Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Податків.

Читайте также:
  1. Ознаки фізичних осіб як платників податків.
  2. Податкові агенти та представники платника податків.
  3. Права і обов’язки платників податків.
  4. Способи стягнення податків.
  5. Функції податків. Види податків. Принципи оподаткування.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Податок –це вставнолене вищим органом законодавчої влади обов’язків платіж, яким

встановлюється обов’язок платника податку, фізичної або юридичної особи сплатити до бюджету

чітко визначену суму у встановлені законом терміни і які характеризуються 5 рисами:

1. Обов’язковість платежу. Полягає в тому, що за ухилення від сплати за порушення термінів

сплати законом передбачається юридична відповідальність;

2. Перехід права власності на частину коштів у вигляді податку від платника до держави;

3. Індивідуальна безвідплатність платежу, яка полягає в тому. Що стягуючи податок держава

не бере на себе зобов’язання надати платнику певний еквівалент його платежу у вигляді

матеріальних благ чи послуг;

4. адресність. Податок надходить виключно до бюджету.

5. Регулярність стягнення.

Функції податків:

1. Фіскальна. Полягає у формуванні доходної частини бюджету;

2. Регулююча. Полягає в тому, що за допомогою податкового механізму держава або заохочує

до виробництва певної продукції або навпаки, робить це невигідним.

3. Контрольна.

Механізми (методи) стягнення податку:

- пропорційний метод оподаткування. Із збільшенням об’єкту оподаткування ставка

податку не збільшується;

- прогресивний. Коли із збільшенням об’єкту оподаткування збільшується і ставка податку;

- пропорційно-прогресивний;

- прогресивно-пропорційний;

Сторінка 44 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

- регрес ний метод. Із збільшенням об’єкту оподаткування ставки зменшуються.

Обов’язкова умова для залучення до оподаткування це наявність джерела доходу або певного виду

майна.

Податковий закон – це прийнятий вищим органом законодавчої влади нормативний акт, що має

вищу юридичну силу, що встановлює для певних категорій платників обов’язок сплатити до

бюджету податок.

Має 7 обов’язкових елементів:

1. Суб’єкт – платник податку – це юридична та фізична особа, на яку законом покладено

обов’язок по сплаті податку. Головна ознака суб’єкту це наявність певного джерела доходу

або певного виду майна;

2. Об’єкт оподаткування – все те, що підлягає оподаткуванню – доход або майно;

3. Джерело податку – це фонд, з якого податок повинен бути сплачений. Може співпадати з

об’єктом, а може і не співпадати;

4. Одиниця оподаткування – це одиниця виміру об’єкту оподаткування та його частина на яку

встановлюється податкова ставка;

5. Ставка податку – це розмір податку встановлена на одиницю оподаткування;

6. Термін сплати – це встановлені в законі дата до якої податок повинен бути сплачений;

7. Пільги – це повне або часткове звільнення від сплати певних категорій платників.

Класифікація податків:

1. В залежності від суб’єктів:

- юридичні особи;

- фізичні особи;

- як фізичні, так і юридичні особи.

2. За об’єктами оподаткування:

- податки на доходи (податок на додану вартість);

- податки на майно (на транспорт).

3. За методами стягнення:

- прямі, які безпосередньо сплачує платник з свого доходу до бюджету;

- непрямі, податки, які вносяться до бюджету виробником або продавцем товару, з

наступним включенням до ціни товару;

4. За формою стягнення:

- грошові;

- натуральні.

5. В залежності від території і бюджету, до якого надходять податки та органу, що

встановлює:

- загальнодержавні;

Сторінка 45 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

- місцеві.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав