Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Права і обов’язки платників податків.

Читайте также:
  1. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  2. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  3. I. Понятие и виды источников (форм) права.
  4. I. Права на результаты интеллектуальной деятельности
  5. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  6. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  7. II. Методология теории государства и права.
  8. II. Организация деятельности Школы Права
  9. II. Основы горного права
  10. III. 10. Особенности канонического права
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Обов’язки:

1. Вести облік доходів і витрат на їх отримання та зберігати його в терміни встановлені

законом України про систему оподаткування. Цей обов’язок для платників податку з

фізичних осіб конкретизований таким чином, що вони зобов’язані:

- вести облік доходів і витрат у обсягах достатніх для визначення суми загального річного

оподаткованого доходу у разі, якщо такий платник зобов’язаний Законом України про

оподаткування з доходів фізичних осіб подавати декларацію або має право на таке подання

з метою повернення надміру сплачених податків в тому числі застосування права на

податковий кредит;

- отримувати і зберігати протягом строку давності встановленого законом України

документи первинного обліку, на підставі яких формується податковий кредит платника

податку.

2. Подавати до податкових органів декларацію, звіт, розрахунки та інші документи пов’язані з

обчисленням

і

сплатою

податків

та

інших

обов’язкових

платежів.

Відповідно до закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» платники цього

податку зобов’язані подавати декларацію за встановленою формою у визначені строки

випадках, коли згідно з нормами закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» таке

подання є обов’язковим. На вимогу податкового органу та в межах його компетенції

визначеної законодавством пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням

доходу або права на отримання податкового кредиту, обчислення і сплатою податку та

підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей зазначених у декларації

цього податку. Неподання декларації як фізичною особо, так і юридичною особою

вважається

ухиленням

від

сплати

податків.

Також відповідно до закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» платники цього

податку зобов’язані надавати особам, які згідно з цим законом України визначені

відповідальними за утримання, нарахування та сплати податків до бюджету України,

документи на підтвердження прав платника податку по застосуванню соціальних

податкових пільг.

3. Своєчасно сплачувати належні суми податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Для

платників податку з доходів фізичних осіб цей обов’язок конкретизовано таким чином:

своєчасно сплачувати узгоджені суми податкового зобов’язання, також суми штрафних

(фінансових) санкцій, нарахованих податковим органом та пеню за винятком сум що

оскаржуються в адміністративному або судовому порядку.

4. Керівники та посадові особи, а також фізичні особи зобов’язані допускати працівників

податкових органів (та інших органів стягнень) до обстежень приміщень, які

використовуються для одержання доходів або для утримання об’єктів оподаткування;

давати пояснення, які виникають у процесі перевірок і підписати акт.

5. Використовувати касові апарати та лічильники (крім випадків передбачених законом

України для тих платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

 

Для юридичних осіб:

1. Зобов’язані своєчасно нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету суми

податків з джерел доходів своїх працівників.

2. Своєчасно подавати відомості про сплату податків за встановленою формою до податкових

органів за місцем проживання своїх працівників.

Сторінка 46 з 65

Київський університет права НАН України – Фінансове право

3. В заданий термін повідомляти податкові органи про відкриття рахунку в банку суб’єкта

підприємницької діяльності.

4. Всім підприємствам категорично заборонено сплачувати податки замість тих осіб, які

одержують доходи.

Обов’язки платника податку юридичної особи припиняються зі сплатою податку, його скасуванням

або ліквідації юридичної особи (при ліквідації в порядку банкрутства вживаються заходи по

погашенню податкового боргу). Обов’язок платника фізичної особи припиняється зі сплатою

податку, його скасуванню або смертю платника (крім випадків, коли спадщина боржника

переходить до його спадкоємців).

Права:

1. Ознайомлюватися з актами та іншими матеріалами перевірок податкових органів.

2. Подавати документи, які свідчать про права на пільги.

3. Оскаржувати неправомірні дії податкових органів і їх посадових осіб.

Закон України «Про порядок погашення зобов’язань …» передбачено для платників певні

можливості, які за обумовлених законом України випадків стають безумовними правами:

1. Розстрочення і відстрочення податкового зобов’язання. Підставою для розстрочення

податкового зобов’язання є надання платником достатніх доказів, щодо існування загрози

виникнення податкового боргу, а також економічного обґрунтування про можливість

погашення боргу в наслідок розстрочення. Підставою для відстрочення надання доказів

щодо дії, обставин, непереборної сили та економічного обґрунтування про можливість

погашення боргу.

Будь-який платник має право вимагати розстрочення чи відстрочення, якщо за аналогічними

підставами розстрочення або відстрочення було надано іншим платником. Будь-які рішення щодо

розстрочення чи відстрочення мають щорічно оприлюднюватися.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав