Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Складання кошторису витрат на утримання і експлуатацію устаткування, кошторисів загальновиробничих і загальногосподарських витрат

Читайте также:
  1. Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.
  2. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  3. Аналіз витрат на виробництво продукції
  4. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  5. Аудит витрат діяльності
  6. Баланс підприємства: сутність, мета складання, структура, взаємозв’язок з рахунками.
  7. Бюджет адміністративних витрат
  8. Бюджет витрат на придбання матеріальних ресурсів
  9. Бюджет загальновиробничих накладних витрат
  10. Бюджетний дефіцит -це та сума, на яку в даному році витрати бюджету перевищують його доходи.Допустимо 3% від ВВП.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Кошторис витрат на утримання й експлуатацію устаткування складається за статтями витрат, поданих у табл. 4.8.

Таблиця 4.8 – Кошторис витрат на утримання й експлуатацію устаткування

Стаття витрат Склад витрат Сума
Витрати на повне відновлення і капі-тальний ремонт основних фондів Амортизація основних фондів 4 групи за винятком обчислювальної техники  
Витрати на експлу-атацію устаткування (техогляд і обслуговування) 2.1 Основна і додаткова зарплата з відрахуваннями допоміжних робітників: - наладчики - електрики - мастильники  
2.2 Вартість споживаних енергоресурсів
2.3 Вартість допоміжних матеріалів для догляду за устаткуванням
Витрати на проведення поточного ремонту устаткування і транспортних засобів 3.1 Основна і додаткова зарплата з відрахуваннями ремонтних слюсарів  
3.2 Витрати на матеріали, запчастини, комплектуючі вироби для ремонту і техобслуговування устаткування  
    Витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів 4.1 Основна і додаткова зарплата з відрахуваннями допоміжних робітників, обслуговуючих транспортні засоби  
4.2 Вартість споживаних енергоресурсів
4.3 Вартість допоміжних матеріалів, необ-хідних для утримання транспортних засобів
Знос малоцінних інструментів і при-строїв, що швидко зношуються 5.1 Сума зносу
5.2 Витрати по його відшкодуванню: - основна і додаткова зарплата з відрахуван-нями заточників - витрати на матеріали
Інші витрати  
РАЗОМ  

Основна і додаткова зарплата робітників із відрахуваннями визначається за формулою:

ЗПО = ЗПосн (1+%ДЗП)(1+%В), (4.10)

де ЗПО – сума основної, додаткової зарплати і відрахувань, грн;

ЗПосн – основна зарплата, грн;

%ДЗП – відсоток додаткової зарплати, розрахований за формулою (4.9);

%В – відсоток відрахувань із зарплати, %.

Кошторис загальновиробничих витрат складається за статтями витрат поданих у табл. 4.9.

Таблиця 4.9 – Кошторис загальновиробничих витрат

Стаття витрат Склад витрат Сума
Витрати, пов'язані з керуванням виробництва Основна і додаткова зарплата з відрахуваннями робітників апарату керування цехів (начальник цеху та його заступники, табл.4.7)  
Витрати, пов'язані з оплатою відряджень Оплата службових відряджень у межах норм, передбачених законодавством
Амортизація будинків і споруд Амортизаційні відрахування основних фондів 3 групи (80% від загальної суми) та 6 групи  
Витрати некапітального характеру (з удосконалювання технологій) 4.1 Основна і додаткова зарплата з відрахуваннями робітників
4.2 Вартість матеріалів
Витрати на обслуговування виробничого процесу 5.1 Основна і додаткова зарплати з відрахуваннями цехового персоналу  
5.2 Поточний ремонт, огляд і обслуговування будинків і споруд у тому числі: - основна і додаткова зарплати з відрахуваннями робітників, зайнятих на госп. роботах; - вартість енергії, води, газу, пару, спожитих для господарських потреб      
5.3 Витрати на здійснення контролю за виробничими процесами і якістю продукції у т.ч.: - основна і додаткова зарплати з відрахуваннями робітників, що здійснюють контроль; - вартість матеріалів    
5.4 Витрати на охорону праці у т.ч.: - основна і додаткова зарплати з відрахуваннями; - вартість матеріалів
Знос МШП Сума зносу
  Інші витрати  
РАЗОМ  

Кошторис загальногосподарських витрат складається за статтями витрат, які подані у табл. 4.10.

Таблиця 4.10 – Кошторис загальногосподарських витрат


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав