Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Складання калькуляції собівартості продукції і кошторису витрат на виробництво

Читайте также:
  1. Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.
  2. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  3. Аналіз витрат на виробництво продукції
  4. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  5. Аудит витрат діяльності
  6. Баланс підприємства: сутність, мета складання, структура, взаємозв’язок з рахунками.
  7. Бюджет адміністративних витрат
  8. Бюджет витрат на придбання матеріальних ресурсів
  9. Бюджет загальновиробничих накладних витрат
  10. Бюджет реалізації продукції
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У даному підрозділі необхідно скласти калькуляції собівартості одиниці кожного виробу і кошторис витрат на виробництво.

Калькуляція складається за формою табл. 4.12

Норма витрати електроенергії на технологічні цілі розраховується на основі потужності устаткування за формулою:

НВеі = (4.20)

де НВеі – норма витрати електроенергії для виробництва одиниці виробу і-го виду, кВт;

Mj – потужність устаткування на j-й операції, кВт/г (подана у табл. 4.11);

ТРij – трудомісткість обробки виробу і-го виду на j-й операції, н-г.;

КФп – коефіцієнт попиту, КФп = 0,8.

Додаткова заробітна плата на загальний випуск і-го виду виробу розраховується за формулою (4.21):

ЗПдоді = ЗПосні %ДЗП, (4.21)

де ЗПосні – основна заробітна плата основних робітників і-го виду виробу (табл.4.4).

Відрахування з зарплати на весь випуск розраховується за формулою:

ВЗПі = (ЗПосні+ЗПдоді) %В. (4.22)

Позавиробничі витрати необхідно взяти в розмірі 5% від виробничої собівартості.

Таблиця 4.12 – Калькуляція собівартості

  Найменування статей Одиниця виміру На одиницю Сума на весь випуск, грн
Норма витрат Вартість, грн Сума, грн
Сировина і матеріали          
  - сталь кг дод. В6 2,60 с.4*с.5 с.6*ВПі
  - пластик кг дод. В6 1,50 с.4*с.5 с.6*ВПі
Куповані напівфабрикати шт. дод. В6 2,50 с.4*с.5 с.6*ВПі
Паливо й енергія на технологічні цілі кВт/год. ф. 4.20 0,31 с.4*с.5 с.6*ВПі
Основна зарплата       с.7/ВПі з табл.4.4
Додаткова зарплата       с.7/ВПі ф. 4.21
Відрахування з зарплати       с.7/ВПі ф. 4.22
Витрати на утримання й експлуатацію устаткування       ф. 4.17 с.6*ВПі
Загальновиробничі витрати       ф. 4.18 с.6*ВПі
Загальногосподарські витрати       ф. 4.19 с.6*ВПі
  Разом виробнича собівартість       ∑(р1:р9) ∑(р1:р9)
Позавиробничі витрати       5% 5%
  Разом повна собівартість       ∑(р1:р10) ∑(р1:р10)

Позначка «с» означає – стовбець, «ф» – формула, «р» – рядок.

Кошторис витрат на виробництво складається за економічними елементами і за статтями калькуляції. Він включає усі витрати, що знадобляться для випуску заданої кількості виробів.

Таблиця 4.13 – Кошторис витрат на виробництво

  Статті калькуляції   Елементи витрат Сировина і матеріали Напівфабрикати Паливо й енергія Основна зарплата Додаткова зарплата Відрахування Витрати на утримання й експлуатацію устаткування Загальновиробничі витрати Загальногосподарські витрати Позавиробничі витрати Інші витрати Разом
Матеріальні витрати + + +       + + +     +
Витрати на оплату праці       + +   + + +     +
Відрахування з зарплати           + + + +     +
Амортизація             + + +     +
Інші витрати             + + + + + +
РАЗОМ + + + + + + + + + + + +

* Знак "*+" указує на осередки, у яких повинні бути показники.

 

Показник «РАЗОМ» за статтями калькуляцій заповнюється з калькуляцій собівартості одиниці виробу шляхом складання значень за відповідними статтями за усіма виробами.

Витрати на утримання й експлуатацію устаткування, загальновиробничі витрати, загальногосподарські витрати за елементами витрат розраховуються з відповідних кошторисів.

Стовбець «Інші витрати» не заповнюється.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав