Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виконання бюджету.

Читайте также:
  1. Алгоритм виконання курсової роботи
  2. Визнання та виконання міжнародного комерційного арбітраж­но­го рішення
  3. Виконання акредитива
  4. Виконання господарських зобов'язань
  5. Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину.
  6. Виконання зобов'язання
  7. Виконання місцевих бюджетів за видатками. Розпис видаткової частини бюджету
  8. Виконання наказу або розпорядження
  9. ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Сторінка 38 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

Це головна стадія бюджетної процедури.

Бюджетний Кодекс стадію виконання державного бюджету поділяє ще на 6 етапів стадії:

1. Становлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі

затвердженого бюджетного розпису;

2. Затвердження кошторисів розпорядників бюджетних коштів;

3. Взяття бюджетних зобов’язань;

4. Отримання товарів, робіт та послуг;

5. Здійснення платежів;

6. Використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.

Міністерство Фінансів складає і затверджує бюджетний розпис (поквартальний розподіл доходів і

видатків). Бюджетний розпис складається на протязі місяця після набрання чинності закону «Про

Державний Бюджет». Бюджетний розпис подається для виконання Державним казначейством.

Державний бюджет передбачає обов’язкові показники відповідно до яких Державне казначейство

здійснює його виконання. Міністр фінансів протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність

бюджетного розпису встановленим бюджетним призначенням. Державний бюджет виконується з

1998 року в казначейській формі. Державне казначейство відриває в установах банків казначейські

рахунки на своє ім’я на розпорядників бюджетних коштів. В органах державного казначейства

відкриваються особові рахунки і реєстраційні рахунки.

Особові рахунки –це рахунки, які відкриваються для розпорядника бюджетних коштів (крім

розпорядників 3-го ступеня) для зарахування коштів, які підлягають подальшому розподілу і

переказу конкретному розпоряднику (отримування коштів).

Реєстраційні рахунки –відкриваються в органах державного казначейства розпорядника і

отримувача бюджетних коштів для обліку операцій з коштами загального фонду бюджету.

Спеціальні реєстраційні рахункивідкриваються для обліку доходів і видатків передбаченим

спеціальним фондом бюджету.

Розпорядники бюджетних коштів 1 і 2-го ступеня відкривають зведені особисті рахунки для

зарахування коштів, які потім підлягають подальшому перерахуванню на особові та реєстраційні

рахунки. Бюджетні кошти перераховуються на розпорядників бюджетних коштів, які поділяються

на:

1. Головні розпорядники ( міністри і керівники центральних органів виконавчої влади – по

державному бюджету; керівники відділів областей, міських, районних державних

адміністрацій – по місцевих бюджетах; голови сіл і селищних рад – по сільським і селищним

бюджетам). Головний розпорядник бюджетних коштів визначає перелік нижче стоячих

розпорядників на території області і не пізніше 15 днів до початку бюджетного періоду

подають державне казначейство. Головний розпорядник має право використовувати

бюджетні кошти на утримання свого апарату управління, на центральні заходи по галузі і

розпоряджатися коштами між нижче стоячими розпорядниками.

2. Розпорядники 2-го ступеня (бюджетні установи в особі їх керівників).

3. Розпорядники 3-го ступеня (керівники відокремлених підрозділів бюджетних установ, які

мають окрему бухгалтерію). Вони можуть мати безпосередньо підпорядковані їм

утримувачам бюджетних коштів.

Бюджетні кошти витрачаються виключно на підстави кошторису.

Кошторис –це основний плановий документ бюджетної установи, який надає повноваження

щодо отримання доходної і здійснення видатків, визначення обсягу і спрямованість кошторисів для

виконання бюджетними установами свої функцій та досягнення цілей визначені на бюджетний

період відповідно до бюджетних призначень.

Сторінка 39 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та провадять видатки лише в

межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. Будь-які зобов’язання взяті фізичними

та юридичними особами за коштами державного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань,

або з перевищенням повноважень, не вважати бюджетними зобов’язаннями. Витрати державного

бюджету на їх покриття не допускається.

Державне казначейство здійснює платежі за дорученням розпорядників бюджетних коштів лише

при:

1. Наявність відповідних бюджетних зобов’язань для платежу в бухгалтерському обліку

виконання державного бюджету;

2. Відповідні напрямків витрачання бюджетних коштів бюджетних асигнувань ;

3. Наявність у розпорядників бюджету коштів не використовується бюджетні асигнування.

Державне казначейство відкриває реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів на

кожний бюджетний рік, які закриваються не пізніше 31 грудня або на останній день іншого

бюджетного періоду. За виняткових обставин міністр фінансів може визначити термін закриття

рахунків, які повинні настати не пізніше як через 5 робочих днів після закінчення бюджетного

періоду. На кінець бюджетного періоду державне казначейство зберігає залишок коштів на

рахунках спеціального бюджету для покриття відповідних витрат в наступному бюджетному періоді

з урахуванням їх цільового призначення.

Рахунки спеціального фонду державного бюджету відкриваються в наступному бюджетному

періоді з урахуванням цільового призначення. Для відкриття реєстраційного рахунку в державному

казначействі заводяться особові справи. Після реєстрацій розпорядника коштів йому присвоюється

номер. Про відкриття реєстраційного рахунку в органи державного казначейства повідомляє

розпорядник коштів. Органи державного казначейства укладає з розпорядником бюджетних коштів

договори на розрахункове обслуговування у відповідності з установленими лімітами та

затверджується кошторисом. Договір може бути припинений за ініціативою однієї з сторін у

випадках виявлення фактів порушень або у випадках припинення діяльності однієї з сторін.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав