди эвенков нет Rh - людей, а среди армян число Rh+ значительно больше, чем среди европейцев. Установлены существенные различия в фенотипах системы АВ0 и Rh у белой, желтой и черной расы.

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП...................................................................................................................... 4

1 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.................... 5

2 ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ................................................................................ 6

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В УСТАТКУВАННІ, КІЛЬКОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ ТА ОРГСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ.......................................................................... 8

3.1 Розрахунок дійсного фонду часу роботи устаткування і робітників..... 8

3.2 Розрахунок необхідної кількості одиниць устаткування. Визна-

чення коефіцієнтів завантаження.............................................................. 9

3.3 Розрахунок необхідної кількості основних і допоміжних

робітників..................................................................................................... 10

3.4 Обґрунтування оргструктури управління................................................. 11

4 ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ І ПОТОЧНИХ ВИТРАТ.......................... 12

Визначення вартості основних засобів і суми амортизаційних

відрахувань.................................................................................................... 12

4.2 Обґрунтування системи організації заробітної плати і матеріаль-

ного стимулювання. Розрахунок фонду заробітної плати....................... 14

4.3 Складання кошторису витрат на утримання і експлуатацію устатку-

вання, кошторисів загальновиробничих і загальногосподарських витрат.. 18

4.4 Розподіл непрямих витрат.......................................................................... 21

4.5 Складання калькуляції собівартості продукції і кошторису

витрат на виробництво................................................................................ 23

4.6 Визначення потреби в оборотних коштах підприємства........................ 25

5 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

І ВИСНОВКИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА............. 28

5.1 Визначення беззбиткового обсягу виробництва і запасу тривалості..... 28

Визначення суми прибутку......................................................................... 28

5.3 Визначення основних техніко-економічних показників......................... 29

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ............................................................................................ 30

Додаток А............................................................................................................. 31

ДОДАТОК Б............................................................................................................. 32

ДОДАТОК В............................................................................................................. 33

ДОДАТОК Г............................................................................................................. 45

ВСТУП

«Економіка підприємства» ­– це економічна наука. Вона досліджує виробничі відносини між людьми, дію економічних законів та закономірностей у процесі виробництва, розподіл та споживання матеріальних ресурсів.

Економіку підприємства можна сформулювати як науку про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах. Вона вивчає економічні процеси, які здійснюються на підприємстві при використанні ресурсів для задоволення матеріальних потреб у відповідності до матеріальних можливостей учасників господарської діяльності.

Мета даної курсової роботи – закріплення у студентів теоретичних знань, формування практичних навичок в галузі економіки підприємства, достатніх для ефективного ведення господарської діяльності підприємства.

Об’єктом курсової роботи є процеси раціонального використання ресурсів підприємства (персонала, основних виробничих фондів, оборотних коштів, інвестицій тощо).

Предмет роботи – виконання економічних розрахунків, складання кошторису витрат на виробництво, визначення і обґрунтування техніко-економічних показників роботи підприємства.

Виконання курсової роботи повинне сприяти формуванню у студентів бачення щодо визначення цілей створення та функціонування підприємства, цілей і напрямків його діяльності, одержанню знань з питань правових основ господарювання підприємства, навичок самостійної роботи з законодавчими актами, нормативною та довідковою літературою.

Основне завдання роботи – дати змогу отримати студентам знання про основи ефективного функціонування суб’єктів господарювання, сприяти формуванню економічного мислення при проведенні досліджень, навчити обґрунтовувати та робити відповідні висновки, які допоможуть приймати оптимальні варіанти господарських рішень.

 

 


 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав