Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Читайте также:
  1. Взаємодія державної влади, об'єднань роботодавців та профспілок у визначенні і проведенні в життя узгодженої соціально-економічної політики в галузі трудових відносин – це
  2. Виконання місцевих бюджетів за видатками. Розпис видаткової частини бюджету
  3. Вимоги до структури, змісту, обсягу й інтенсивності фізичних вправ в основній частині уроку.
  4. ІІІ. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів, міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
  5. Обсягу міжбюджетних трансфертів
  6. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
  7. Розділ 2. Розробка операційних бюджетів та складання графіків руху очікуваних
  8. Світовий досвід територіального управління. Особливості формування територіальних бюджетів
  9. Система бюджетів підприємства
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. До видатків, які здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

1) державне управління:

а) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим;

б) обласні ради;

2) освіту:

а) загальну середню освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації:

спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)

розумового розвитку, санаторні школи-інтернати; загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні

школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки

(крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які

позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків, визначених у підпункті "в" пункту 2 статті

89 цього Кодексу, та дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей);

б) заклади професійно-технічної освіти, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим і

виконують державне замовлення;

в) вищу освіту (вищі заклади освіти I, II, III та IV рівнів акредитації, що перебувають у власності

Автономної Республіки Крим та спільній власності територіальних громад);

г) післядипломну освіту (інститути післядипломної освіти вчителів та центри і заходи з підвищення

кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування, постійно діючі курси (центри) підвищення кваліфікації працівників соціально-

культурної сфери та агропромислового комплексу, що знаходяться у комунальній власності);

ґ) інші державні освітні програми;

3) охорону здоров'я:

а) первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення);

б) спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні,

поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для інвалідів Великої

Вітчизняної війни, будинки дитини, станції переливання крові);

в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та

підлітків, санаторії медичної реабілітації);

Сторінка 30 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

г) інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії,

бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров'я і

заходи санітарної освіти, інші програми і заходи);

4) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) державні програми соціального захисту та соціального забезпечення: допомога по догляду за

інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу; адресна соціальна допомога

малозабезпеченим сім'ям; виплати компенсації реабілітованим; дитячі будинки-інтернати; навчання

та трудове влаштування інвалідів; будинки-інтернати для престарілих і інвалідів; будинки-інтернати

для дітей-інвалідів; центри по нарахуванню пенсій; притулки для неповнолітніх (крім притулків,

визначених у підпункті "а" пункту 4 статті 89 цього Кодексу);

б) республіканські Автономної Республіки Крим і обласні програми і заходи з реалізації державної

політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

в) інші державні соціальні програми;

5) культуру і мистецтво:

а) державні культурно-освітні програми (республіканські Автономної Республіки Крим та обласні

бібліотеки, музеї та виставки);

б) державні театрально-видовищні програми (філармонії, музичні колективи і ансамблі, театри,

палаци і будинки культури республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення,

інші заклади та заходи у галузі мистецтва);

в) інші державні культурно-мистецькі програми;

6) фізичну культуру і спорт:

а) державні програми з розвитку фізичної культури і спорту (навчально-тренувальна робота

дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів республіканського Автономної Республіки Крим та

обласного значення, заходи з фізичної культури і спорту республіканського Автономної Республіки

Крим та обласного значення);

б) державні програми з інвалідного спорту і реабілітації (республіканський Автономної Республіки

Крим та обласні центри з інвалідного спорту і дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів та

спеціалізовані спортивні школи параолімпійського резерву; проведення навчально-тренувальних

зборів і змагань з інвалідного спорту республіканського Автономної Республіки Крим та обласного

значення).

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав