Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В27. Теорема Гауса для магнітного поля.

Читайте также:
  1. Вторая теорема Шеннона
  2. Графическое изображение электростатического поля. Силовые линии.
  3. Категориальные структуры сознания. Понятие семантического поля. Понятие семантического пространства. Семантическая структура сознания
  4. Лекция 3. Дивергенция. Теорема Остроградского-Гаусса
  5. Лекция 4. Ротор. Теорема Стокса
  6. Линейная независимость столбцов (строк) матрицы. Теорема о ранге матрицы.
  7. Механизмы устойчивости стационарного состояния в био системах. Теорема Пригожина
  8. Многочлены от матриц и теорема Гамильтона—Кэли
  9. Оборона Севастополя.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Д) .

63В28. Циркуляція вектора напруженості електростатичного поля для будь-якого замкнутого контура:

А) ;

63В29. Соленоїд індуктивністю L=0,3 Гн підключений до джерела струму (І=10 А). Визначити енергію магнітного поля соленоїда.

В) 15 Дж;

63В30. По котушці індуктивності L=0,5 Гн тече струм 8 А. Яку енергію магнітного поля має ця котушка?

Г) 16 Дж;

63В31. Яка об'ємна густина енергії магнітного поля індукцією В=2,5 Тл у вакуумі? m0=4p×10-7 Гн/м.

А) 2,5 МДж/м3;

63В32. Яка напруженість магнітного поля в повітрі, якщо об'ємна густина енергії магнітного поля дорівнює 0,4p Дж? m0=4p×10-7 Гн/м.

Д) 1,4×103 А/м.

63В33. Визначити об'ємну густину енергії магнітного поля, якщо енергія магнітного поля соленоїда дорівнює W=0,2 Дж, а об'єм V=5×10-4 м3.

В) 400 Дж/м3;

63С1. При піднесенні постійного магніту до котушки, приєднаної до гальванометра, магнітний потік зріс з 0,2 до 0,4 Вб за 0,1 с. Який струм покаже гальванометр, якщо загальний опір котушки і гальванометра дорівнює R=2 Ом?

Г) 1 А;

С2. Напруженість магнітного поля, перпендикулярного до прямокутного контура розмірами 5´6 см2 змінюється від 50 до 70 А/м за 0,05с. Яка електрорушійна сила індукції наводиться в контурі?

Г) 1,5×10-6 В;

63С3. При обертанні стержня довжиною 0,6 м в горизонтальній площині з частотою v=2 Гц на кінцях провідника виникає різниця потенціалів. Визначити цю різницю потенціалів, якщо напруженість магнітного поля землі (вертикальна складова) складає 20 А/м.

В) 1,78×10-4 В;

63С4. В однорідному магнітному полі (В=0,1 Тл) рівномірно з частотою v=10 с-1 обертається рамка, яка містить N=1000 витків, які щільно прилягають один до одного. Площа рамки S=150 см2. Визначити миттєве значення е.р.с. індукції, що відповідає куту повороту рамки 30°.

Г) 47 В;

63С5. Соленоїд із осердям з немагнітного матеріалу містить 1200 витків дроту, які щільно прилягають один до одного. При силі струму І=4 А магнітний потік Ф=6 мкВб. Визначити індуктивність соленоїда.

Г) 1,8×10-3 Гн

63С6. Соленоїд містить 4000 витків дроту, по якому тече струм І=20 А. Визначити потокозчеплення y, якщо індуктивність L=0,4 Гн.

А) 2×10-3 Вб;

63С7. На картонний каркас довжиною l=0,5 м і площею поперечного перерізу S=4 см2 намотаний в один шар провід діаметром 0,2 мм так, що витки щільно прилягають один до одного. Визначити індуктивність L одержаного соленоїда.

А) 5 Гн; Б) 0,8 Гн; В) 0,06 Гн; Г) 6×10-3 Гн; Д) 2×10-3 Гн.

63С8.Визначити струм в колі через 0,01 с після його розмикання. Опір кола R=20 Ом. індуктивність L=0,1 Гн. Сила струму до розмикання кола складала І0=50 А.

В) 7 А;

63С9. Соленоїд містить 500 витків. При струмі І=2 А магнітний потік Ф=0,1 мВб. Визначити енергію магнітного поля соленоїда. Осердя виконано з немагнітного матеріалу, а магнітне поле в усьому об'ємі однорідне.

Г) 50 мДж;

63С10. В однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям магнітної індукції розташований плоский контур площею S=400 см2, при постійній сила струму І=20 А його повернули відносно сторони на кут 60°. При цьому була виконана робота А=0,2 Дж. Визначити індукцію магнітного поля.

В) 1 Тл:

63С11. Магнітний потік соленоїда перерізом S=10 см2 дорівнює 10 мкВб. Визначити об'ємну густину енергії магнітного поля соленоїда. Осердя виконано з немагнітного матеріалу, а магнітне поле в усьому об'ємі однорідне.

Д) 40 Дж/м3.

63С12. Визначити густину енергії магнітного поля в центрі кільцевого провідника радіусом R=25 см, що має 100 витків. Сила струму в провіднику І=2 А. m0=4p×10-7 Гн/м.

А) 0,1 Дж/м3;

63С13. Соленоїд з осердям з немагнітного матеріалу містить 1200 витків дроту, щільно прилеглих один до одного. При силі струму І=4 А магнітний потік Ф=6 мкВб. Визначити енергію W магнітного поля соленоїда.

Д) 14,4×10-3 Дж.

63С14. При якій силі струму в прямолінійному нескінченно довгому провіднику густина енергії магнітного поля на відстані r=1 см від провідника рівна 0,1 Дж/м3.

А) 25 А;

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 41 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав