Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок дійсного фонду часу роботи устаткування і робітників

Читайте также:
  1. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  2. Алгоритм виконання курсової роботи
  3. Алгоритмічні роботи з величинами
  4. Безпека роботи з комп'ютерною технікою.
  5. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  6. В Україні немає свого фільмофонду і державного кіномузею, низький рівень кіноосвіти. Зовсім зникла кінопреса (журнали “Новини кіноекрана”, “Вавилон”).
  7. Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.
  8. Взаємозв'язок теорії та практики соціальної роботи
  9. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  10. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Для визначення потреби в устаткуванні і чисельності працюючих необхідно розрахувати дійсний фонд часу роботи устаткування з урахуванням простоїв його в планових ремонтах і фонду часу роботи робітників з урахуванням планованих невиходів.

Фонд часу роботи устаткування (Фоб) розраховується за формулою:

(3.1)

де НФЧ – кількість робочих днів за режимом підприємства (дн.);

Тзм – тривалість зміни (8 годин);

Кпс – кількість передсвяткових днів (дн.);

Тскор – скорочення часу роботи в передсвяткові дні (1 година);

КФзм – коефіцієнт змінності; КФзм = 2;

КФпр – коефіцієнт, враховуваючий простої в планово-попереджувальних ремонтах; КФпр = 0,1.

Кількість робочих днів (номінальний фонд часу) розраховується як різниця між кількістю календарних днів і вихідних та святкових днів у тому році, коли здійснюються розрахунки.

Фонд часу роботи робітника (Феф(пл.)) розраховується за формулою:

(3.2)

де ККД – кількість календарних днів у році (дн.);

В – кількість вихідних днів у році (дн.);

С – кількість святкових днів у році (дн.);

НВ – невиходи на роботу (дн.);

Приклад розрахунку фонду часу роботи робітника подано у табл. 3.1.

У цьому розділі необхідно визначити коефіцієнт облікового складу за формулою:

де КФос – коефіцієнт приведення чисельності за явкою до спискової;

НФЧ – номінальний фонд часу роботи підприємства;

РФЧ – реальний (явний) фонд робочого часу (фактична кількість днів роботи).

Таблиця 3.1 – Приклад розрахунку ефективного фонду часу роботи робітника

 

Показники Значення показників
Кількість календарних днів, дн.
Кількість вихідних і святкових днів, дн.
Кількість робочих днів (номінальний фонд часу, дн.)
Невиходи на роботу (дн.), з них:  
чергові відпустки
відпустки у зв’язку з навчанням
неявки у зв’язку з захворюванням
неявки у зв’язку з пологами
виконання державних обов’язків
Явний (фактичний) робочий час, дн.
Середня тривалість робочого дня, годин
Скорочення часу роботи в передсвяткові дні, годин
Ефективний фонд часу за рік одного робітника, годин

Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 35 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав